Çerkes Sosyal Aktivistleri Koordinasyon Kurulu Oluşturuldu


Çerkes aktivist Nauruz Aguey'in bildirdiğine göre, oluşturulan kurul Çerkes cumhuriyetlerinin statüsünü korumak ve güçlendirmek, Rusya'da Çerkes soykırımının tanınması ve tek bir ekzoetnik isim olan "Çerkes" in kabulünü sağlamak için çalışacak. 

Çerkes Sosyal Aktivistleri Koordinasyon Kurulu 9 Mart'ta Çerkessk'te kuruldu.

Çerkes aktivist Nauruz Aguey'in bildirdiğine göre, oluşturulan kurul Çerkes cumhuriyetlerinin statüsünü korumak ve güçlendirmek, Rusya'da Çerkes soykırımının tanınması ve tek bir ekzoetnik isim olan "Çerkes" in kabulünü sağlamak için çalışacak. Ayrıca, koordinasyon kurulunun en önemli görevinin, "okullarda Çerkes dilinin statüsünün iyileştirilmesi" ve "Çerkes diasporası'nın ülkesine geri dönmesinin koşullarının iyileştirilmesi" çalışmaları olarak tanımladı.

Çerkessk'te kamuoyuna yapılan ortak açıklamaya göre, koordinasyon kurulunun oluşturulması, ülkenin ulusal politikasının "önemli ölçüde bozulmasına" bir tepkiydi: "Çerkes halkı çeşitli alt gruplara bölünmüş durumda, bu kurumların yetkilileri ulusal meseleleri kapsamlı bir şekilde düşünmüyor, ulusal topluluk eylemlerinde çok etkisizler"

Çerkes Halkı Temsilcileri Konseyi ulusal stratejik planlı bir yol yürütecek, Çerkes halk örgütlerini pekiştirecek, halkın ulusal bilgi alanındaki eylemlerinin etkinliğini artıracak, siyasi ve ekonomik alanların yanı sıra çağdaş zorluklara karşı ortak direniş ve koruyucu mekanizmaların güçlendirilmesi için çalışacak.

Toplantı katılımcıları ayrıca, Krasnodar Bölgesi yasa uygulayıcı kurumlarının vatandaşlıktan çıkarmaya çalıştıkları Muammer Koblev'i savundular ve Çerkes geri dönüşçüsü Tarık Topçu'ya karşı haksız bir kovuşturma yapıldığını belirttiler.

Çeviri:Tepşuko Ömer Çakırer
Cherkessia.net, 12 Mart 2019