Çerkes Aktivist Koblı Sergey, Adıge Cumhuriyeti Yöneticilerini Savcılığa Şikayet Etti!


Adıgey Cumhuriyeti devlet  ve yerel yönetim organlarının görevlerini yerine getirmediği hakkında şikayet dilekçesi; 

İlgili makam: Adıgey Cumhuriyeti Başsavcısı V.M. Poslavce Rusya 385000 Maykop 

Başvuran     : Koblev Sergey Pusevic

Adres             :12 Mart cad. No:125 Adigey Cumhuriyeti- Maykop

Adıgey Cumhuriyeti devlet  ve yerel yönetim organlarının görevlerini yerine getirmediği hakkında şikayet dilekçesi;

Adigey Cumhuriyeti ve yerel yönetim organlarına daha önce defalarca başvuruda bulunup A.C nin 22 nolu dil kanununun gereğini yerine getirmedikleri şikayetinde bulundum.Konuyu tekrar edecek olursam, sınırlarımız içindeki georafik ve topografik isimler, yerleşim yerleri isimleri, cadde isimleri, meydanlar, tabelalar, yol uyarı levhaları 23 nolu kanuna göre resmi olarak belirtilen dillerde olmalıdır. Bununla ilgili olarakta, yerel yönetim organları gerekli düzenleme ve çalışmalardan sorumlu olmalıdır.

Rusya Federasyonunun 27.07.2006 yılındaki çıkarılan 5*8 nolu kanunu 149*F.3 sayılı yönetmeliği gereği (İnformasyonun sağlanması kullanılması ve internet aracılığıyla Rusya içi ve bölgelerinde resmi dillerde yayınlanması, halkın da gerekli gördüğü zamanda istediği açıklayıcı bilgilere bu yayın organları aracılığıyla alabilmesinin mümkün olduğu belirtilmiştir.

Başvurularıma verilen cevaplardan da benim bu konudaki şikayetimin gerekli mercilere ulaştırıldığı görülmektedir.Hatta savcılıklarca ilgili olan kişilere bakanlıklarca gerekli olan uyarılarda yapılmıştır. Maykop savcılığıda bu savcılıklardan birisi olup, konuyla ilgili onlarda talimatları hazırlayıp informasyondan sorumlu ilgililere göndermişlerdir.

En son benim 19.07.2013 yılındaki başvuruma istinaden verilen cevapta gerekli çalışmaların yapıldığına dair şu açıklamalar tarafıma iletilmiş tarafımdan da aşağıda belirttiğim şekilde tekrar başvurum yinelenmiştir.

1- A.C. nin resmi internet sitesi www.adygheya.ru sitesinde Adıgece olarak haberler yayınlanmaktadır.(Bu sitede bahsedilen habeler evet Adıgece olarak kısaca verilmekle beraber alt kısmında gerekli açıklamalar ve bilgiler Adıgece verilmemektedir.)

2- www.adygheya.ru sitesinde yeni bir versiyon düzenlemesi yapılmakta olup bu sitede yeralan tüm yazıların Adıgece tercümeleride yapılacaktır.(Bu sitede yeni versiyon yapılmış olup bana gelen cevap yazısı 10.08.2013 tarihli olup buugün Ekim 2015 yılında olduğumuz halde bahsi geçen düzenlemeler halen daha yapılmamıştır.)

3- Şikayetinizle ilgili srorumlu bakanlık kanalıyla gerekli uyarılar yapılmış olup geografik ve topografik isimler yerleşim yer isimleri yol ve meydan isimleri tabelalar yol ikaz levhaları nın tercümeleri konusunda gerekli çalışmalar başlatılmıştır.(Bu güne kadar Orman müdürlüğü ne bağlı birimlerin dışında herhangi bir çalışma görülmemektedir.)

4- İnformasyon konusunda tarafımıza verilen bilgiye göre geografik ve topografik isimler konusunda yapılan çalışmalar hakkında şimdiye kadar 15 belediye de bu çalışmalar yapılmış durumdadır.(A.C. de resmi olarak 43 belediye ninde dahil olduğu  225 yerleşim 

Merkezi mevcuttur.Ayrıca 2 şehir ve 5 adet kente dönüşmekte olan yerleşim merkezinide sayarsak toplamda 332 yerleşim merkezde bu çalışmaların yapılması gerekmektedir.

5- Yerleşim yerlerinin isımlerinin tercüme lerinin yazılması çalışmaları ilgili bakanlıklar uyarınca karayolları bu konuda çalışmaları yapacak olup konuyla ilgili olarak takibini T.M. karaseva görevlendirilmiştir.Bundan sonra gerekli tercümeler yapılarak yollardaki tabelalar ve uyarı levhalar düzenlenecektir.(Dil le  ilgili kanun çıkalı 20 yıl geçmiş olup haydi en son bana gönderilen bu cevap üzerindende 2 yıl geçmesine rağmen henüz bu düzenlemeler yapılamamıştır.)

Benim en son yaptığım başvuruya cevaben ise şu açıklama gelmiştir.

Tahtamukay bölgesi                     29.08.12 No:398-12

Maykop bölgesi                            31.08.12 No:326-12

Krasnogvardeyski bolgesi           31.03.12 No:186-m12

Konuyla ilgili yukarıda ki yerlere gerekli uyarilar gönderilmiş olup yaptıkları çalışmalar devam etmekte olup savcılığımızın müdahale yetkisi yoktur.

Giaginski          bölgesi         05.09.12  No:184-12

Tevçeski          bölgesi          03.09.12  No:261-12

Sevgenevski   bölgesi          07.08.12  No:87-12

Bu bölgelere  ise, belirtilen tarih ve numaralarla gönderilen yazılarla devam eden çalışmaların disiplinize edilmesi konusunda uyarılarda bulunulmuştur.

Açıklamalardan da anlaşılacağı üzere Dil konusunda ilgili kanun çıkalı 21 sene geçmiş, İnformasyon konusundaki kanun çıkalı  9 sene geçmiştir.Ancak yukarıda tarafıma verdikleri cavaplardan da anlaşılacağı üzere, savcılarınız halen daha yapılabilecek başka bir şeyin olmadığı görüşündeler.

Yukarıda ispatlarını da sunmuş olduğum konularda tarafınızdan gerekli işlemin yapılmasını arz ediyorum.Ayrıca tarafınızca da gerekli işlemler yapılmaz ise, bir üst makamınız olan Rusya Federasyonu Başsavcılığına müracaat edeceğimi ve ilgili mahkemelerde hakkımızı arayacağımızı arz ederim.14/10/2015

Saygılarımla

KOBLEV   S.P


Çeviri       :     КУШУ Ф.

cherkessia.net