Ünlü Çerkes asıllı düşünür Cevdet Said YTB toplantısına katıldı


Ünlü Çerkes asıllı düşünür Cevdet Said, Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Stratejik Düşünce Enstitüsü’nün (SDE) Ankara’da düzenlediği Ortadoğu Düşünce Kuruluşları Buluşması’nda konuştu. Toplantıya Cevdet Said’in yanı sıra, 22 ülkeden 33 temsilci katıldı. YTB’nin resmi sitesinde çıkan haberi alıntılıyoruz.

ORTADOĞU DÜŞÜNCE KURULUŞLARI BULUŞMASI SONA ERDİ

Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) işbirliği ile gerçekleştirilen Ortadoğu Düşünce Kuruluşları Buluşması, Yuvarlak Masa İstişareleri: Düşünce Kuruluşlarının İşbirliği İmkanları toplantısı ile sona erdi. Toplantıda düşünce kuruluşlarının temsilcileri bundan sonra neler yapılabileceği konusunda önerilerini dile getirdi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) işbirliği ile 22 ülkeden 33 temsilcinin katıldığı Ortadoğu Düşünce Kuruluşları Buluşması’nın kapanışı Ankara Meyra Palace Otel’de gerçekleştirildi. Ortadoğu Düşünce Kuruluşları Buluşması’nın son gününde Yuvarlak Masa İstişareleri: Düşünce Kuruluşlarının İşbirliği İmkânları konulu toplantı yapıldı. Katılımcılar toplantının bir adım daha ileriye taşınması adına neler yapılabileceğini ve önerilerini sundu.

Somut öneriler olmalı

Katılımcıların önerilerini sunmalarından önce konuşan YTB Başkanı Doç. Dr. Kudret Bülbül, insanların 3 temel dili olabileceğini bu dillerin Gösteri Dili, Muhalefet Dili ve İktidar Dili olduğunu bildirdi. Gerçekleştirilen toplantıda İktidar Dili’nin kullanılması gerektiğini, buna ihtiyaç olduğunu kaydeden Başkan Kudret Bülbül, “Bu dil sakince sorunlarını konuşabilen, büyük sözler etmeden, neler yapılması gerektiğini somut olarak ortaya koyan, mekanizmalar kuran, sorun çözen bir dil. Belki biraz bu dili daha fazla kullanmamız gerekiyor. Burada böyle bir topluluk varken, biraz daha somutlaştırarak, biraz daha neler yapabileceğimizi özelleştirerek ve bugünkü toplantıyı, dünkü toplantıyı değerlendirerek bir sonraki toplantıda neler yapılabilir bunu somutlaştırırsak, eminim çok daha verimli olur” diyerek katılımcılardan daha somut öneriler beklediğinin altını çizdi.

Katılımcılar önerilerini sundu

Programa ilişkin önerilerini sunan katılımcılar, toplantıların tematik yapılması, bölgeye ilişkin araştırma merkezlerinin oluşturulması, raporların karar alma mercilerine ulaştırılması, buluşmaların belirli zaman aralıklarında tekrarlanması, bir koordinasyon merkezinin oluşturulması ve toplantıların raporlaştırılması gibi tekliflerde bulundular. Katılımcıların önerilerini sunmalarının ardından Başkan Kudret Bülbül yeniden söz aldı. Katılımcıların tekliflerini değerlendiren Başkan Kudret Bülbül, “Bu toplantının birinci amacı katılımcıların birbirlerini tanımasıydı. Bugün katılımcılar birbirlerini tanımışlarsa, birbirlerine yazabilecek noktaya ulaşmışlarsa başarıya ulaşılmış demektir” diye konuştu.

Sekreterya oluşturulması çok isabetli

Katılımcılardan önemli öneriler geldiğini kaydeden Başkan Kudret Bülbül, “Toplantıların tematik olarak toplanması son derece önemli. Toplantıların yılda bir defa, her yıl başka ülkede bir araya gelinmesini düşünmüştük. Karar alıcılara yakın olması önerisi de çok önemli. Çünkü bu toplantılar sadece akademik bir fikir alışverişi olmasın, karar alıcılarla yakından çalışılsın ki, o fikirler mutlaka karşılık bulsun. Bu toplantıların bir koordinasyon merkezinin, sekreteryasının olması önerisi çok isabetli bir teklif. Gelecek yıl bu toplantının hangi ülkede yapılacağı, o ülkedeki think thank ile toplantının organize edilmesi gibi konular bu sekreteryanın koordinesinde olacak” diyerek öneriler arasında önemli olanlara dikkat çekti.

Akgün: Sorunlarımız ortak

Programın kapanışında SDE Başkanı Birol Akgün de söz alarak böyle bir buluşmanın neden gerekli olduğuna dikkat çekti. Akgün, “Bütün dünya yeniden yapılanıyor. Bu yeniden yapılanma sürecinde her şeye ABD, AB ne diyecek diye beklemeyelim. Bizlerin bu toplumlara öncülük yapma sorumluluğumuz var. Fark etmiyoruz ama sorunlarımız ortak. Böyle bir ortamda en çok ihtiyaç duyduğumuz şey: birbirlerimizle temasa geçmektir” diye konuştu. Toplantının başarılı olduğunu belirten Akgün, bir sekreterya geliştirerek toplantı katılımcılarının iletişimlerini geliştireceklerini bildirdi. Katılımcıların birbirleri arasında sürekli iletişimde olması gerektiğine dikkat çeken Akgün, katılımcıların ülkelerinde yaşanan gelişmeleri diğer katılımcılarla paylaşarak doğru bilgiye ulaşmak istediklerini ifade etti.

Program, katılımcıların YTB Başkanı Kudret Bülbül ve SDE Başkanı Birol Akgün ile toplu fotoğraf çektirmelerinin ardından son buldu. Programın üçüncü gününde, katılımcıları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

Kaynak: http://www.ytb.gov.tr/