Almir Abreg:Çerkesya Ülkesinin Yok Oluşunu Düşündüğümde…

Prof. Almir Abreg, Tarihçi

Çerkesya ülkesi 150 yıl önce tüm dünya haritalarında açıkça gözüküyordu. Tüm resmi evraklarda ve diplomatik Avrupai süreçlerde yer almıştı. 

Çerkesya ülkesi 150 yıl önce tüm dünya haritalarında açıkça gözüküyordu. Tüm resmi evraklarda ve diplomatik Avrupai süreçlerde yer almıştı. Çerkesya sorunu devletler nezdinde parlamentolar nezdinde tartışılmaktaydı.

Çerkesya ve Çerkesler, kendi türü içinde bağımsızlığın ve özgürlüğün sembolü olmuştur. Ülkede bir sürü sınır dışından gelen gönüllüler belirmiş ki, bu gönüllülerin içinde bazı kaynaklara göre Ruslar da vardı bu gönüllüler savaşlarda Çerkesler tarafında savaştılar. Bu ülke tüm kaynaklarında teyid ettiğine göre, Kuban nehrinin Kuzey batısından  itibaren Güney doğuda da Bzıp nehrine yada Gagra’ya kadardı.

Bunun böyle olduğundan çok emin olmayanlar, bu kartografik bilgileri kontrol ettikten sonra eminim ki doğruluğundan emin olacaklar.

Ancak nedense XIX. y.y. da Rus kaynakları Çerkesya’dan seyrek olarak bahsetmeye başladılar. Haritalarda ve raporlarda da önce seyreldi sonrada tamamen kayboldu.

Onun yerini ise meçhul, tarihi coğafik gerçekliği ve mantığı olmayan boş bir Batı Kafkasya deyimi aldı.

Mesela 1859’a kadar olan savaşlarda görev alan asker ve subaylara verilen madalya ve ödüller için Dağıstan ve Çeçenistan’ın fethinde gösterdiği yararlılıktan ötürü deyimi kullanılırken, 21 Mayıs 1864 den sonra, o bölgede savaşan askerlere Batı Kafkasya’nın fethi için gibi içi boş saçma bir nitelendirme yapılmıştır.

İşte bu yüzden kesinlikle bu Çerkesya ve Çerkesler nereye kayboldu diye özel bir araştırma  yapılmasına ihtiyaç vardır.

Bu yapılmaz ise, mevcut formatta bu araştırmanın sebebi olan şeyin varlığını açıklamamız mümkün olmamaktadır. Bunun açıklamasını yaparken, o dönemde Çarlık Rusya’sı diplomasisi ve generallerinin kendilerine vahşi Batı Kafkasya’da hangi misyonun verildiği ve neden bu olayların yaşanmasının gerekli olduğunu açıklamaları gerekecektir.

Buradaki amaçlardan birisi, herhalde bir şekilde Avrupa’nın oluşumu aşamasında buraya destek verenleri ahlaken ve moral olarak geriletme düşünülmüş olabilir. Tabi ki Çerkesya’ya  haritalarda Batı Kafkasya adını vererek, tüm sınırları değiştirerek ilerde olabilecek bölgeye dair tartışmalarda karşı tarafı yanıltma amacı güdülmesi de kuvvetli bir seçenek.

Almir Abreg, 9 Ekim 2016 

Kaynak: http://www.natpressru.info/index.php?newsid=10735

Çeviri: Кушу Ф.