Adıge ve Balkar Çocukların Anadilinde Eğitim Hakları Kabardey-Balkar Parlamentosu Tarafından Çiğnenmiş Bulunuyor


7 Mart tarihinde Kabardey-Balkarya parlamentosu ikinci birleşiminde eğitim konulu bir yasa projesini kabul etti. 

Kabardey-Balkaryalı küçük çocukların hakları parlamento tarafından ellerinden alınmış bulunuyor. 7 Mart tarihinde Kabardey-Balkarya parlamentosu ikinci birleşiminde eğitim konulu bir yasa projesini kabul etti. Proje gereğince Kabardey-Balkarya’daki tüm okullarda tüm öğrencilerin Rusça öğrenim görmeleri zorunlu hale getiriliyor, Çerkesçe ile Balkarcayı ise isteyen öğrenci olursa okuyabilecek, istemeyen de Adıgece ya da Balkarca okumaya zorlanamayacak. Nalçik’te bulunan “İnsan Haklarını Koruma” adlı örgüt durumu böyle bildiriyor.

Kabardey-Balkar Cumhuriyeti’ndeki değişik örgütler, biliminsanları, öğretmenler ve kültür ile ilgilenen kişiler bu yasa projesini adil bulmuyorlar. Bu konuda sorun ile ilgilenecek gruplar oluşturulmuş bulunuyor. İlk iş olarak da cumhuriyetin başı K'ok'o Yura’ya gönderilecek kınama (protesto) metni için bir imza kampanyası açılmış bulunuyor. Başka çalışmalar yapılması da gündemde.

Oylamada Kabardey-Balkar Cumhuriyeti’ndeki Adıge ve Balkar çocukların kendi ana dillerini öğrenme haklarını ellerinden alan bu karar lehine oy kullanan Kabardey-Balkar Parlamentosu milletvekillerinin listesi de yazı metninde fotoğraflarıyla birlikte sunuluyor. 14. 04. 2014

Çevirenin Notu: Sanırım, Kabardey-Balkar parlamentosu, cumhuriyetin her üç resmi dilinin de öğretilmesi için yürütme gerekli çabayı gösterir, gerekli önlemleri alır' gibi geçiştirici bir karar alarak, Rus baskısını boşa çıkaracak ortalama bir çıkış yolunu bulabilirdi. Niçin öyle yapılmadığını anlayabilmiş değiliz. Haber yazıda Rus işbirlikçisi milletvekillerinin isim ve resimleri de alt alta sıralanmış bulunuyor. Ancak bu gibi değersiz kişileri teşhir etmeyi gereksiz bulduk.- hcy

Çeviri: Hapi Cevdet Yıldız