Çerkes Soykırımı’nı Tanıması İçin Finlandiya’ya Başvuruda Bulunuldu


Dünyanın birçok ülkesinden Çerkes aktivistler, Rus İmparatorluğu tarafından işlenen Çerkes Soykırımı’nı tanıması için Finlandiya’ya, Finlandiya’nın Rusya’dan bağımsızlığını ilan edişinin yıldönümü olan 06 Aralık 2015 tarihinde başvuruda bulundular. Başvuru Finlandiya Başkanı Sauli Väinämö Niinistö, Finlandiya Parlamentosu Başkanı Maria Lohela, ve Finlandiya Başbakanı Juha Sipilä’ya gönderildi. 


Söz konusu başvuruya ait metinler Fince,İngilizce, Türkçe ve Arapça olarak aşağıda bulunmaktadır. 

Finlandiya  Başkanı, Ekselansları Sauli Väinämö Niinistö
  
Finlandiya Parlamentosu Başkanı, Ekselansları Maria Lohela

Finlandiya Başbakanı, Ekselansları Juha Sipilä


Konu:  Rus İmparatorluğu Tarafından İşlenen Çerkes Soykırımı’nın Tanınması Talebimiz.

18 ve 19. yüzyıllarda, vatanımız Çerkesya topraklarını ele geçirmek amacıyla, Rusya İmparatorluğu tarafından, biz Çerkes Halkı’na karşı, Çerkes Halkı’nın çok büyük bir çoğunluğunun yok edildiği bir soykırım gerçekleşmiştir. Geride sağ kalanlar ise, topraklarından zorla çıkarılarak, toplu şekilde sürgün edilmiş, bu sürgün sırasında da, Rusya İmparatorluğu’nun planladığı gibi yüz binlerce insan ölmüştür. Rus Makamları’na ve Rus Generallerine ait olan bir slogana göre :”Rusya İmparatorluğu’na, Çerkesler değil, Çerkeslere ait topraklar lazım” idi.

Sürgün olayları, 1864 yılından sonra da farklı bahaneler ve görünümler ile devam ettirilmiş, bir biçimde eski yurdunda kalmayı başarmış olan bir avuç Çerkes’in bile vatanlarını terk etmeleri için her türlü baskı uygulanmıştır. Buna ilişkin belgeler arşivlerdedir, ayrıca bizzat görgü tanıkları tarafından yayınlanmış belgeler de vardır.

Bugün, Çerkes Halkı’nın sadece onda biri, 700.000 civarında bir nüfus, tarihi Çerkesya’nın ufak bir parçası olarak nitelenebilecek olan parçalı topraklarında dağılmış ve bölünmüş bir şekilde yaşamaktadır. Çerkes Halkı, tek bir halk olmasına rağmen, Sovyet yönetimi ve onu izleyen Rusya Federasyonu yönetimi tarafından birbirinden kopuk, farklı siyasi birimlerde, sanki farklı halklarmış gibi farklı adlandırmalarla ve birbirlerinden izole edilmiş bir şekilde yaşamaya mahkum edilmiştir.

Günümüzde, Çerkes Soykırımı ve Sürgünü nedeniyle, Çerkes nüfusunun % 90’ı kendi toprakları dışında, dünyanın elliden fazla ülkesine dağılmış olarak yaşamak zorunda bırakılmıştır. Sürgünde yaşayan Çerkeslerin, bir temel insan hakkı olarak, “yerli bir halkın kendi vatanı ile ilişki kurma hakları” yok ölçüsünde kısıtlı tutulmaktadır. Rusya Federasyonu, sürgündeki Çerkeslerin, Çerkesya topraklarına dönmesini, acil insani nedenlerle olsa dahi, reddetmektedir. Suriye’de devam etmekte olan iç savaşta, iki ateş arasında kalan ve savaşın bütün acılarını hala yaşamakta olan Çerkesler’in, kendi topraklarına ölüm tehlikesi sebebiyle dönme talepleri, Rusya Federasyonu tarafından dikkate dahi alınmamıştır.

Ayrıca “Çerkes Sorunu”nu, tamamen demokratik, hukuki ve barışçıl yollarla dillendiren Çerkes aktivistler gözaltına alınmış, taciz edilmiş ve açık ya da kapalı şekillerde tehdit edilerek baskı altına alınmıştır. Söz konusu durum çeşitli formlarda hala devam etmektedir.

Rusya Federasyonu’nun birimleri olan Kaberdey-Balkar Cumhuriyeti Parlamentosu, 7 Şubat 1992 tarih ve (№977–XII-B) sayılı kararında ve Adıgey Cumhuriyeti Parlamentosu, 29 Nisan 1996 tarihli ve 64-1 numaralı kararında, Rus-Çerkes Savaşı sırasında Çerkeslere karşı bir soykırım yapıldığını kabul ederek kınamışlardır, ve Rusya Federasyonu’nun Çerkes Soykırımı’nı kabul etmesini talep etmişlerdir.

Gürcistan, 20 Mayıs 2011 tarihinde, Çerkes Halkı’nın talebi üzerine, Parlamentosu’nda aldığı bir karar ile Çerkes Soykırımı’nı tanıyan Birleşmiş Milletler üyesi ilk ülke olmuştur.

Gürcistan Parlamentosu tarafından alınmış olan bu karara göre, Rusya İmparatorluğu, 1763-1864 yılları arasında gerçekleşen savaş süresince Çerkeslere karşı etnik temizlik yapmış ve Çerkeslerin topraklarına başka etnik grupları (Rus nüfusu) devlet eliyle getirip yerleştirmiştir. Sivilleri cezalandırma amacı güden askeri faaliyetlere girişerek, bağımsız gözlemcilere göre, Çerkes nüfusunun önemli bir bölümünü tamamen yok etmiştir. Yapay olarak açlık yaratmış, sivil nüfusa yönelik bulaşıcı hastalıkları yaymıştır.

Gürcistan Parlamentosu, 18 Ekim 1907 tarihli IV no’lu Hague Sözleşmesi ve 1948 tarihli Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’ne göre, Çerkeslere karşı icra edilen fiillerin soykırım olduğunu açıklamıştır.

Dünyanın bir çok yerinde yaşayan Çerkes sivil haklar savunucuları ve aktivistler bir araya gelerek, 21.06.2014 tarihinde Çerkes Soykırımı’nın tanınması için Ukrayna Devleti’ne başvuruda bulunmuşlardır. Ukrayna Devleti bu başvuruya cevap vermiş ve Ukrayna Devlet Başkanı, Ekselansları, Sayın Petro Poroşenko, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’na konuyu çalışmaları için talimat vermiştir. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, 07.07.2014 tarihli cevap dilekçesi ile, Sayın Poroşenko’nun verdiği bu talimatı ifade etmiş ve milletvekili Sayın Oleg Lyaşko’nun, Ukrayna Yüksek Rada'sına (Parlamentosu) ''Çerkes Halkına yapılan soykırımın görüşülmesi ve tanınması'' hakkında bir kanun teklifi sunduğu ve bu teklifin № 4203 sayısı ile kaydedildiğini açıklamıştır. Söz konusu kanun teklifinin amacının ise : “Rusya İmparatorluğunun 1763-1864 yılları arasında Kafkasya'daki sömürge politikaları sonucu Çerkes (Adıge) halkına yapılan soykırımın tanınması sorunu üzerine bilimsel ve tarihsel dayanaklarla birlikte siyasi ve hukuki işlemleri başlatmak” olduğu belirtilmiştir. Bahsedilen kanun teklifi daha sonra, Ukrayna Yüksek Radası yeni yasama döneminde,13.02.2015 tarihinde ve 2140 numara ile, milletvekili Sayın Dimitro Volodimiroviç tarafından yenilenmiştir. Kanun teklifi, şu anda İnsan Hakları, Ulusal Azınlıklar ve Uluslararası İlişkiler Komitesi’nde ilerleme kaydetmektedir.  

Amerika Birleşik Devletleri’nin New Jersey eyaletinde Wayne, Prospect Park, Haledon ve adlı idari birimler, sırasıyla 21 Mayıs 2014, 19 Temmuz 2014 ve 17 Temmuz 2014 tarihlerinde Çerkes Soykırımı’nı, somut gerekçelere dayanarak tanımışlardır.

Çerkes Soykırımı’nın tanınması amacıyla, bir diğer başvuru,11.11.2014 tarihinde Polonya’ya, dünyanın birçok yerinden Çerkes sivil haklar savunucuları ve aktivistler tarafından yapılmıştır. 

Çerkes soykırımının tanınması amacı ile en son başvuru ise,11.03.2015 tarihinde  Litvanya’ya yapılmıştır. Bu başvuru üzerine, Litvanya Cumhuriyeti Başkanı   Dalia Grybauskaitė’nin ofisinden verilen 30.03.2015 tarihli cevapta, başvurunun ilgili olması sebebiyle Litvanya Dışişleri Bakanlığı’na gönderildiği belirtilmektedir. Yine Litvanya Cumhuriyeti Başbakanı Algirdas Butkevičius’in ofisinden gönderilen 19.03.2015 tarihli cevapta, başvurunun bizatihi sayın Başbakan Algirdas Butkevičius’a iletildiği hususu vurgulanmıştır.  

Çerkes Soykırımı’nın tanınması için başka bir başvuru, 08.05.2015 tarihinde Estonya’ya yapılmıştır. Bunun üzerine,  Estonya Parlamentosu “Riigikogu”, Çerkes aktivistleri davet etmiş ve onlarla 04.06.2015 tarihinde bir toplantı düzenlemiştir. Bu toplantıda Eston milletvekiller, Riigikogu Dış İşler Komitesi Başkanı Hannes Hanso, Eerik-Niiles Kross, Artur Talvik, Jüri Adams, Mart Nutt ve Johannes Kert hazır bulunmuşlardır (http://www.riigikogu.ee/en/press-releases/others/members-of-the-riigikogu-met-with-the-representatives-of-the-circassian-community/). Estonya Parlamentosu “Riigikogu” nun, Çerkes Soykırımı’nı tanıması beklenmektedir. 

27.08.2015 tarihinde Moldova’ya ve 01.12.2015 tarihinde Romanya’ya da başvurular sunulmuştur. 

Çerkes Sorunu, Çerkes Soykırımı ve Sürgünü neticesinde ortaya çıkmış bir sorundur ve bu sorunu çözme yükümlülüğü altındaki ülke Rusya Federasyonu’dur. Çerkes Sorunu hakkında, 21.yüzyılda bile Rusya İmparatorluğu’na ait argümanlarla hareket eden Rusya Federasyonu’nun, aslında diğer bütün konularda da aynı şekilde hareket ettiği, Ukrayna’nın toprak bütünlüğü içinde yer alan Kırım’ı işgal etmesiyle ve Ukrayna’nın doğusunda yaşayan Rusça konuşanlara yönelik baskılar bulunduğu gibi asılsız bahaneler öne sürerek aslında bütün bir Ukrayna’yı işgal etmeyi hedeflemesiyle ve hemen ardından özellikle Doğu Avrupa’ya ve bu arada Polonya’ya yönelttiği açık tehditlerle gün yüzüne çıkmış bulunmaktadır. Bir eski çağ alışkanlığı olan “fütuhat-toprak işgal ederek büyüme” düşüncesi, Rusya Federasyonu tarafından, üstelik bütün dünyayı da hayretler içerisinde bırakarak, modern çağa taşınmıştır.

 “Çerkes Problemi”, ulusal ve uluslararası özelliklere sahip olduğu kadar, aynı zamanda bir “değerler” problemidir, bu yüzden “Çerkesya”yı “Baltık-Karadeniz-Hazar Denizi” alanı içerisinde görmekteyiz. Çerkesler, Borjomi Deklerasyonu’nda belirtilen Avrupa değerlerinden yanadırlar.  

Belirtilen sebeplerden dolayı, Çerkes Soykırımının tanınması talebimizi Yüksek Makamlarınıza arz ederiz.

Saygılarımızla.

1. HAPİ CEVDET YILDIZ, BANDIRMA/TÜRKİYE.
2. MAHMUT Bİ, BURSA/TÜRKİYE.
3. ALMİR ABREG, MAYKOP/CIRCASSIA.
4. SAID SHUQOM, AMMAN / ÜRDÜN.
5. DR. ROUHI SHAHALTOUGH – AMMAN/ÜRDÜN 
6. ISHAQ MOLA , AMMAN/ÜRDÜN
7. MOHAMMAD SHAHANKARI – AMMAN/ÜRDÜN 
8. MOHAMMAD AZOKA, AMMAN / ÜRDÜN.
9. KHUADE ADNAN , MAYKOP/CIRCASSIA.
10. ADEL BASHQAWI , AMMAN/ÜRDÜN.
11. ANDZOR AKHOKHOV, NALCHIK/CIRCASSIA
12. UTIJ ABDULLAH TEBER,İSTANBUL/TÜRKİYE
13. MERETIKO KENAN KAPLAN, İSTANBUL/TÜRKİYE 
14. PROF.DR. ŞURDUM GÜNSEL AVCI, İSTANBUL/TÜRKİYE 
15. DR. KARDEN MURAT YILDIRIM , İSTANBUL/TÜRKİYE.
16. KUBE NURHAN FİDAN, İSTANBUL/TÜRKİYE. 
17. JUDE SAİM SEZGİN, SAMSUN/TÜRKİYE 
18. ADNAN QUDEBERDOQUA, AMMAN / ÜRDÜN.
19. ŞOGEN EMINE ARSLANDOK SEZGIN, KAYSERİ/ TÜRKİYE
20. ŞALAXHO RAGIP METE , SAKARYA/TÜRKİYE.
21. YARDIMCI DOÇENT DOKTOR GUT'E MAHMUT BİLGE BAŞTÜRK,ESKİŞEHIR/TÜRKİYE  
22. THAMOKUE CİHAT ULUS, KAYSERİ/TÜRKİYE
23. HABRACHO MURAT ÖZDEN ,İSTANBUL/TÜRKİYE
24. HUSHT SEMİH AKGÜN, İSTANBUL/TÜRKİYE
25. DR. ÖMER AYTEK KURMEL ,İSTANBUL/TÜRKİYE.
26. TAMARA BARSIK  , DUBAI, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ.
27. PŞEVU GÜNER KUBAN, MUĞLA/TÜRKİYE
28. JADE WUMAR DENİZ – SAKARYA/TÜRKİYE.
29. HATKO VURAL BAYRAM , İSTANBUL/TÜRKİYE
30. CUSHA WUMAR, IZMIR/TÜRKİYE.
31. YEŞİ MUSTAFA SAADET, İSTANBUL/ TÜRKİYE.
32.  BALKAR SELÇUK, VAN/TÜRKİYE
33. GINA HABOUKH, NEW YORK/AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 
34. PROF.DR. HÜSNÜ DEMİRSOY, SAMSUN/TÜRKİYE
35. THATL SACİT TUNÇ, İSTANBUL/TÜRKİYE.
36. HATX YALÇIN KARABULUT, İSTANBUL/TÜRKİYE
37. NEĞUÇ HİKMET NEĞUÇ, DÜZCE/TÜRKİYE
38. YEKUASH CENK AVCI,İSTANBUL/TÜRKİYE 
39. ŞOGEN FARUK ARSLANDOK ,İSTANBUL/TÜRKİYE
40. SHEWLOK ERDINC UNSALAN – K.MARAS/TÜRKİYE.
41. ALI BERZEG, NEW YORK/AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 
42. Dr. CELAL YAVUZ, BALIKESIR/TÜRKİYE
43. THAGUSE EMRE AKCAN ,SAKARYA/TÜRKİYE
44. KALEKUTE ENVER SAGLAM , İSTANBUL/TÜRKİYE
45. MIQOD NAHİDE DEMİR AYBAT – KONYA/TÜRKİYE
46. AWTLE MUSTAFA YÜKSEL,SAMSUN/TÜRKİYE
47. HAK’ASHE ERKAN BATIR , KAYSERİ/TÜRKİYE
48. MELGOŞ İLHAMİ DEMİR, TOKAT/ TÜRKİYE
49. DR. YETKİN İNANÖZ, İSTANBUL/TÜRKİYE
50. KHUAKO FEHİM SARAÇ, İSTANBUL/TÜRKİYE
51. KUEKUE CANER , KAYSERİ/TÜRKİYE
52. DR. MURAT DEMİRHAN, ANKARA/TÜRKİYE
53. ŞEWCEN ÖMER ERKAN,MÜNİH/ALMANYA
54. YEKUAŞ YÜKSEL NİDA,MANİSA/TÜRKİYE
55. KUBE PERVİN MATSON, GÄVLE / İSVEÇ
56. BAĞ OĞUZ BAĞCI,MELBOURNE/AVUSTRALYA
57. Dr. HÜSEYİN DEMİRSOY,  SAMSUN/TÜRKİYE
58. ŞEWOŞ NEFİN GÜÇLÜ,AMSTERDAM/ HOLLANDA
59. PŞIĞUSE TEKNUR BAŞOK, İSTANBUL/TÜRKİYE
60. MAUŞE HUSEYİN ULAMLI, YOZGAT/TÜRKİYE 
61. MERZEY EROL, KAYSERİ/TÜRKİYE
62. ŞEWCEN CEVAHİR ERKAN, MÜNİH/ALMANYA
63. EŞREF BAŞ, SİNOP/TÜRKİYE
64. IEZELDEEN SHOAIB , TIDAHOLM/İSVEÇ.
65. ADAM GORKOZ, KFAR KAMA/İSRAİL
66. SARAH ASHMOZ , KFAR KAMA/İSRAİL.
67. AYBAK ASHMOOZ , KFAR KAMA/İSRAİL.
68. SUSAN ASHMOZ , KFAR KAMA/İSRAİL.
69. NEBAL SHAPSO , KFAR KAMA/İSRAİL
70. JUNAY SHAPSO , KFAR KAMA/İSRAİL
71. ASIM SHAPSO , KFAR KAMA/İSRAİL
72. ARIF NASH , KFAR KAMA/İSRAİL
73. BELLA SHJASH , KFAR KAMA/İSRAİL
74. WAFA HAKHU , KFAR KAMA/İSRAİL
75. MERVAT LABAY , KFAR KAMA/İSRAİL.
76. YAHYA HAKHO , KFAR KAMA/İSRAİL.
77. GORKOJ JUSHAN , KFAR KAMA/İSRAİL
78. BEBARS A. SHAWGAN , KFAR KAMA/İSRAİL
79. AZMI THAWKHO , KFAR KAMA/İSRAİL
80. JAMIL SHJASH , KFAR KAMA/İSRAİL
81. SUHAILA SHJASH , KFAR KAMA/İSRAİL
82. MARYAM NATKHO , KFAR KAMA/İSRAİL
83. ESMAEL LABAY , KFAR KAMA/İSRAİL
84. ALI LABAY , KFAR KAMA/İSRAİL.
85. ADAM LABAY , KFAR KAMA/İSRAİL.
86. AMIR LABAY , KFAR KAMA/İSRAİL.
87. HAROUN HAKHO , KFAR KAMA/İSRAİL.
88. SAFWAN HAKHU , KFAR KAMA/İSRAİL.
89. MOHAMMAD LABAY , KFAR KAMA/İSRAİL.
90. OMAR NAPSO , KFAR KAMA/İSRAİL
91. LINA SHAPSO , KFAR KAMA/İSRAİL.
92. RANIA GORKOJ , KFAR KAMA/İSRAİL
93. NAPSO HAROUN , KFAR KAMA/İSRAİL
94. SANA'A LABAY , KFAR KAMA/İSRAİL.
95. YACOUB LABAY , KFAR KAMA/İSRAİL.
96. HALA LABAY , KFAR KAMA/İSRAİL.
97. ADNAN LABAY , KFAR KAMA/İSRAİL.
98. MARIAN LABAY , KFAR KAMA/İSRAİL.
99. ISMAIL ASHMOZ , KFAR KAMA/İSRAİL.
100. LINDA LABAY , KFAR KAMA/İSRAİL
101. ABDEL RAHMAN LABAY , KFAR KAMA/İSRAİL
102. SAMARA ASHMOZ , KFAR KAMA/İSRAİL.
103. FADEL ABZAKH , KFAR KAMA/İSRAİL.
104. AZIZ KHAWAJ , KFAR KAMA/İSRAİL.
105. MOHAMMAD SHOGAN , KFAR KAMA/İSRAİL.
106. LANAH SHOGAN , KFAR KAMA/İSRAİL.
107. SUAD HARSHOUQ , KFAR KAMA/İSRAİL.
108. HAROUN THAWKHO , KFAR KAMA/İSRAİL
109. FOUAD SHOSH’HA , KFAR KAMA/İSRAİL.
110. TAMBI SHOSH’HA , KFAR KAMA/İSRAİL.
111. SYLVIA ECHLIEN , KFAR KAMA/İSRAİL
112. LISA THAWKHO , KFAR KAMA/İSRAİL
113. MARYAM SHOSH’HA , KFAR KAMA/İSRAİL.
114. ALI AMIN SHJASH , KFAR KAMA/İSRAİL.
115. ALI HADISH , KFAR,KAMA, İSRAİL.
116. BASMA NASH , KFAR KAMA/İSRAİL
117. ZAKARIA KHAWAJ , KFAR KAMA/İSRAİL
118. FIRAS ZAWER , KFAR KAMA/İSRAİL
119. NOUR BEY  NATKHO , KFAR KAMA/İSRAİL
120. NOURA NAPSO , KFAR KAMA/İSRAİL.
121. MERVAT KHAWAJ , KFAR KAMA/İSRAİL
122. HAROUN JINDAR , KFAR KAMA/İSRAİL.
123. BADER THAWKHO , KFAR KAMA/İSRAİL
124. IMAD SHABSOUGH , AMMAN/ÜRDÜN
125. ANAS BASHMAF , KFAR KAMA/İSRAİL
126. LINAH THAWKHO , KFAR KAMA/İSRAİL
127. IBRAHIM THAWKHO , KFAR KAMA/İSRAİL
128. IBRAHIM KHAWAJ , KFAR KAMA/İSRAİL
129. SHINA KHAWAJ , KFAR KAMA/İSRAİL
130. JULIAN CHOS’HA , KFAR KAMA/İSRAİL
131. JAM HORAN , KFAR KAMA/İSRAİL
132. SARAH NAPSO , KFAR KAMA/İSRAİL
133. SAID LAMBER , KFAR KAMA/İSRAİL
134. HUDA ABERG , KFAR KAMA/İSRAİL
135. ISHAQ GORKOJ , KFAR KAMA/İSRAİL
136. NAPSO FOUAD , KFAR KAMA/İSRAİL
137. JAN OMAR , KFAR KAMA/İSRAİL
138. NAFNA SHOGAN , KFAR KAMA/İSRAİL
139. FAKHER SALEH , KFAR KAMA/İSRAİL
140. ISHAQ NASH , KFAR KAMA/İSRAİL
141. LANA AQBI – OTAWA/KANADA 
142. SARAH THAWKHO , KFAR KAMA/İSRAİL
143. MAJD GHOTOQ , ÇERKES DİASPORASI
144. ZACK BARSAQUA , NEW JERSEY/AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ.
145. BELAL BEYRAM BASHKOUR , SURİYE
146. MAHER AQBI ,AMMAN/ÜRDÜN
147. JANET BASHQAWI ,AMMAN/ÜRDÜN
148. MALIK LIBZO ,AMMAN/ÜRDÜN
149. AHMAD AL-DAGHESTANI ,AMMAN/ÜRDÜN
150. JAWAD HABI ,AMMAN/ÜRDÜN
151. TAMBI BIYOUK ,AMMAN/ÜRDÜN
152. HAMID ABZAKH ,AMMAN/ÜRDÜN
153. ZAINA BASHQAWI ,AMMAN/ÜRDÜN
154. AMIN ANSOUQA ,AMMAN/ÜRDÜN
155. DR. LISA JARKASI , MELBOURNE/AVUSTRALYA
156. HASAN NABAS , AMMAN/ÜRDÜN 
157. ADNAN YUNS AFEMAJ , ZARQA, ÜRDÜN.
158. MAZEN LEBZO ,AMMAN/ÜRDÜN
159. MOHAMMAD HAMZOUQ ,AMMAN/ÜRDÜN
160. KAMAL BARSEQ ,AMMAN/ÜRDÜN
161. DANA WAJOKH, NEW JERSEY/AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
162. OMAR SHABSOUGH , AMMAN/ÜRDÜN 
163. DUVE ORHAN DEMİRSOY, SAMSUN/TÜRKİYE
164. AHMAD BASHQAWI – TORONTO/KANADA 
165. OTHMAN SHABSOUGH ,AMMAN/ÜRDÜN
166. MADEEN SOBER , AMMAN/ÜRDÜN 
167. NADER ABZAKH , AMMAN/ÜRDÜN 
168. SAWSER HATUKAY, KFAR,KAMA, İSRAİL 
169. ABDALRAHMAN KARAF , ŞAM/SURİYE.
170. AMMAR TOU , HUMUS/SURİYE.
171. TSEY İLHAN DEMIRBAŞÇA, YALOVA/TÜRKİYE                                       
172. BİRANT NECATİ KIZILKAYA,YALOVA /TÜRKİYE                                      
173. NAJE  BERK  ATLI ,KONYA/TÜRKİYE                                                          
174. YEDİÇ ÇAĞATAY ÖZBAY,MUNICH/ALMANYA                                       
175. SOKUR ABDULMETİN SUNGUR, ANKARA/TÜRKİYE   
176. ŞİD TACETTİN ÇETİNKAYA, KAYSERİ/TÜRKİYE     
177. GUKAY BİLLUR AKTÜRK,İSTANBUL/TÜRKİYE  
178. AHMAD BASHQOY , FRESNO/AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
179. HANA HAJIBEK , HUMUS/SURİYE.
180. SANA VAROUQA, ARKANSAS/AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
181. DALAL SHAKER – NEW JERSEY/AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
182. ZUHAIR BASHQAWI , CHICAGO/AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
183. SALWA SHAHANKKRY KHAWAJ, AMMAN / ÜRDÜN.
184. TAMER DESHAK, KFAR KAMA, İSRAİL.
185. ALI HATUQA, FKÖ YÜRÜTME KURULU ÜYESİ, FİLİSTİN.
186. MARIAN CHUYEQWA، AMMAN / ÜRDÜN.
187. DR. AHMAD CHARKAS KATAW, KERKÜK / IRAK.
188. SAMIR MOHAMMAD QADER, KERKÜK / IRAK.
189. MOHAMMAD HUSSEIN ALI, KERKÜK / IRAK.
190. YELDARIM MOHAMMAD HUSSEIN, KERKÜK / IRAK.
191. HUSSAM ALI ABDULLAH, KERKÜK / IRAK.
192. IMAN ALI ABDULLAH, KERKÜK / IRAK.
193. ANNA LOKHVITSKAYA, TBILISI / GEORGIA.
194. IRFAN BAYOUQA, NEW JERSEY, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ.
195. ASMA’A HAJIBEK, HOMS, SURİYE.
196. ABDULLAH KHOTA, KAHRAMANMARAŞ/ TÜRKİYE.
197. BARINA KHOTA, KAHRAMANMARAŞ / TÜRKİYE.
198. ASTEMIR KHOTA, KAHRAMANMARAŞ / TÜRKİYE.
199. TAMARA KHOTA, KAHRAMANMARAŞ / TÜRKİYE.
200. FARHAN BLANAGABS, KAHRAMANMARAŞ / TÜRKİYE.
201. RANIA BAIRAM, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ.
202. READA BAIRAM, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ.
203. NOUR MAHMOUD, SURİYE.
204. MOHAMMAD MAHMOUD, SURİYE.
205. ANZOR TSEY, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ.
206. ASLAN TSEY, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ.
207. SEBSA TSEY, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ.
208. SENA TSEY, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ.
209. SAMER GHOJIL, SURİYE.
210. RAMI GHOJIL, SURİYE.
211. EMAD KHORAN, AMMAN / ÜRDÜN.
212. ABDULSALAM SHAKOJ, GRAZ / AUSTRIA.
213. DANIA SHA’ABAN, NEW YORK / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ.
214. AWNI MAHER, AMMAN/ÜRDÜN
215. DR. REEM BASHQOY, FRESNO, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ.
216. RANIM DODOKH, AMMAN / ÜRDÜN.
217. SULTAN DODOKH, AMMAN / ÜRDÜN.
218. HUSSEIN SHABSOUGH, AMMAN / ÜRDÜN.
219. ISAM BASHQAWI, AMMAN / ÜRDÜN.
220. IHSAN ELYAS KHON, ÇERKES DİASPORASI.
221. MARWAN JALUQA, ZARQA / ÜRDÜN.
222. AMER IBRAHIM DUDUKH, AMMAN / ÜRDÜN.
223. MORAD AHMED KABRTAY, AMMAN / ÜRDÜN.
224. MOHAMMED NASSER DUDUKH, AMMAN / ÜRDÜN.
225. DANIAL MOHAMMAD KHAMASH, AMMAN / ÜRDÜN.
226. MARK MOLA, AMSTERDAM / HOLLANDA.
227. MOUNIR SHAKOUJ - ADANA / TÜRKİYE.
228. HAROUN NATKHO - KFAR KAMA / İSRAİL.
229. MUNA KHAWAJ - KFAR KAMA / İSRAİL.
230. ALLISON MACKANZI , SEATTLE / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
231.  ORHAN HALMAN- İSTANBUL, TÜRKİYE/TÜRKİYE
232. TSEY İLKER ÖZKAN, YALOVA/TÜRKİYE
233. AYSEL OKAN HOŞGİT, İSTANBUL/ TÜRKİYE
234. MAMIŞ METİN ÖZDEMİR, İSTANBUL/ TÜRKİYE
235. WELPENOKA ONUR YALDIZ,İSTANBUL/ TÜRKİYE
236. HAKULE VEDAT EROĞLU, IZMIT/TÜRKİYE
237. MEMŞE OKAN ASLAN, ESKİŞEHİR/TÜRKİYE
238. TLHIUJ MURAT SEYOK DÜZCE/ TÜRKİYE
239. JAJIY ÖMER ÖZAYDEMİR, OAKVILLE/KANADA
240. VOVKO METİN AKSOY, İZMİT/ TÜRKİYE
241. YEBJIN SEDAT YENİŞEN, İZMİT/ TÜRKİYE
242. HUŞT DR. MUSTAFA ERKUL SAKARYA/TÜRKİYE
243. ÇUŞHA SELÇUK ÖZDEN, İSTANBUL/TÜRKİYE
244. AYMAN AZOUQA,AMMAN/JORDAN


06.12.2015