Adıge Dil Derneği Basın Duyurusu

Adıge Latin Alfabesi ile hazırlanan eğitim programı Milli Eğitim Bakanı tarafından imzalanarak resmen yürürlüğe girmiştir. İşte basın duyurusunun tamamı


KAMUOYUNA DUYURULUR...

ADİGE LATİN ALFABESİ İLE HAZIRLANAN EĞİTİM PROGRAMI MİLLİ EĞİTİM BAKANI TARAFINDAN İMZALANARAK RESMEN YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR.

Anadilimiz Adigecenin, STK’larımızın tüm çabaları ile mevcut uygulamalara rağmen Anavatanımız dâhil tüm Dünya’da hızlı bir yok oluş sürecine girdiği yapılan araştırmalar ve istatistikî çalışmalar sonucu net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Anadilimizin bu olumsuz gidişatından Dünya’da en çok Adigenin yaşadığı Türkiye’de yaşayan Adigeler en şiddetli şekilde etkilenmiş ve bu gün 0-15 yaş grubunda ana dilimizin konuşulma/yazılma oranı istatistiklerde gösterilemeyecek dereceye düşmüştür. Özellikle Türkiye’de yaşayan Adigelerin anadillerinin yaşatılmasına pozitif katkı sağlayacağı düşüncesi ile Adige Dil Derneği kurulduğu 14.03.2012 tarihinden itibaren yeni Dünya şartlarına ile bilgisayar yazılım program ve kodlamalarına uygun ortak bir Adige Latin Alfabesinin oluşturulması, bu alfabe ile eğitim-öğretim yapılması fikrini savunmuş ve bu yönde çalışmalarını sürdürmüştür.

Bu kapsamda Adige Dil Derneği (ADDER) tarafından Adıge Latin Alfabesi ile hazırlanan “Eğitim Programı” Milli Eğitim Bakanlığının tüm ilgili kurulları tarafından incelendikten sonra Talim Terbiye Kuruluna sevk edilmiştir. Söz konusu program 19.02.2015 tarihinde Talim Terbiye Kurulu tarafından oy birliği ile kabul edildikten sonra 27.02.2015 tarihinde Milli Eğitim Bakanı Sayın Nabi AVCI’nın imzası ile resmen onaylanarak yürürlüğe girmiş ve alınan karar 30.03.2015 tarihinde ADDER yetkililerine tebliğ edilmiştir. Yaklaşık sekiz aydır Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde yürüttüğümüz bürokrasi çalışmaları her türlü engelleme girişimlerine rağmen, planlı, programlı, disiplinli ve özverili çalışmalarımız sonucu başarı ile sonuçlanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kabul edilen bu karar ile Türkiye’de seçmeli dil dersleri dâhil açılan/açılacak olan özel okullarda anadilimizde Adige Latin Alfabesi ile eğitim verilmesinin önü resmen açılmıştır.

ADDER tarafından Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar esnasında mevcut (yürürlükteki) Kiril Alfabesi ile hazırlanan programın kaldırılması yönünde tarafımızdan hiçbir girişimde bulunulmamıştır. 19.02.2015 tarihinde Talim Terbiye Kurulu toplantısında savunma yapmak üzere hazır bulunan ADDER yetkilisi tarafından, mevcut (yürürlükteki) Kiril alfabesi ile hazırlanmış olan eğitim programının kaldırılmaması, eğitimde alfabe tercihinin öğrenci ve eğitimcilere bırakılması konusunda karar alınması sağlanmıştır. Yeni eğitim-öğretim yılında seçmeli dil dersleri ADDER yetkilisinin Talim Terbiye Kuruluna sunmuş olduğu teklif doğrultusunda tercihe bağlı olarak Kiril veya Adige Latin Alfabesi ile hazırlanmış programlara uygun olarak verilecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kabul edilen devrim niteliğindeki bu kararın Adige halkı için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor, bizlerden desteğini esirgemeyen ve çalışmalarımıza katkı sağlayan tüm hemşerilerimize en kalbi duygularımızla teşekkür ediyoruz.

ADİGE DİL DERNEĞİ

kafkasakademi.com