Kaffed Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı


Kafkas Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Toplantısı 18.12.2016 Pazar günü Federasyon Merkezinde yapıldı. 
Gündem maddeleri hakkında yapılan oturumlar sonucunda aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır.

1. DÇB'nin mevcut toplantı, karar alma ve çalışma biçimine yönelik olarak DÇB Genel Kurulunda tarafımızdan yapılan uyarı ve tavsiyelerin dikkate alınmaması, köklü bir değişikliğe gidilmemesi, DÇB Genel Başkanı’nın yönetim anlayışına yönelik eleştiriler karşısında verilen sözlerin tutulmaması, Çerkes halkının sorunlarına karşı takınılan duyarsız tutum ile Çerkes kamuoyunda tepkilere neden olan eylem ve söylemlerde ısrar edilmesi nedeniyle; bu konularda kalıcı ve kurumsal düzenlemeler yapılıncaya kadar, bu düzenlemelerin yapılmaması ve aynı tutumun devam etmesi halinde yapılacak ilk Genel Kurulumuzda tekrar görüşülmek üzere, DÇB Genel Merkezi ile ilişkilerin askıya alınmasına oy çokluğu ile,

2. Tüzük değişikliği konulu yapılacak olan çalıştayın programlanmasını yapmak amacıyla bir komisyon oluşturulmasına ve Erol Taymaz, Serpil Yılmaz Dizdarlar, Selçuk Ulutaş, M. Melike Atlay ve Bislan Jaloque' nin komisyon üyesi olmasına oy birliği ile

3. Başkanlar Kurulu toplantısının 22.01.2017 tarihinde Adana' da yapılmasına oy birliği ile
karar verilmiştir.