Yeni Meclisin ilk oturumu gerçekleştirildi


Adıge Cumhuriyeti Devlet Konseyi-Xase’nin altıncı  dönem çalışmalarının başladığı  ilk toplantısına Adıge Cumhuriyeti Başı  Thakuşıne Aslan da iştirak etti.

Toplantı  gündeminin ilk  maddesi 18  eylülde  gerçekleştirilen seçimlerin değerlendirilmesiydi.


Konu ile alakalı olarak Adıge Cumhuriyeti  Merkez Seçim Komisyonu  Thamatesi Semegu Nurbıy bir konuşma yaptı.

Bir diğer önemli  konu ise Meclis  başkanı  ve yardımcısının seçimiydi.

Milletvekilleri kapalı oylama usulü ile oylarını kullandılar.

Kumpıl Muratın adaylığını 50  milletvekilinden  45’i onayladı böylece Meclis başkanlığına seçilmiş oldu. Başkan yardımcılığına ise Vlademir Narojne ve Aşe Muhammed  seçildi.


Milletvekilleri daha sonra komite ve komisyon thamatelerini seçtiler. Adıge  Cumhuriyeti devlet konseyi-Xasenin yapısında yapılacak düzenlemeler ele alındı. Daha önceleri AC. Devlet Konseyi-Xasede 9 komite vardı bu  sayı  yedi komite bir komisyona  düşürüldü.

THARKOHO Adam

Fotoğraflar A. GUSEV tarafından çekildi

Çeviri; AÇUMIJ Hilmi

adygvoice.ru