Suriyeli Sığınmacılara Rusya'ya Giriş İzni Verilecek mi?


Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı katında bulunan İnsan Hakları Konseyi (İHK) adlı sivil toplum kuruluşu üyeleri Vladimir Putin’e yazılı bir başvuruda bulundular. 

Başvuru yazısında Suriye’li sığınmacılardan bir bölümüne Rusya’ya giriş izni verilmesi isteniyor. En çok da, 19.yüzyılda, Kafkas Savaşı sırasında  yurdunu terk etmek ve Suriye’ye  yerleşmek zorunda kalan Çerkeslerin sorunları üzerinde duruluyor.

Suriye’de baş gösteren iç savaştan kaçanlar bir barınma yeri bulamıyorlar ve bunun ızdırabı içinde bin bir güçlükle  devlet sınırlarını aşmaya çalışıyorlar; yiyecekleri ve kalacak yerleri yok. Rusya’ya alınabilmeleri için yörelere (-cumhuriyet ve kraylara-) tanınan kotalar yetersiz, yerel güvenlik görevlileri/ polis beklenmedik sorunlarla karşılaşmaktan çekiniyor.

Devlet Başkanı’na gönderilen başvuru yazısını kaleme alan Maksim Şevçenko, dönüş sorununun devlet başkanının kararı/ desteği olmadan çözülemeyeceğini belirtiyor. Sığınmacılara giriş hakkı tanındığında, her şeyden önce Çerkesler eski topraklarına dönmüş, adil bir politik adım atılmış olacaktır, diyor.

- Çerkesler Kafkasya’da yaşıyorlardı, Kafkas Savaşı’nın bir sonucu olarak - 19.yüzyılda- ülkelerini terk etmek zorunda kaldılar, Krasnodar Kray ile Adıgey topraklarında oturuyorlardı. Rusya bu insanlara dönüş hakkını tanıyacak olursa, Kafkas Savaşı’nın acı dolu bir sayfası belli bir ölçüde olsun kapanmış olacaktır.

- Bugün Suriye’de 80 bin kadar Çerkes yaşıyor, bunlardan 5 – 10 bin kadarı Devlet Başkanı'nın izniyle Rusya’ya getirilebilir, - diyor Maksim Şevçenko.

- Kafkasya’da boş ve değerlendirilemeyen birçok  toprak var, bu topraklar en çok da eskiden Adıgelerin yaşadığı Karaçay-Çerkes, Kabartay-Balkar, Adıgey ve Krasnodar Kray yörelerinde bulunuyor. Maksim Şevçenko’nun ifadesine göre Suriyeli Çerkeslerin çoğu halen Suriye köylerinde yaşıyor. Buraya geldiklerinde kentlere değil köylere yerleşmeyi yeğleyecek, kimseyi yerli yerinden oynatmayacak ve alışık oldukları yerlere benzeyen yerlerde, köylerde yaşamlarını sürdürmek isteyeceklerdir.

Adıge mak, 15 Eylül 2015

Çeviri: Hapi Cevdet Yıldız