Ürdün Çerkeslerinden DÇB bildirisi


Ürdün Kafkasya Çerkesleri Dostluk Topluluğu Dünya Çerkes Birliği’ne (DÇB) reform önerilerini ileten bir bildiri hazırladı. Bildiriyi, tercüme ederek aynen alıntılıyoruz.

Ürdün Kafkasya Çerkesleri Dostluk Topluluğu’nun Dünya Çerkes Birliği’ne sunduğu reform önerileri şöyledir:

1 Dünya Çerkes Birliği, çarlık döneminde Çerkes halkına yapılan soykırımın tanınmasını, özür dilenmesini ve geri dönmek isteyen herkese hiç bir sınırlama olmadan bu hakkın verilmesini, Çerkeslere kendi bölgelerinde kendi kaderini tayin etme hakkının verilmesini talep etmelidir.

2 DÇB, liderlerin Çerkesya bölgesinde olimpiyat oyunlarının düzenlenmesine verdikleri talebi kınamalıdır.

3 Rusya’nın Çerkes milli hareketlerine açık diyalog imkanını sunmasını, dünyadaki Çerkes diasporasının talep ve menfaatlerine uygun olarak onlarla çalışma imkanının sunulmasını talep etmelidir.

4 DÇB, tüm halkların barış, özgürlük ve adalet temelinde işbirliğiyle ilgili uluslararası sözleşmelerin tüm kanunlarına riayet edilmesini öngören DÇB temel tüzüğüne uygun davranmalıdır. Birliğin tüzüğünde şu maddeler yer almaktadır; 1.Ulusal birliğin korunması, 2.Çerkes kültürünün canlanması, 3.Yasal korumanın sağlanması, 4.Ortak dilin ve kültürel tarihi mirasın korunması ve gelişimi, 5.Tarihi vatanına geri dönmek isteyen Çerkeslere yardımda bulunulması, 6.Yaşadığı yere bağlı olmaksızın kişiye tarihi vatanında hareket hakkı veren uluslararası kanunların göz önünde bulundurulması

5 Rusya ve diasporadaki Çerkes halkının önemli programlarına DÇB aktif katılımda bulunmalıdır.

6 DÇB kurulduğu zamandan beri, öne çıkan bazı kişilerle ve şüpheli ilişkilerle işlerini yürütmektedir. Bu yenilenme ruhunun önüne geçmektedir. DÇB yeni ve genç liderlere imkan vermelidir.

7 DÇB yönetimi seçim sürecini aşağıdaki şekilde düzeltmelidir:

8 a) DÇB başkanının seçim ve genel kurulunun oluşumu için tümyerel şubelerin başkanları ve üyelerinin katılabileceği seçimlerin organize edilmesi, DÇB başkanı ikamet ettiği ülkede olmalı b) DÇB üye topluluklarının başkanları, ikamet ettikleri ülkedeki birlik toplantılarında üyeler tarafından seçilmeli c) Bulunduğu ülkede 100’den az üyesi bulunmayan toplulukların DÇB üyesi olma hakkı bulunuyor d) DÇB’ye üyelik için şu belgelerin sunması gerekiyor: 1-Topluluğun isim, adres, kuruluş tarihi ve üyelik şartları, kurumun hedef ve fonksiyonlarının bulunduğu tüzüğü, yönetim kurulu ve üyeliğin verilme şartları, idari ve finansal kaynaklar ve yıllık raporlar. 2-Topluluğun bulunduğu ve çalıştığı ülkede resmi kaydının olduğunu gösteren belgeler. 3-Topluluğun üye listesinin bulunduğu, üyelik paralarının ödendiğini gösteren makbuzların yer aldığı yıllık rapor.

Ürdün Kafkasya Çerkesleri Dostluk Topluluğu Başkanı

Dok Rauhi Şhaltug