Çerkesya Yurtseverleri - KINAMA


28 Temmuz 2015 tarihinde, tarihi Çerkesya’nın başkenti ve Çerkes toprağı olan Soçi’ye bağlı Çerkes Köyü Şehekey’e (Kiçmay) , bir grup polis ve FSB elemanı giderek, köyde bulunan okulda eğitim gören çocukları, 21 Mayıs Çerkes Soykırımı ve Sürgünü’nü anma etkinliklerine niçin katıldıklarına dair sorgulamaya tabi tutmuşlardır. Üstelik bu sorgulama, bir eğitim mekanı olan okulda ve tatil günü yapılmış, öğrencilerin velileri de bu sorgulama sırasında hazır bulundurulmuştur .

Söz konusu sorgulama, yasa dışı ve hukuk dışı bir sorgulamadır; yerel hukuk ve uluslararası hukuka göre “çocuk” sayılan öğrenciler, suç ile ilgili olmayan bir konuda,  kendileri, arkadaşları ve aileleri hakkında sorgulamaya tabi tutulmuştur. Böylelikle çocuklar ebeveynleri, ebeveynler ise çocukları ile üstü kapalı bir şekilde tehdit edilmiştir.

Rusya Federasyonu’nda, Çerkes Soykırımı ve Sürgünü için “anma günü” olarak belirlenen 21 Mayıs günü yasaldır ve resmi olarak gerçekleştirilmektedir. Ayrıca 21 Mayıs günü resmi tatil olarak ilan edilmiştir. Buna rağmen, Şehekey (Kiçmay) Köyü’nde öğrenci Çerkes çocukların, tamamen yasal olan bir etkinliğe katılmalarına dair yapılan sorgulama, hukuki açıdan nedensiz, sonuçsuz ve anlamsızdır.

Ayrıca, söz konusu “anma günü” etkinliğinin organizatörleri de, etkinliğin gerçekleşmesinden birkaç hafta sonra Savcılığa çağrılarak sorguya çekilmiş ve bu sorgu sırasında, “etkinlik sırasında niçin Çerkesçe konuşma yapıldığı” sorusu da yöneltilmiştir.

Bu nedenle söz konusu sorgulamaların hukuki değil, politik hedeflerinin olduğu açıktır! Rusya Federasyonu’nda, hukuk kılıfı giydirilerek yapılan ve sonlandırılmayan, ucu açık sorgulama, kovuşturma, soruşturma yöntemleri, Çerkeslere karşı bir araç olarak kullanılmaktadır. Bilindiği üzere, Uluslararası İnsan Hakları Örgütleri bu çerçevede Rusya Federasyonu’nu takip altında tutmaktadırlar.

Sorgulamaların ilk ve görünen hedefi, tarihi Çerkesya’nın başkenti Soçi çevresinde, Çerkes Soykırımı ve Sürgünü’nden geride kalabilen bu küçük Çerkes topluluğunu yıldırmak ve sindirmektir. Bu tarz sorgulamaların, sayıca az bu Çerkes topluluğu üzerinde başlatılmasının bir diğer nedeni ise, Çerkeslerin buna ne şekilde tepki vereceğini ölçmektir. Nihai hedef ise, Rusya Federasyonu’nda Çerkes Soykırımı ve Sürgünü Anma etkinliklerinin tamamen yasaklanması, hatta Çerkes Soykırımı ve Sürgünü söyleminin cezai açıdan bir suç haline getirilmesidir.

Bu yüzden, Rusya Federasyonu güvenlik güçlerinin, Şehekey Köyü’nde, Çerkes çocuklar ve ebeveynleri ile“anma günü” nün organizatörlerine yönelik, insan haklarına aykırı aksiyonlarını şiddetle kınıyoruz!

Rusya Federasyonu güvenlik güçlerini, insan haklarına aykırı bu tür yöntemlere başvurmamaya davet ediyoruz. Bir kez daha yinelemek gereklidir ki; Çerkes Sorunu aynı zamanda bir insan hakları sorunudur ve Çerkesler hukuka uygun ve barışçıl yöntemler kullanarak bu sorunu çözme hedefindedir.

Rusya Federasyonu, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ye ve Avrupa İnsan Haklarına Sözleşmesi’ne taraf durumdadır. Bu nedenle, her iki sözleşmenin de ihlal edilmesi anlamına gelen Şehekey (Kiçmay) okul çocukları ile ebeveynlerinin ve “anma günü” organizatörlerinin hukuk dışı sorgulanması olayı, uluslararası insan hakları örgütlerine birer mektup ile bildirilecektir.

Bu bağlamda, bütün Çerkes örgütlerini ve topluluklarını, bu olayı kınamaya davet ediyoruz!

Dünya var oldukça, Çerkesya ve nerede bulunursa bulunsun Çerkes Halkı da var olmaya, mücadelesini sürdürmeye devam edecektir!

Çerkesya Yurtseverleri