Aktiviste Göre, Karaçay-Çerkes Başının Karaçay Olduğunu ‘Unutmaya Hakkı Yok’


Karaçay Kongresi Yönetim Kurulu üyesi Nyurlyu Gerbekov, cumhuriyetin Karaçay kökenli başı Raşit Temrezov’un etnik kökenini “unutmaya hakkının olmadığını” söyledi. 

Paul Goble, 25 Temmuz 2015

Kuzey Kafkasya’da çift-halklı iki cumhuriyetten biri olan Karaçay-Çerkes’te sular ısınıyor.

Karaçay Kongresi Yönetim Kurulu üyesi Nyurlyu Gerbekov, cumhuriyetin Karaçay kökenli başı Raşit Temrezov’un etnik kökenini “unutmaya hakkının olmadığını” söyledi.

Gerbekov’a göre Temrezov Moskova’dan çok Karaçay-Çerkes’te zaman geçiriyor. Kimi temsil ettiğini hatırlamak için Kremlin tarafından atanmak yerine yüzünü yeniden halka dönmek zorunda (rosbalt.ru/federal/2015/07/24/1422108.html).

Cumhuriyet nüfusunun yüzde 41’ini oluşturan Karaçaylar Çerkesler’in yaklaşık dört katı. Karaçaylar buna rağmen mutsuzlar. Gerbekov etnik kota sisteminin güvencesi konumundaki Rusların göç etmesiyle Karaçayların güç kaybettiği görüşünde.

Gerbekov’a göre Temrezov başa geçince her halkın görüşünü alacağına söz vermiş ama ne Karaçaylar ne Çerkesler ne de başka bir halkla istişare etmiş. Sadece Moskova’ya kulak vermiş. Kamusal yaşam yozlaşmış, etnik çatışma riski artmış.

Sülalecilik durumu daha da kötüleştirmiş. Gelinen noktada birçok Çerkes ve etnik Rus sorunlarından dolayı Karaçayları suçluyor. Ama Temrezov’un politikalarından Karaçaylar da diğer halklar kadar zarar görmüş.

Gerbekov etnik Rusların göç ettiklerini kabul etmekle birlikte Çerkeslerin, hatta Karaçayların da göç ettiklerine işaret ediyor. Olumsuz koşullar yüzünden en az 500 kişinin cumhuriyeti terk ettiğini söylüyor. Köylerdeki boş evlere bakılırsa gerçek rakamın daha yüksek olduğunu düşünüyor.

Temrezov ve ekibi Moskova ile arasını iyi tuttuğu sürece istediğini yapabileceğine inanıyor. Bu yüzden cumhuriyet başının seçimle belirlenmemesi için kulis yaptılar. Gerbekov’a göre bugün seçim yapılsa Temrezov yüzde beşin üzerinde oy alamayacağını biliyor.

Çeviri : Dr. Ömer Aytek Kurmel 

Cherkessia.net, 27 Temmuz 2015