3 Nisan 2015 Cuma

Adıgey Cumhuriyeti Başbakanı Türkiye'ye Geliyor


Adıgey Cumhuriyeti Başbakanı Murat Kumpilov başkanlığında yedi kişiden oluşan heyetin katılacağı, DEİK-Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-Rusya İş Konseyi, Rusya Federasyonu Adıgey Cumhuriyeti tanıtım toplantısı 7 Nisan 2015 tarihinde TOBB Plaza, İstanbul‘da yapılacaktır.Konu ile ilgiliolarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu tarafından yapılan açıklama aşağıdaki gibidir:

“Malumları olduğu üzere, Rusya Federasyonu ile Türkiye arasındaki ikili ticaret hacmi oldukça iyi seviyelere ulaşmış olup, önümüzdeki dönemde özellikle Rusya’nın değişik bölgeleri ile ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine her iki ülke yönetimi tarafından önem verilmektedir. Bu bağlamda, DEİK / Türkiye-Rusya İş Konseyi olarak son dönemde gerçekleştirilen faaliyetlerimizde iki ülke iş çevreleri arasında bölgesel düzeyde yeni işbirliklerinin oluşturulmasına vesile olacak etkinliklerin yer verilmesine özen gösterilmektedir.

Bu kez, Rusya’nın Güney Federal Bölgesinde 7.792 km2 alanda yerleşik Adıge Cumhuriyeti’ndeki iş ve yatırım olanakları ve planlanan projeler hakkında bilginin, anılan bölge yetkilileri tarafından aktarılacağı  “Adıge Cumhuriyeti Tanıtım Toplantısı”nın 7 Nisan 2015, Salı günü İstanbul TOBB Plaza’da düzenlenmesi planlanmaktadır. Bölge hakkında genel bilgiye,
http://www.deik.org.tr/Contents/FileAction/5752 adresli bağlantıdan ulaşılabilmektedir.

Söz konusu toplantıya Adıge’den katılacak heyet listesi ve taslak program ekte sunulmakta olup, etkinliğe katılmak isteyen firma temsilcilerinin ilişikte yer alan formu doldurarak DEİK üyeleri için kişi başına 40 TL, üye olmayanlar için kişi başına 60 TL tutarında katılım ücretinin DEİK Türkiye-Avrasya İş Konseyleri hesabına (Türkiye İş Bankası Beyoğlu Şubesi, Şube kodu: 1011, IBAN:TR56 0006 4000 0011 0111 7014 85, TL hesabı) yatırıldığını gösterir dekontla beraber en geç 3 Nisan 2015, Cuma günü saat 18:00’a kadar DEİK'e (tel.: +90212 339 50 08, faks: +90212 270 37 84, e-posta: avrasya@deik.org.tr) iletilmesi gerekmektedir.”

TASLAK PROGRAM

14:00 – 14:30 Kayıt
14:30 – 14:40 DEİK ve Türkiye Tanıtım Filmi (İngilizce)
14:40 – 15:00 Açış Konuşmaları:
- Sayın Tuncay ÖZİLHAN, Türkiye-Rusya İş Konseyi Başkanı
- Sayın Albina RAHİMULLİNA, Rusya Federasyonu İstanbul Ticaret Mümessili
- Sayın Murat KUMPİLOV, Adıge Cumhuriyeti Başbakanı
15:00 – 16:30 ADIGE CUMHURİYETİ’NDE İŞ VE YATIRIM OLANAKLARI SUNUMU
Soru – Cevap

Adıgey Cumhuriyeti Başbakanı ve yedi kişiden oluşan heyet ayrıca 9 Nisan 2015 tarihinde Gaziantep'e geçecektir. Maykop ve Gaziantep’in kardeş şehirler olması sebebiyle, Gaziantep'i ziyaret edecek olan heyet, Gaziantep Büyük Şehir Belediyesinin hazırlamış olduğu özel program dahilinde bir dizi girişimlerde bulunacaktır. Sanayi ve Ticaret Odası görüşmelerinden sonra, Zeugma müzesi, Ali Şefik Özdemir Bey anıtı ve diğer gezi programlarının yanında, Gaziantep Çerkes Derneğini ziyaret edeceklerdir.

The Delegation of the Republic of Adygea
1.       Murat Kumpilov,  Prime Minister of the Republic of Adygea
2.       Mahmud Tlehas, Minister of Economic Development and Trade of the Republic of Adygea
3.       Alexandr Narolin,  Head of Administration of the municipality "City of Maykop"
4.       Yuri Autlev,  First Deputy Head of Administration of the municipality "City of Maykop"
5.       Rashid Zafesov,  Head of the department of investments and project support of
           Administration of the municipality "City of Maykop"
6.       Vyacheslav Sapiev,  Owner of  Maikop Milk Factory
7.       Kaplan Panesh,  Head of Maikop Beer Factory


Çerkesya
Diaspora
Çerkes Sorunu
Makale Almir Abreg:Çerkesya Ülkesinin Yok Oluşunu Düşündüğümde…

Anavatana Dönüş
Spor
Turizm