Kafkas Dernekleri Federasyonu - Kamuoyuna Açıklama -

"Ankara Çerkes Derneği Yönetim Kurulu üyesi Erdoğan Boz’un 25 Kasım 2014 Salı Günü Rusya Federasyonu Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti Beşeri Bilimler Enstitüsü tarafından Michael Ismailovıch Mizhaeva anısına düzenlenen, uluslar arası “Çerkes Dilinin Korunması,
Geliştirilmesindeki Çalışmalar ve Sorunlar” isimli sempozyuma katılmak üzere Mineralnye Vody havalimanına ulaştığında, 19 Ağustos 2015 tarihine kadar ülkeye giriş yasağı bulunduğu gerekçesi ile, ülkeye girişinin engellendiğini ve aynı gün uçuş olmaması nedeniyle ertesi güne kadar havaalanında alıkonulacağını Moskova Büyükelçiliğimiz aracılığı ile öğrenmiş bulunmaktayız. Sözkonusu yasağa ilişkin herhangi bir yasal gerekçe henüz açıklanmamıştır.

Bu durum, temel insan hak ve özgürlükleri arasında yer alan seyahat özgürlüğünün açık bir ihlalidir. Daha önce de çeşitli örnekleri yaşanan bu tür engellemelerin Çerkeslerin anavatanları ile ilişki kurma haklarını da ihlal ettiği açıktır. Çerkes toplumunun bir sivil toplum kuruluşu temsilcisine yönelik bu tutum kabul edilemez ve bu tutumun acilen düzeltilmesini talep ediyoruz.

KAFFED Yönetimi olarak konu ile ilgili olayın öğrenildiği andan itibaren,  sorunun en kısa sürede çözümü için Dışişleri Bakanlığı, anavatandaki yetkililer ve Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş, gelişmeler kamu oyu ile paylaşılacaktır.

Hem Türkiye Cumhuriyeti hem de Rusya Federasyonu yetkililerini bu olayın demokrasi ve insan haklarına saygı çerçevesinde çözümlenmesine katkıda bulunmaya ve tekrarının önlenmesi için de gerekli adımları atmaya çağırıyoruz."

Kafkas Dernekleri Federasyonu