Martin Koçesoko’ya Özgürlük

Hakan Albayrak 
hakanalbayrak@karar.com

Rusya Federasyonu’na bağlı Kabardey-Balkar Cumhuriyeti’nin önde gelen Çerkes sivil toplum önderlerinden Martin Koçesoko 7 Haziran gecesi -Moskova’da rahatsızlık uyandıran birçok başka sivil toplum önderi gibi-“uyuşturucu madde bulundurmak” suçlamasıyla tutuklandı.

Bu suçlamaya inanan kimseye rastlanmadı şimdiye kadar.

Rusya, Kuzey Kafkasya, Abhazya, Azerbaycan, İngiltere, Almanya, Gürcistan, İşgal Altındaki Filistin Toprakları, Ürdün, Litvanya, Hollanda, Portekiz, Ukrayna, Finlandiya, Fransa, Çek Cumhuriyeti, İsviçre, İsveç ve Amerika Birleşik Devletleri’nden birçok gazeteci, tarihçi, antropolog ve siyaset bilimci, yayımladıkları ortak bildiriyle Koçesoko’nun derhal serbest bırakılmasını talep etti.

Meselenin arka planına da ışık tutan söz konusu bildiri şöyle:

“Kafkasya, Rusya ve Sovyet sonrası coğrafyanın geçmiş ve bu gününü inceleyen gazeteciler, bilim adamları, tarihçiler, antropologlar, siyaset bilimcileri olarak, ‘Xabze’ sivil toplum kuruluşu başkanı Martin Koçesko’nun derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz.

“Güvenlik güçleri Koçesoko’yu uyuşturucu bulundurmakla suçluyorlar. Çerkes aktivistine açılan ceza davasının aynısı Medusa haber sitesinde gazeteci olan İvan Golunov’a karşı da açılmıştı.“Aynı zamanda, edindiğimiz bilgilere göre, Martin Koçesoko siyasi nedenlerden dolayı işkence görüyor.

“Özellikle, 17 Mayıs’ta Nalçik’te Rusya’da federalizmin sorunları hakkında bir yuvarlak masa toplantısı yapıldıktan sonra, yerel yönetimden bir kişi Koçesoko’nun ailesini ziyaret ederek Martin’in faaliyetlerini yavaşlatmaması halinde sorun yaşayacağı konusunda uyarmıştı.

“21 Mayıs’ta Koçesoko başkanlığındaki Xabze, Kafkas Savaşı Kurbanlarını Anma Günü etkinliklerinin organizatörlerinden biriydi. 24-25 Mayıs’ta, Koçesoko, Moskova’da düzenlenen ve Rusya’da federalizmin sorunları konusunun yeniden görüşüldüğü Rusya Halkları Demokratik Kongresi’ne katılmıştı.

“Martin Koçesoko 7 Haziran’da polis tarafından gözaltına alındı, Xabze sivil toplum kuruluşunun ofisinde de arama yapıldı.

“Rus Ceza Yasası’nın 228. maddesindeki uyuşturucu bulundurma ile ilgili olarak, gazeteci Jalaudin Geriyev ve Çeçenya İnsan Hakları Aktivisti Oyub Titiyev hakkında açılan ceza davalarının da aynı senaryo ile nasıl üretildiğinin farkındayız. Geriyev’in üç yılı cezaevinde geçti ve 30 Nisan 2019’da serbest bırakıldı. Titiyev ise Mart 2018’de, dört yıl cezaya mahkum edildi.

“Büyük halk tepkisi ve gazeteci topluluğunun protestoları sonrasında Rusya Federasyonu İçişleri Bakanı’nın, tutuklu bulunan gazeteci İvan Golunov aleyhindeki suçlamaları geri çekerek suç üretildiğini itiraf edip, suçlamaların ciddi bir şekilde araştırılması emrini verdiği bir sırada Koçesoko’ nun tutuklandığı gerçeğini vurgulamakta yarar var.

“Sivil toplumun Golunov konusundaki bu küçük zaferinin, öfkelenen kolluk güçleri karşısında yalnız bırakılma riski taşıyan Martin Koçesoko’nun kaderi üzerinde acımasız bir oyun oynayabileceğinden endişe duyuyoruz.

“Martin Koçesoko’nun derhal serbest bırakılmasını istiyoruz.

“Rusya’daki meslektaşlarımızdan, Koçesoko davasını yakından takip etmelerini ve doğru bir bilgi desteği vermelerini istiyoruz.

“Rus güvenlik güçlerinin sivil toplum aktivistleri ve muhaliflere karşı sahte ceza davaları hazırlayıp uygulamalarından vazgeçmelerini istiyoruz.

“Rus yetkililerini, Kuzey Kafkasya da dahil olmak üzere tüm ülke genelinde Rusya Federasyonu Anayasası’nın işleyişini sağlamaya çağırıyoruz.

“Martin Koçesoko’ya özgürlük!”

(Kaynak: cherkessia.net)

***

Koçesoko’nun derhal serbest bırakılması için, Çerkeslerin yaşadığı her yerde olduğu gibi Türkiye’de de kampanya yürütülüyor.

Ne yazık ki Moskova şimdilik hiç oralı olmuyor.

Dahası, Çerkeslere baskı minvalinde yeni tutuklama haberleri geliyor Rusya Federasyonu’ndan.

OC Media’nın haberine göre Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti’nde üç kişi, resimlerini taşıyarak Koçesoko ile dayanışma gösterisi yaptıkları için tutuklandı.

karar.com