Adıge Mak:Bilim, İnsanoğlu İçin Güçlü Bir Işık Kaynağı

“Yeryüzünü aydınlatan güneş, yeryüzünde ilerlemeyi geliştiren bilimdir” diyor eski bir Adıge/Çerkes atasözü. 


“Yeryüzünü aydınlatan güneş, yeryüzünde ilerlemeyi geliştiren bilimdir” diyor eski bir Adıge/Çerkes atasözü. Eğitim ve bilimin insanı geliştirdiği, aklı egemen kıldığı bilinir. Adıgeler de yeryüzünde varoldukları günden bu yana aklı geliştirerek, doğruluğa değer vererek bugünlere geldiler.

Akıl sahibi ve üst eğitimli kişi ulusunu korur, bunun için çalışır, diğer uluslar içinde kendi ulusunu farklı kılar. Bizler, Adıgeler içinden de akıl ve bilgi sahibi çok sayıda örnek ve eğitimli kişi çıktı. Bu kişiler arkeologdurlar, etnograftırlar, dilbilimcidirler, şair ve yazardırlar, tarihçi ve öykü anlatıcısı, besteci, ressam ve gazetecidirler, bilim onların iliklerine (zıpkınelıme) işlemiştir, çok sayıda katkılarını ulus ve ülke yararına sundular.

8 Şubat günü Rusya bütününde Bilim Günü olarak her yıl kutlanır. Bu büyük kutlama günü Rusya Akademisi’nin kurulduğu 1724 yılından beri varlığını sürdürüyor.
Yeryüzündeki her bir ulus için bilim eşsiz bir besin, güç ve moral kaynağıdır (guŝheğomıl). Değişik bilimleri ayırarak, bunları inceleyip geliştirerek, insanoğlu, uzun bir zamandan beri yaşamını sürdürüyor, başarı gözler önünde. Adıgeler de bilime değer verir, “Okumamış kişi kördür” (yemıgağer neşü) derlerdi, eğitimin fazlasının, kötüsünün olamayacağını söylerlerdi.

Bugünlerde de biz Adıgeler olarak, Avĺe Pşımaf, Keraş Zeynep (Ćereşe Zeynab), Meretıko Muĥtar ve Avĺe Malıç gibi gurur duyacağımız büyük biliminsanları, Keraş Tembot (Ćereşe Têmbot), Hatko Ahmed, Tsey İbrahim (Śey İbrahim), Perenıko Murat, Ḱestene Dmitriy ve kadim ulusal destanımız “Nartlar”ı derleyen, inceleyen ve düzenleyen Hadeğałe Asker (Hedeğełe Asḱer) gibi yazarlar, yarattığı renklerle gönüllerde taht kuran Meretıko Dolet gibi usta ressamlar yetiştirmiş bulunuyoruz.

Bugün için de bilgileri, beceri ve yetenekleri ile ulusa hizmet eden kişilerimiz var, onlarla gurur duyuyoruz. Bilim, insan soyu için her zaman bir ışık kaynağı idi, yine de öyle ve öyle kalacaktır. Bunun bilinciyle Bilim Günü, Rusya’da ve her ulusal birimde güne yaraşır bir biçimde kutlanıyor.

Źevkoĵ Nuriyet, Adıge mak, 9 Şubat 2016

Çeviri: Hapi Cevdet Yıldız

Cherkessia.net, 10 Şubat 2016