Adıgey’de Çerkes Halkının kongre toplantısına kimin katılacağı henüz belli değil!


DÇB ve Adıge Khase Adıgey in birlikte düzenlemeyi düşündükleri, mevcut durumda Dönüş le ilgili sorunlar ve güvenlik güçlerinin dönüşcülere karşı uygulamalarının tartışılacağı kritik toplantının yapılıp yapılmayacağı henüz belli olmadı.

26 Aralık tan önce planlanmış olan, bu konuları içeren Adıge Khase ve DÇB yönetim kurulu toplantısı gerçekleşti, problemler üzerine konuşuldu ancak bir karar alınmadı.

Bu görüşmede Adıge Khase ve DÇB den yönetim kurullarından temsilcilerle birlikte Ali Bğane ve Zaurbiy Çundışka da katıldı. Zaurbiy Çundışka toplantıda yaşananlar hakkında bilgi vererek, mevcut kriz yüzünden dönüşün dolayısıyla Suriyeden gelecekler hakkında tüm uygulamaların durduğunu belirtti. Son günlerde yaşanan FSB ve Adnan Khuade arasında gerçekleşen olayları ve mahkeme sürecini, bunu yanında FSB nin diğer dönüşçülere yapmış olduğu baskıları anlattı.

Bunları anlattıktan sonra, bu sorunların ancak toplumsal gücün birleştirilerek aşılabileceğini bu yüzdende Adıge halkının tüm temsilcilerinin yapılacak kongreyle bir araya getirilmesi gerektiğini söyledi. Yine toplantıya katılan yönetim kurulu üyeleri Meşbaşa İshak, Bırsır Batırbiy, Adam Bogus, Adam Hekuj, Gissa Abid, Aslan Çetize ve diğerleri de son gelişmelerle gelinen bu durumun kabul edilemeyeceği konusunda ortak kanıya vardılar. 

Konuşmalarda yapılması gereken kongre hakkında net bir şey söylenmese de, gelinen noktada sorunların bir an önce çözülmesi gerektiği konusunda hepsi de kararlıydı. Aslan Çetize ise, bu sorunların çözümü için Cumhuriyet yönetimine başvurulması önerisini getirdi. Aslan Çetize, Cumhuriyet yöneticilerinin bu cumhuriyeti yönetiyorlarsa bu türden sorunları da çözmeleri gerektiğini belirtti. Ancak başkan Adam Bogus bu öneriyle ilgili kararın bir sonraki yapılacak toplantıya bırakılmasını istedi ve onun isteğiyle bu karar bir sonraki toplantıya bırakıldı.

Aslında bu sorunun bir sonraki toplantıya bırakılması isteği ironik olarak Adıge Khase’nin eski başkanı tarafından yapılmış oldu. Zira toplantının ikinci bölümünde Adam Bogus görevinden istifa edecekti. İstifa edeceğini de daha önce açıklamış olduğundan toplantıya katılanların hepsi bunu önceden biliyordu. Aslında bu toplantının yapılmasının ana sebebi Adam Bogus un istifası konusuydu.

Natpress, 28 Aralık 2015

Çeviri        КУШУ Ф.