Adıgey'de Stk'lar Kazak Milis Güçleri İle İlgili Kabul Edilen Kanun Tasarısına Karşı İmza Topluyorlar


Sivil toplum kuruluşları 'Gönüllü Halk Milis Güçleri' ile ilgili parlamento tarafından ilk oturumda kabul edilerek ikinci oturuma devredilen kanun tasarısına karşı imza kampanyası başlattı. STK temsilcileri Rusya Federasyonu güneyindeki en sakin bölgelerden biri olan Adıgey Cumhriyeti’nde toplumun parçalanmasına ve ayrımcılığa yol açacağı gerekçesiyle Adıgey Parlamentosu – Adığe Xase'ye ve milletvekillerine yönelik yazı hazırlayarak kanun tasarısının askıya alınmasına yönelik imza kampanyası başlattı. Temmuz ayı sonunda ikinci oturumda tekrar ele alınacak olan kanun tasarısının kaygı verici olduğunu belirten sivil toplum kuruluşu temsilcileri, son zamanlardaki federal merkezin 'Kuzey Kafkasya' ve 'Federal Güney Bölge'lerindeki geliştirdiği ulusal bölgelerle ilgili politikaları her geçen gün sorunları daha da derinleştirdiğine dikkat çektiler.

'Kamu düzenini korumada vatandaşların katılımı' ile ilgili yasal dayanak Rusya Federasyonu Federal kanununun 23.maddesinde belirtildiği üzere 'Gönüllü Halk Milis Güçleri' ancak kayıt altına alınan 'Kazak Toplulukları' tarafından oluşturulabiliyor.                                                                                                                           

Adıgey Cumhuriyeti Yurtdışındaki Yurtdaşlarla ilgili ve Basınla İlişkiler Ulusal Sorunlar Komitesi Konseyinin 15.08.2014 tarihindeki toplantısında, Adığe sivil toplum kuruluşlarının yanısıra diğer halkların STK temsilcileriyle birlikte neredeyse oy birliğiyle (Kazak topluluğu atamanı Danilov A.A. hariç) kabul ettiği kararda herhangi bir ulusal-kültür topluluğunun Adıgey Cumhuriyetinde kamu düzenini korumakta yardımcı olması konusunda kategorik olarak karşı olunduğu vurgulanmıştı.

Yazıda, sorunun özelliklerinden birinin, bu yasanın kabul edilmesiyle sadece Rusya Federasyonu’ndaki Çerkeslerin/Adığelerin (KBC,KÇC,AC) değil aynı zamanda diasporada yaşayanlarla birlikte ulusal çıkarlarımıza zarar vereceği dile getiriliyor.                                                                                                                 

İmzası bulunan STK'lar :

STK 'Adığe Xase-Çerkes Konseyi' temsilcisi 
Çündıshko Zavurbiy

'Tatar Kültür ve Eğitim' DUSLIK STK temsilcisi 
Alyam İlyasov

'Adıgey Thamateleri' STH temsilcisi 
Adjgirey Askarbiy

'Pravoyo Delo' Siyasi partisi Adıgey Cumhuriyeti bölge müdürlüğü başkanı
Bleğoj Arambiy


ÇY-Haber Merkezi