Estonya’ya Çerkes Soykırımı’nı Tanıması İçin Başvuru


Bütün dünyadan Çerkes aktivistler, Estonya’ya, Rus İmparatorluğu tarafından gerçekleştirilen Çerkes Soykırımını tanıması için,08.05.2015 tarihinde yeni bir müracaatta bulundular. Başvuru, Estonya Cumhuriyeti Başkanı Toomas Hendrik ILVES, Estonya Parlamentosu (Riigikogu) Başkanı Eiki NESTOR, ve Estonya Başbakanı Taavi RÕİVAS’a gönderildi. 

Bütün dünyadan Çerkes aktivistler, Estonya’ya, Rus İmparatorluğu tarafından gerçekleştirilen Çerkes Soykırımını tanıması için,08 Mayıs 2015 tarihinde yeni bir müracaatta bulundular. Başvuru, Estonya Cumhuriyeti Başkanı Toomas Hendrik ILVES, Estonya  Parlamentosu (Riigikogu) Başkanı Eiki NESTOR, ve Estonya Başbakanı Taavi RÕİVAS’a gönderildi.

Estonya’ya yapılan başvuru, Ukrayna (http://cherkessia.net/bakisacimiz.php?id=3371), Polonya (http://cherkessia.net/bakisacimiz.php?id=3376) ve Litvanya  (http://cherkessia.net/bakisacimiz.php?id=3386) başvurularının ardından yapılmıştır.

Bütün dünyadan, sayıları giderek artan Çerkes aktivistlerin, soykırımın tanınması için yeni başvurular yapmaları bekleniyor.


Aşağıda, çeşitli dillerde, Estonya başvurusu metni okunabilir.

Estonya Cumhuriyeti Başkanı, Ekselansları Toomas Hendrik Ilves

Estonya Parlamentosu “Riigikogu” Başkanı, Ekselansları Eiki Nestor

Estonya Başbakanı, Ekselansları Taavi Rõivas


18 ve 19. yüzyıllarda, vatanımız Çerkesya topraklarını ele geçirmek amacıyla, Rusya İmparatorluğu tarafından, biz Çerkes Halkı’na karşı, Çerkes Halkı’nın çok büyük bir çoğunluğunun yok edildiği bir soykırım gerçekleşmiştir. Geride sağ kalanlar ise, topraklarından zorla çıkarılarak, toplu şekilde sürgün edilmiş, bu sürgün sırasında da, Rusya İmparatorluğu’nun planladığı gibi yüz binlerce insan ölmüştür. Rus Makamları’na ve Rus Generallerine ait olan bir slogana göre :”Rusya İmparatorluğu’na, Çerkesler değil, Çerkeslere ait topraklar lazım” idi.


Sürgün olayları, 1864 yılından sonra da farklı bahaneler ve görünümler ile devam ettirilmiş, bir biçimde eski yurdunda kalmayı başarmış olan bir avuç Çerkes’in bile vatanlarını terk etmeleri için her türlü baskı uygulanmıştır. Buna ilişkin belgeler arşivlerdedir, ayrıca bizzat görgü tanıkları tarafından yayınlanmış belgeler de vardır.


Bugün, Çerkes Halkı’nın sadece onda biri, 700.000 civarında bir nüfus, tarihi Çerkesya’nın ufak bir parçası olarak nitelenebilecek olan parçalı topraklarında dağılmış ve bölünmüş bir şekilde yaşamaktadır. Çerkes Halkı, tek bir halk olmasına rağmen, Sovyet yönetimi ve onu izleyen Rusya Federasyonu yönetimi tarafından birbirinden kopuk, farklı siyasi birimlerde, sanki farklı halklarmış gibi farklı adlandırmalarla ve birbirlerinden izole edilmiş bir şekilde yaşamaya mahkum edilmiştir.


Günümüzde, Çerkes Soykırımı ve Sürgünü nedeniyle, Çerkes nüfusunun % 90’ı kendi toprakları dışında, dünyanın elliden fazla ülkesine dağılmış olarak yaşamak zorunda bırakılmıştır. Sürgünde yaşayan Çerkeslerin, bir temel insan hakkı olarak, “yerli bir halkın kendi vatanı ile ilişki kurma hakları” yok ölçüsünde kısıtlı tutulmaktadır. Rusya Federasyonu, sürgündeki Çerkeslerin, Çerkesya topraklarına dönmesini, acil insani nedenlerle olsa dahi, reddetmektedir. Suriye’de devam etmekte olan iç savaşta, iki ateş arasında kalan ve savaşın bütün acılarını hala yaşamakta olan Çerkesler’in, kendi topraklarına ölüm tehlikesi sebebiyle dönme talepleri, Rusya Federasyonu tarafından dikkate dahi alınmamıştır.


Ayrıca “Çerkes Sorunu”nu, tamamen demokratik, hukuki ve barışçıl yollarla dillendiren Çerkes aktivistler gözaltına alınmış, taciz edilmiş ve açık ya da kapalı şekillerde tehdit edilerek baskı altına alınmıştır. Söz konusu durum çeşitli formlarda hala devam etmektedir.


Rusya Federasyonu’nun birimleri olan Kaberdey-Balkar Cumhuriyeti Parlamentosu, 7 Şubat 1992 tarih ve (№977–XII-B) sayılı kararında ve Adıgey Cumhuriyeti Parlamentosu, 29 Nisan 1996 tarihli ve 64-1 numaralı kararında, Rus-Çerkes Savaşı sırasında Çerkeslere karşı bir soykırım yapıldığını kabul ederek kınamışlardır, ve Rusya Federasyonu’nun Çerkes Soykırımı’nı kabul etmesini talep etmişlerdir.


Gürcistan, 20 Mayıs 2011 tarihinde, Çerkes Halkı’nın talebi üzerine, Parlamentosu’nda aldığı bir karar ile Çerkes Soykırımı’nı tanıyan Birleşmiş Milletler üyesi ilk ülke olmuştur.


Gürcistan Parlamentosu tarafından alınmış olan bu karara göre, Rusya İmparatorluğu, 1763-1864 yılları arasında gerçekleşen savaş süresince Çerkeslere karşı etnik temizlik yapmış ve Çerkeslerin topraklarına başka etnik grupları (Rus nüfusu) devlet eliyle getirip yerleştirmiştir. Sivilleri cezalandırma amacı güden askeri faaliyetlere girişerek, bağımsız gözlemcilere göre, Çerkes nüfusunun önemli bir bölümünü tamamen yok etmiştir. Yapay olarak açlık yaratmış, sivil nüfusa yönelik bulaşıcı hastalıkları yaymıştır.


Gürcistan Parlamentosu, 18 Ekim 1907 tarihli IV no’lu Hague Sözleşmesi ve 1948 tarihli Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’ne göre, Çerkeslere karşı icra edilen fiillerin soykırım olduğunu açıklamıştır.


Dünyanın bir çok yerinde yaşayan Çerkes sivil haklar savunucuları ve aktivistler bir araya gelerek, 21.06.2014 tarihinde Çerkes Soykırımı’nın tanınması için Ukrayna Devleti’ne başvuruda bulunmuşlardır. Ukrayna Devleti bu başvuruya cevap vermiş ve Ukrayna Devlet Başkanı, Ekselansları, Sayın Petro Poroşenko, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’na konuyu çalışmaları için talimat vermiştir. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, 07.07.2014 tarihli cevap dilekçesi ile, Sayın Poroşenko’nun verdiği bu talimatı ifade etmiş ve milletvekili Sayın Oleg Lyaşko’nun, Ukrayna Yüksek Rada'sına (Parlamentosu) ''Çerkes Halkına yapılan soykırımın görüşülmesi ve tanınması'' hakkında bir kanun teklifi sunduğu ve bu teklifin № 4203 sayısı ile kaydedildiğini açıklamıştır. Söz konusu kanun teklifinin amacının ise : “Rusya İmparatorluğunun 1763 –


1864 yılları arasında Kafkasya'daki sömürge politikaları sonucu Çerkes (Adıge) halkına yapılan soykırımın tanınması sorunu üzerine bilimsel ve tarihsel dayanaklarla birlikte siyasi ve hukuki işlemleri başlatmak” olduğu belirtilmiştir. Bahsedilen kanun teklifi daha sonra, Ukrayna Yüksek Radası yeni yasama döneminde,13.02.2015 tarihinde ve 2140 numara ile, milletvekili Sayın Dimitro Volodimiroviç tarafından yenilenmiştir. Kanun teklifi, şu anda İnsan Hakları, Ulusal Azınlıklar ve Uluslararası İlişkiler Komitesi’nde ilerleme kaydetmektedir.  


Amerika Birleşik Devletleri’nin New Jersey eyaletinde Wayne, Prospect Park, Haledon ve adlı idari birimler, sırasıyla 21 Mayıs 2014, 19 Temmuz 2014 ve 17 Temmuz 2014 tarihlerinde Çerkes Soykırımı’nı, somut gerekçelere dayanarak tanımışlardır.


Çerkes Soykırımı’nın tanınması amacıyla, bir diğer başvuru,11.11.2014 tarihinde Polonya’ya, dünyanın birçok yerinden Çerkes sivil haklar savunucuları ve aktivistler tarafından yapılmıştır. 


Çerkes soykırımının tanınması amacı ile en son başvuru ise,11.03.2015 tarihinde  Litvanya’ya yapılmıştır. Bu başvuru üzerine, Litvanya Cumhuriyeti Başkanı   Dalia Grybauskaitė’nin ofisinden verilen 30.03.2015 tarihli cevapta, başvurunun ilgili olması sebebiyle Litvanya Dışişleri Bakanlığı’na gönderildiği belirtilmektedir. Yine Litvanya Cumhuriyeti Başbakanı Algirdas Butkevičius’in ofisinden gönderilen 19.03.2015 tarihli cevapta, başvurunun bizatihi sayın Başbakan Algirdas Butkevičius’a iletildiği hususu vurgulanmıştır.  


Çerkes Sorunu, Çerkes Soykırımı ve Sürgünü neticesinde ortaya çıkmış bir sorundur ve bu sorunu çözme yükümlülüğü altındaki ülke Rusya Federasyonu’dur. Çerkes Sorunu hakkında, 21.yüzyılda bile Rusya İmparatorluğu’na ait argümanlarla hareket eden Rusya Federasyonu’nun, aslında diğer bütün konularda da aynı şekilde hareket ettiği, Ukrayna’nın toprak bütünlüğü içinde yer alan Kırım’ı işgal etmesiyle ve Ukrayna’nın doğusunda yaşayan Rusça konuşanlara yönelik baskılar bulunduğu gibi asılsız bahaneler öne sürerek aslında bütün bir Ukrayna’yı işgal etmeyi hedeflemesiyle ve hemen ardından özellikle Doğu Avrupa’ya ve bu arada Polonya’ya yönelttiği açık tehditlerle gün yüzüne çıkmış bulunmaktadır. Bir eski çağ alışkanlığı olan “fütuhat-toprak işgal ederek büyüme” düşüncesi, Rusya Federasyonu tarafından, üstelik bütün dünyayı da hayretler içerisinde bırakarak, modern çağa taşınmıştır.


Bu noktada, Estonya, 1988 yılında, Sovyetler Birliği’ne karşı  “egemenliğini” ilan eden ilk ülke olduğu için Çerkesler açısından önemli bir ülkedir. Çerkeslerin ve Estonyalıların kaderleri, onların özgürlük tutkularında kesişmektedir.  Estonyalılar, 1987 yılından 1991 yılına kadar, meydan okurcasına, Sovyetler Birliği tarafından yasaklanan ulusal şarkılarını söylemişler ve bu durum “Şarkı Devrimi” olarak adlandırılmıştı. Çerkesler kendilerine karşı soykırım icra edilen kendi toprakları, Çerkesya’nın bir parçası olan Soçi üzerinde düzenlenen, Sochi 2014 Kış Olimpiyatlarını bütün dünya çapında barışçıl gösterilerle protesto etmişlerdir. Bu protestolardan biri de bölünmüş ve izole edilmiş bir Çerkes Cumhuriyeti olan Kaberdey Balkar Cumhuriyeti’nin başkenti Nalçik’de düzenlenmiş, fakat barışçıl protesto gösterisi Rus güvenlik güçleri tarafından şiddetli bir şekilde dağıtılmış, gösteriye katılanlar gözaltına alınmış ve işkenceden geçirilmiştir. Korkunç işkenceler vücutlarına uygulandığı esnada, gözaltına alınan Çerkesler de, Nart Badinoqua adlı kahramanlık şarkısını söylemekteydiler.    


“Çerkes Problemi”, ulusal ve uluslararası özelliklere sahip olduğu kadar, aynı zamanda bir “değerler” problemidir, bu yüzden “Çerkesya”yı “Baltık-Karadeniz-Hazar Denizi” alanı içerisinde görmekteyiz. Çerkesler, Borjomi Deklerasyonu’nda belirtilen Avrupa değerlerinden yanadırlar.  
Belirtilen sebeplerden dolayı, Çerkes Soykırımının tanınması talebimizi Yüksek Makamlarınıza arz ederiz.


Saygılarımızla.


Başvuru sahipleri;

1 HAPİ CEVDET YILDIZ- BANDIRMA/TÜRKİYE.
2 MAHMUT Bİ- BURSA/TÜRKİYE.
3 KHUADE ADNAN – MAYKOP/ÇERKESYA
4 ADEL BASHQAWI – AMMAN/ÜRDÜN.
5 MERETIKO KENAN KAPLAN- İSTANBUL/TÜRKİYE 
6 DR. NUSRET BAŞ-İSTANBUL/TÜRKİYE 
7  IYAD YOUGHAR- AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
8 PROF.DR. ŞURDUM GUNSEL AVCI- İSTANBUL/TÜRKİYE 
9 DR. KARDEN MURAT YILDIRIM - İSTANBUL/TÜRKİYE.
10 KUBE NURHAN FIDAN – İSTANBUL/TÜRKİYE. 
11 JUDE SAİM SEZGİN- SAMSUN/TÜRKİYE 
12 ŞOGEN EMİNE ARSLANDOK SEZGİN- KAYSERI/ TÜRKİYE
13 ŞALAXHO RAGIP METE - SAKARYA/TÜRKİYE.
14 THAMOKUE CİHAT ULUS- KAYSERİ/TÜRKİYE
15 HABRAÇÖ MURAT ÖZDEN -İSTANBUL/TÜRKİYE
16 HUŞT SEMIH AKGÜN – İSTANBUL/TÜRKİYE
17 DR. ÖMER AYTEK KURMEL -İSTANBUL/TÜRKİYE.
18 TAMARA BARSIK  - DUBAİ, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
19 JADE WUMAR DENİZ – SAKARYA/TÜRKİYE.
20 HATKO VURAL BAYRAM - İSTANBUL/TÜRKİYE
21 ÇUŞHA WUMAR- İZMIR/TÜRKİYE.
22 YEŞİ MUSTAFA SAADET- İSTANBUL/ TÜRKİYE.
23  BALKAR SELÇUK- VAN/TÜRKİYE
24 GINA HABOUKH –AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 
25 THATL SACİT TUNÇ- İSTANBUL/TÜRKİYE.
26 HATX YALÇIN KARABULUT- İSTANBUL/TÜRKİYE
27 YEKUAŞ CENK AVCI-İSTANBUL/TÜRKİYE 
28 ŞOGEN FARUK ARSLANDOK -İSTANBUL/TÜRKİYE
29 ŞEWLOK ERDINC UNSALAN – K.MARAS/TÜRKİYE.
30 ALI BERZEG, NEW YORK, USA.
31 THAĞUŞE EMRE AKCAN -SAKARYA/TÜRKİYE
32 KALEKUTE ENVER SAĞLAM - İSTANBUL/TÜRKİYE
33 MIQOD NAHİDE DEMIR AYBAT – KONYA/TÜRKİYE
34 AWTLE MUSTAFA YÜKSEL-SAMSUN/TÜRKİYE
35 HAK’ASHE ERKAN BATIR - KAYSERI/TÜRKİYE
36 MELGOŞ İLHAMİ DEMİR- TOKAT/ TÜRKİYE
37 DR. YETKİN İNANÖZ- İSTANBUL/TÜRKİYE
38 KHUAKO FEHİM SARAÇ- İSTANBUL/TÜRKİYE
39 ÖMER PİHAVA- PARİS/ FRANSA 
40 KUEKUE CANER - KAYSERİ/TÜRKİYE
41 DR. MURAT DEMİRHAN- ANKARA/TÜRKİYE
42 ŞEWCEN ÖMER ERKAN-MÜNİH/ALMANYA
43 YEKUAŞ YUKSEL NİDA-MANISA/TÜRKİYE
44 KUBE PERVIN MATSON- GÄVLE / İSVEÇ
45 BAĞ OGUZ BAĞCI-MELBOURNE/AVUSTRALYA
46 ŞEWOŞF NEFİN GÜÇLÜ-AMSTERDAM/ HOLLANDA
47 PŞIĞUSE TEKNUR BAŞOK- İSTANBUL/TÜRKİYE
48 MAUŞE HÜSEYİN ULAMLI- YOZGAT/TÜRKİYE 
49 MERZEY EROL- KAYSERİ/TÜRKİYE
50 UFUK ALİ BAYSAN- PARİS/FRANSA
51 ZEYNEP PİHAVA - PARİS/FRANSA
52 ŞEWCEN CEVAHİR ERKAN –MUNIH/ALMANYA
53 SARAH ASHMOZ - KFAR KAMA, İSRAİL.
54 EYBEK ASHMOZ - KFAR KAMA, İSRAİL.
55 SUSAN ASHMOZ - KFAR KAMA, İSRAİL.
56 NEBAL SHAPSO - KFAR KAMA, İSRAİL.
57 GUNAY SHAPSO - KFAR KAMA, İSRAİL.
58 ASIM SHAPSO - KFAR KAMA, İSRAİL.
59 ARIF NASH - KFAR KAMA, İSRAİL.
60 BELLA SHJASH - KFAR KAMA, İSRAİL.
61 WAFA HAKHU - KFAR KAMA/İSRAİL
62 MERVAT LABAY - KFAR KAMA/İSRAİL.
63 YAHYA HAKHO - KFAR KAMA/İSRAİL.
64 GORKOJ JUSHAN - KFAR KAMA, İSRAİL.
65 ADAM GORKOJ - KFAR KAMA, İSRAİL.
66 BEBARS A. SHAWGAN - KFAR KAMA, İSRAİL.
67 AZMI THAWKHO - KFAR KAMA, İSRAİL.
68 NAFNEH SHOGAN - KFAR KAMA, İSRAİL.
69 JAMEEL SHJASH - KFAR KAMA, İSRAİL.
70 SUHAILA SHJASH - KFAR KAMA, İSRAİL.
71 MARYAM NATKHO - KFAR KAMA, İSRAİL.
72 ESMAEL LABAY - KFAR KAMA, İSRAİL.
73 ALI LABAY - KFAR KAMA/İSRAİL.
74 ADAM LABAY - KFAR KAMA/İSRAİL.
75 AMIR LABAY - KFAR KAMA/İSRAİL.
76 HAROUN HAKHO - KFAR KAMA/İSRAİL.
77 SAFWAN HAKHU - KFAR KAMA/İSRAİL.
78 MOHAMMAD LABAY - KFAR KAMA/İSRAİL.
79 OMAR NAPSO - KFAR KAMA, İSRAİL.
80 LINA SHAPSO - KFAR KAMA/İSRAİL.
81 RANIA GORKOJ - KFAR KAMA, İSRAİL.
82 NAPSO HAROUN - KFAR KAMA, İSRAİL.
83 SANA LABAY - KFAR KAMA/İSRAİL.
84 YACOUB LABAY - KFAR KAMA/İSRAİL.
85 HALA LABAY - KFAR KAMA/İSRAİL.
86 ADNAN LABAY - KFAR KAMA/İSRAİL.
87 MARIAN LABAY - KFAR KAMA/İSRAİL.
88 ISMAIL ASHMOZ - KFAR KAMA/İSRAİL.
89 LINDA LABAY - KFAR KAMA, İSRAİL.
90 ABDEL RAHMAN LABAY - KFAR KAMA, İSRAİL.
91 SAMARA ASHMOZ - KFAR KAMA/İSRAİL.
92 FADEL ABZAKH - KFAR KAMA/İSRAİL.
93 AZIZ KHAWAJ - KFAR KAMA/İSRAİL.
94 MOHAMMAD SHOGAN - KFAR KAMA/İSRAİL.
95 LANA SHOGAN - KFAR KAMA/İSRAİL.
96 SUAD HARSHOUQ - KFAR KAMA/İSRAİL.
97 HAROUN THAWKHO - KFAR KAMA, İSRAİL.
98 FOUAD SHOSH’HA - KFAR KAMA/İSRAİL.
99 TAMBI SHOSH’HA - KFAR KAMA/İSRAİL.
100 SYLVIA ECHLIEN - KFAR KAMA, İSRAİL.
101 LISA THAWKHO - KFAR KAMA, İSRAİL.
102 MARYAM SHOSH’HA - KFAR KAMA/İSRAİL.
103 ALI AMIN SHJASH - KFAR KAMA/İSRAİL.
104 SYLVIA ESHLIEN - KFAR KAMA/İSRAİL.
105 BASMA NASH - KFAR KAMA, İSRAİL.
106 ZAKARIA KHAWAJ - KFAR KAMA, İSRAİL.
107 FIRAS ZAWER - KFAR KAMA, İSRAİL.
108 NOUR BEY  NATKHO - KFAR KAMA, İSRAİL.
109 NOURA NAPSO - KFAR KAMA/İSRAİL.
110 MERVAT KHAWAJ - KFAR KAMA, İSRAİL.
111 HAROUN JINDAR - KFAR KAMA/İSRAİL.
112 BADER THAWKHO - KFAR KAMA, İSRAİL.
113 IMAD SHABSOUGH - AMMAN/ÜRDÜN
114 IHSAN KHOUN – ÇERKES DİASPORASI
115 RANA SHABSOGH - OTTAWA, KANADA.
116 ANAS BASHMAF - KFAR KAMA, İSRAİL.
117 LINA THAWKHO - KFAR KAMA, İSRAİL.
118 IBRAHIM THAWKHO - KFAR KAMA, İSRAİL.
119 HAROUN NATKHO - KFAR KAMA, İSRAİL.
120 IBRAHIM KHAWAJ - KFAR KAMA, İSRAİL.
121 SHINA KHAWAJ - KFAR KAMA, İSRAİL.
122 JULIAN CHOS’HA - KFAR KAMA, İSRAİL.
123 JAM HORAN - KFAR KAMA, İSRAİL.
124 MONA KHAWAJ - KFAR KAMA, İSRAİL.
125 SARAH NAPSO - KFAR KAMA, İSRAİL.
126 SAID LAMBER - KFAR KAMA, İSRAİL.
127 HUDA ABERG - KFAR KAMA, İSRAİL.
128 ISHAQ GORKOJ - KFAR KAMA, İSRAİL.
129 NAPSO FOUAD - KFAR KAMA, İSRAİL.
130 JAN OMAR - KFAR KAMA, İSRAİL.
131 FAKHER SALEH - KFAR KAMA, İSRAİL.
132 ISHAQ NASH - KFAR KAMA, İSRAİL.
133 LANA AQBI – OTAWA/KANADA 
134 NOUR MOHAMMED GHESH - ÇERKES DİASPORASI
135 SARAH THAWKHO - KFAR KAMA, İSRAİL.
136 MEJD GHOTOQ - ÇERKES DİASPORASI
137 ZACK BARSAQUA - NEW JERSEY, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
138 BELAL BEYRAM BASHKOUR - ÇERKES DİASPORASI
139 MAHER AQBI - AMMAN, ÜRDÜN.
140 JANET BASHQAWI - AMMAN, ÜRDÜN.
141 MALIK LIBZO - AMMAN, ÜRDÜN.
142 AHMED DAGHESTANI - AMMAN, ÜRDÜN.
143 JAWAD HABI - AMMAN, ÜRDÜN.
144 TAMBI BIYOUK - AMMAN, ÜRDÜN.
145 HAMID ABZAKH - AMMAN, ÜRDÜN.
146 ZAINA BASHQAWI - AMMAN, ÜRDÜN.
147 AMIN ANSOUQA - AMMAN, ÜRDÜN.
148 SAMER HABOUKH - AMMAN, ÜRDÜN.
149 DR. ROUHI SHHALTOUGH – AMMAN/ÜRDÜN 
150 ISHAQ MOLA - AMMAN/ÜRDÜN
151 MOHAMMAD SHAHANKARI – AMMAN/ÜRDÜN 
152 DR. LISA JARKASI - AVUSTRALYA
153 HASAN NABAS - AMMAN/ÜRDÜN 
154 DANA WAJOKH AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
155 OMAR SHABSOUGH - AMMAN/ÜRDÜN 
156 AHMAD BASHQAWI – TORONTO/KANADA 
157 MAZIN LIBZO - AMMAN, ÜRDÜN.
158 MADEEN SOBER - AMMAN/ÜRDÜN 
159 NADER ABZAKH - AMMAN/ÜRDÜN 
160 SAWSER HATUKAY, KFAR-KAMA, İSRAİL 
161 HASSAN YOUGHAR - AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
162 SUZI SOOBZOKOV - NEW JERSEY, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
163 DALAL SHAKER - AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
164 YARIHAN BIRKDAR - NEW JERSEY, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
165 BADRIA GHAZI - AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
166 KEVIN KASHMAN - AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
167  NART SHAWA - AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
168 YANAL SHAWA - AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
169 SIMA CHABAN - AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
170 DANIA CHABAN - AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
171 MOTAZ QADAN, - NEW JERSEY, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
172 OMAR TSAY – NEW JERSEY, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
173 ABDALLAH KHOTA – SURİYELİ BİR MUKİM, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKİYE.
174 MAZEN RAJAB - DAMASCUS, SURİYE
175 REAM HATOW - DAMASCUS, SURİYE

08.05.2015