Çerkesler geleceğini Ankara'da tartıştı


Kafkas Dernekleri Federasyonu 13-14 Aralık 2014 günlerinde Ankara'da 150. Yılda Çerkesler, Güncel ve Gelecek konulu bir konferans düzenledi.

Kafkas Dernekleri Federasyonu tarafından "150. Yılda Çerkesler, Güncel ve Gelecek" konferansı düzenlendi. Türk-İş Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansa katılım yoğun oldu. Düzenlenen konferansa Prof.Dr. Tülay Bakır (Samsun Milletvekili, Ak Parti), Engin Özkoç (Sakarya Milletvekili, CHP), Reşat Doğru (Tokat Milletvekili, MHP), Kemal Aktaş (Van Milletvekili, HDP), Av. Öztürk Türkdoğan (İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı), Av. Haşim Savaş (Mazlum Der MYK Üyesi), Dr. Metin Bakkalcı (İnsan Hakları Vakfı Genel Sekreteri), Prof.Dr. Baskın Oran gibi önemli isimler de katıldı.KAFFED Başkanı Yaşar Arslankaya'nın açılış konuşması yapmasıyla program başladı.  "Kültür, Kimlik Politikaları ve Çerkesler" isimli konuyla Filiz Çelik salondakilere bilgi aktardı. Neoliberal Küresel Prof.Dr. Ayhan Kaya (İstanbul Bilgi Üniversitesi) "Düzlemde Çerkesler ve Siyasallaşma Deneyimleri" konu başlığıyla konuklarını bilgilendirdi. Prof.Dr. Sevda Alankuş (Kadir Has Üniversitesi) "Çerkesler ve Demokratik Kimlik Politikaları" üzerine açıklamalar yaptı. Prof.Dr. Oktay F. Tanrısever (ODTÜ)  Ukrayna Krizi Sonrasında Rusya'nın Kafkasya Politikası üzerine bilgi verirken Hasan Kanbolat (Ankara Politikalar Merkezi) Orta Doğu'daki Gelişmeler, Türkiye ve Çerkesler konu başlığında konuklarını bilgilendirdi. Prof.Dr. Mitat Çelikpala (Kadir Has Üniversitesi) "Uluslararası Gelişmeler Işığında Kafkasya ve Çerkesler" üzerine konferansta konuştu. 

İKİNCİ GÜNDE PROGRAM YOĞUN OLDU

Birçok konu başlığında yapılan konferanslarda önemli konular konuşulmaya programın ikinci gününde de devam edildi. Necdet Akoğlu (Abhaz Dernekleri Federasyonu) Abhazya ve Diaspora konu başlığında konuklarını bilgilendirirken Sönmez Can (Birleşik Kafkas Konseyi Derneği) "150.Yılda Çerkesler, Güncel ve Gelecek" konu başlığında konuklara bilgilerini aktardı. Hatko Schamis (Çerkesya Yurtseverleri) "Geçmişimizle Hesaplaşmalı, Geleceğimizle Barışmalıyız..." konu başlığında açıklamalar yaptı. Düzce Üniversitesi'nden Y.Doç.Dr. Fehmi Altın Düzce Üniversitesi'nde Çerkes Dili ve Edebiyatı Bölümü Açılma Süreci ve Öneriler konusuyla konukları bilgilendirdi. Psımıth İsa Elagöz Adana Kafkas Anaokulu: Türkiye Diasporasında ilk Anaokulu Projesi hakkında konukları bilgilendirdi. Haguare Ertan Koyuncu "Anadil Eğitimi: Güncel ve Gelecek Nasıl Olmalı?" başlığı altında konukları bilgilendirdi. Dijan Toğan Sürücü Seçmeli Adigece Dersi ve Yaşanılan Sorunlar üzerine görüşlerini bildirdi. Yemuz Bayazıt Tarakçı "Dil, Kültür ve Toplum İlişkisi" konusuyla konferans verdi. Sezai Babakuş "Sanaldan Gerçeğe, Hamasetten Eyleme…" başlığı altında konferansta bilgilerini sunarken Miraç Dug Anayurda Dönüş Çalışmaları ve Tij İlkay Dönüş Yolu Projesi hakkında konuklarını bilgilendirdi. Adnan Özveri Geri Dönüş ve Abhazya konusunda konukları bilgilendirirken Uğur Pihava "Suriye - Ortadoğu Savaşı ve Çerkesler" konusu üzerine bilgilerini paylaştı. Vezir Savrum "Vatanı Yeniden Haketmek" başlığı altında konferans verirken Ergün Yıldız "Sürgünün 150. Yılında Anavatan ve Diaspora İlişkileri, Tarihsel Sürece, Bugüne ve Geleceğe Dair Tespit ve Öneriler, Demokratik Çerkes Hareketi Temsilcisi Gış Özün Candemir, Geçmişimizle Hesaplaşmalı, Hatko Schamis (Çerkesya Yurtseverleri) "Geleceğimizle Barışmalıyız..." konusunda konukları bilgilendirdi. 

Birçok konunun görüşüldüğü konferansta C. Murat Canlı "Yeniden Yapılanma Üzerine", Filiz Çelik "İttifaklar Siyaseti ve Örgütlenme Üzerine",  Y.Doç.Dr. İsmail Güneş "Çerkesler Uluslararası Bir Baskı Grubu Yaratabilir mi?" üzerine, Av. Muharrem Saran "Birlikte Varız ve Birlikte Var Olacağız" üzerine, Av. Hasan Seymen (Denge ve Denetleme Ağı Sözcüsü) "Denge ve Denetleme Ağı ve Yeni Anayasa Çalışmaları" üzerine konferansta konuklarına bilgilerini aktardılar. Konferansın son oturumunda ise Mansur Balcı "Anavatan ve Türkiye Diasporasının Temel Sorunu; Aynı Zamanda Kimlik Sorunudur"  başlığı altında, Yaşar Güven "Aynı Gökyüzü Altında Benzer “Kaderi” Paylaştıklarımızla Omuzlarımız Birbirine Değmeli" başlığı altında, İnci Hekimoğlu "Seçimler, Türkiye'nin Sınır İçinde ve Sınır Dışındaki Politikaları ve Çerkes Halkının Konumu" başlığı altında, K'eref Yalçın Karadaş "Çok Örgüt Çok İş Midir!? Her Şeyi Yalnız Biz Mi Biliriz!?" başlığı altında, Fırat Kozok, " Demokratikleşme ve Medya Çalışmaları" başlığı altında ve Emre Turhan Gençlik Örgütlenmesi başlığı altında konuklara bilgilerini aktardılar. 

Gerçekleşen konferansın sonuç bildirgesi yapılacak bilgi toplama aşamasının ardından hazırlanarak kamuoyuna duyurulacak.