DÇB Başkanı Havti Sohrokov: ''Çerkesler (Adıgeler) 3. Ülkelerin Politik Oyunlarında Kullanılmış Olmayacaklar''


DÇB Başkanı Havti Sohrokov'un bildirdiğine göre, DÇB'nin bu konuda ki duruşunun kabul edilmesinde Ürdün'den Karden Samir, Suriye'den Akram İshak, Kaffed Başkanı Yaşar Aslankaya, Rusya K.A. Timirzayev Ziraat Üniversitesi profesörü ve Moskova Adıge-Abaza Diasporası İhtiyar Heyeti Başkanı Yuriy Agırba bulundular. 

Son günlerde internette ve Çerkes toplumsal örgütlerinde Ukrayna Radikal Parti Başkanı Oleg Lyaşko'nun Ukrayna Parlamentosuna  Çerkes (Adığe) soykırımının kabul edilmesi için önerge vereceği tartışmaları yapılmakta.

Kuzey Kafkasya'da STK'lar Ukrayna Parlamentosuna yapılan başvuruyu kınayan açıklamalar yaptılar. Adığey İhtiyarlar Heyeti ve bazı STK'lar başvuruyu kışkırtıcı ve Adığe Halkının itibarını derinden zedelediğini ifade ettiler ve Ulusal toplumsal örgüt liderlerini Rusya'nın refahına hizmet edecek kararlar almaya çağırdılar.

Nalçik'te DÇB merkez ofisinde Yürütme Kurulu üyeleri ile DÇB'ye giren Kabardey-Balkar'daki bazı Çerkes STK temsilcileri ile bir toplantı yapıldı. Diğer konuların yanında Ukrayna'daki Radikal Parti liderinin Çerkes Soykırımının tanınması konusunda yaptığı açıklama tartışıldı.

DÇB Başkanı Havti Sohrokov'un bildirdiğine göre, DÇB'nin bu konuda ki duruşunun kabul edilmesinde Ürdün'den Karden Samir,  Suriye'den Akram İshak,  Kaffed Başkanı Yaşar Aslankaya, Rusya K.A. Timirzayev Ziraat Üniversitesi profesörü ve Moskova Adıge-Abaza Diasporası  İhtiyar Heyeti Başkanı Yuriy Agırba bulundular.

Karşılıklı görüş alışverişinden sonra ortaya çıkan ortak pozisyon şöyle oldu. Çerkes sorununun  çözümü  Rusya Hukuk alanında olacakatır, DÇB bu sorunun çözümünde 3. taraflara başvuru yapmamıştır ve yapmayacaktır. DÇB'ye dahil olmayan ve onunla işbirliği yapmayan farklı ülkelerden şahıs ve örgütlerin faaliyetleri  Adığe dünyasının görüşlerini yansıtmamaktadır.

İnternet dünyasında Çerkes sorunu hakkındaki enformasyon artıkları ve Ukrayna'daki bazı politik güçlere yapılan başvurular bize göre, ulusumuzun geçmişi üzerine hafıza spekülasyonu yapmaya yönelik yıkıcı güçlerin konjoktürel çıkarlarıdır.

Çerkes Toplumsalı, Kafkas Savaşlarının Çarlık Rusya’sı politikalarının bir sonucu olduğunu anlamakta ve Adığelerin tradejisinde bugünün Rusyasını suçlamamaktadır.

Toplantıya katılanlar, Adığey İhtiyar Heyetinin pozisyonunu desteklediler. Moskova Adığe-Abaza diasporası İhtiyar Heyeti ve diğer Çerkes STK'ları Adıge (Çerkeslerin) 3. ülkelerin politik oyunlarında kullanılmış olmak istemiyorlar.


Çeviri: Cherkessia.net / Moderasyon