Ürdün Adige Khase Başkanı Suriye Çerkeslerinin Güney Rusya’ ya Tahliyesini Talep etti

Samir Kardan

Ürdün Çerkesleri Toplumsal dayanışma Derneği Başkanı'nın bildirisi;

Ürdün deki Çerkes Diasporası Suriyedeki Askeri ve siyasi gelişmelerin zor ve ağır şartlara dönüşmesinden oldukça büyük kaygı duymaktadır.

İŞİD’in sivil Çerkes yerleşim bölgelerine sürekli yapmış olduğu terörist saldırılardan dolayı bu bölgelerde yaşayan hemşehrilerimiz büyük bir tehlike altındadırlar. Bundan dolayı on binlerce Çerkes mülteci durumunda olup, yüzlerce kişide bu saldırılarda ölmüştür.

Suriye deki Çerkesler aynı zamanda Rusya Federasyonu yurttaşları komisyonu kuruluna da üyedirler. Güney Rusya’ da yaşayan halklardan birisinin etnik kimliğine mensup olan Suriye Çerkesleri, mevcut durumdan dolayı fiziksel olarak yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır.

Bu yurttaşların etnik kimliklerinin halen yaşamakta olduğu vatanlarına acilen tahliyeleri için bir an önce harekete geçmenizi sizlerden rica ediyoruz.

Ayrıca Ürdün Çerkesleri Derneği olarak, Rusya Federasyonu Başkanının Birleşmiş Milletler Newyork toplantısında yapmış olduğu konuşmayı olumlu karşıladığımızı da bildirmek isteriz. Bu yüzden Rusya’nın Suriye’de başlatmış olduğu terörizme karşı mücadeleyi destekliyoruz. Ayrıca Rusya’nın askeri harekatının Suriye devletinin yönetimi tarafından yardım talebi doğrultusunda olması sebebi ile meşru olduğunu kabul ettiğimizin bir kez daha altını çizmek istiyoruz.

Ürdün Çerkes Toplumu Yardım Ve Dayanışma Derneği

Başkan, Samir Kardan

Kaynak: http://www.natpressru.info/index.php?newsid=9926

Çeviri: Кушу ф.