Kaberdey Balkar , Adıgey ve Karaçay Çerkes Çerkesleri Türkiyeden Gelen Soydaşlarımızın Sınırdışı Edilmesine Karşıdır


Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin soğuması bir çok sonucu beraberinde getirmiş olup, aynen 150 yıl önce olduğu gibi,Çerkesler, bu durumun sonucunda rehine durumuna düşürülmüştür.

Söz konusu sonuçlardan olan yaptırım savaşları ve yasaklar,  kendi vatanına dönüş yapmış olan Çerkesleri,  baskıların hedefi duruma getirmiştir. 

Tüm istekleri kendi anavatanına dönüp yerleşmek, sakince yaşamak olan bu insanlar,  bir çok bürokratik engelle karşı karşıya getirilmekte,  bu yolla Rusya devlet organlarının baskılarına maruz bırakılmakta, uyduruk sebepler gösterilerek oturma izinlerinin iptal edilmesi ve böylece sınırdışı etme zorlaması yapılmaktadır.

Biz Çerkesler olarak hatırlatmak isterizki; baskılara maruz kalan bu insanlar T.C. vatandaşı olmalarından ziyade ataları anavatanlarını terk etmek zorunda bırakılan bizim akrabalarımız ve soydaşlarımızdır ki zaten ataları savaş sebebiyle ülkelerini terk etmek zorunda kalmış bu insanlar, 150 yıl sonra, ikinci kez, tekrar vatanlarından sürülme sorunuyla karşı karşıyadır.

Biz Çerkeslerin yaşamakta olduğu Rusya Federasyonundaki tüm Çerkes Cumhuriyetleri yöneticilerine , soydaşlarımıza yapılan bu haksızlık ve ayrımcılığa bir an önce son vermek için gerekli önlemleri almaları için çağrıda bulunuyoruz.

Rusya Federasyonu yapısında milli cumhuriyetlerin olmasının sebebi, bu yerlerde yaşayan söz konusu milletlerin haklarının korunmasıdır.Soydaşlarımızın sınırdışı edilmesinin, Cumhuriyetlerimize ve milletimize getireceği hiç bir siyasi ve ekonomik çıkar yoktur.

Siyasi öncelikleri ne olursa olsun tüm Çerkesleri, yurttaşlarımızı savunmaya çağırırken, tüm bu yaşananların birer hata olduğunun anlaşılarak,  yapılan uygulamalara bir an önce son verilmesini ummaktayız...

Kaberdey Balkar Cumhuriyeti 
Aslan Beşto   (K.B.C. Kaberdey Kongresi T.Ö. Başkanı)

Adıgey Cumhuriyeti 
Zaurbiy Çınduşko  (A.C.Çerkes Sovyeti-Adıge Hase Başkanı)

Karaçay Çerkes Cumhuriyeti 
Timur Jujiev   (K.Ç.C. Adıge hase gençlik örgütü başkanı)

Kaynak  : http://www.natpressru.info/index.php?newsid=10151

Çeviri  :Кушу Ф.


Aslan Beşto - Zaurbiy Çınduşko - Timur Jujiev