"Birleşik Çerkesya" Ukrayna parlamentosundan Çerkes Soykırımı'nı tanımasını istedi


18. ve 19. yüzyılda Çarlık Rusya'sı tarafından gerçekleştirilen Çerkes Soykırımı'nın tanınması amacıyla Ukrayna Parlamento'suna (Verkhovna Rada) başvuru yapıldı. 

Kime: Verkhovna Rada of Ukraine 
5, Hrushevsky Street 
Lypky, Kyiv, Ukraine

10 Şubat 2023                                       

Başvuru Konusu: Rus İmparatorluğu Tarafından İşlenen Çerkes Soykırımının Tanınması Talebi.

18. ve 19. yüzyıllarda Rus İmparatorluğu Çerkeslerin büyük çoğunluğunu yok etmiş ve Çerkes halkına karşı, anavatanımız olan Çerkesya’yı ele geçirmeyi hedefleyen sistematik bir soykırım uygulamıştır. Hayatta kalanlar kitlesel olarak sınır dışı edilmiş, sürgüne gönderilmiş ve Rus İmparatorluğu'nun planladığı gibi binlerce insan yollarda hayatını kaybetmiştir. Rus İmparatorluğu, “Çerkesleri değil Çerkeslere ait olan toprakları” istiyordu. 1864’ten sonra tehcirler farklı gerekçelerle ve farklı kisveler altında devam etmiş, az sayıdaki soydaşımıza da anavatanlarını terk etmeleri için her türlü baskı uygulanmıştır. Bu üzücü olaylar, görgü tanıkları tarafından kayıt altına alınmış olup, devlet arşivlerinde muhafaza edilen ve bu olayları kaydeden tarihi belgelerin bir kısmı da yayınlanmıştır. 

Bugün Çerkes nüfusunun sadece onda biri, yaklaşık 700.000 kişi, tarihi Çerkesya'nın ancak küçük bir parçası olarak tanımlanabilecek parçalanmış ve dağınık bir bölgede yaşıyor. Çerkes halkı, tek bir ulus olmasına rağmen, sanki farklı uluslardanmış gibi, Sovyet yönetimi ve onun devamı olan Rusya Federasyonu yönetimi tarafından farklı siyasi yapılar, farklı isimler altında ve birbirlerinden izole edilmiş olarak yaşamaya mahkûm edilmiştir.

Çerkes Soykırımı ve Sürgünü yüzünden Çerkeslerin %90’ı anavatanlarının dışında, dünyanın dört bir yanında, elliden fazla ülkeye dağılmış olarak yaşıyor. Sürgündeki Çerkesler, Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi’nin en temel insan hakkı olarak tanımladığı “yerli halkın kendi ülkesiyle temas kurma hakkından” mahrum bırakılıyor. Rusya Federasyonu, sürgündeki Çerkeslerin acil insani amaçlarla bile anavatanlarına dönmelerine izin vermeyi reddetmektedir. Suriye'de devam eden yoğun savaşta rakip taraflar arasındaki çatışmaların ortasında kalan ve bu iç savaşın tüm sancılarını yaşayan Çerkeslerin hayati tehlike nedeniyle kendi ülkelerine dönme istekleri cevapsız bırakılmakta ve Rusya Federasyonu tarafından görmezden gelinmektedir.

Ayrıca “Çerkes Sorunu” konusunda görüşlerini tamamen demokratik, yasal ve barışçıl yollarla ifade eden aktivistler gözaltına alınmış, taciz edilmiş, açık ve örtülü tehditlerle baskı altına alınmıştır. Bu haksız tutum, Rusya Federasyonu tarafından farklı biçimlerde halen sürdürülmektedir. Kabardey-Balkar Cumhuriyeti Parlamentosu (7 Şubat 1992 tarih ve №977–XII-B sayılı kararı ile) ve Adıgey Cumhuriyeti Parlamentosu (29 Nisan 1996 tarih ve 64-1 sayılı kararı ile), 101 yıllık Rus-Çerkes Savaşı sırasında Rus Çarlığının Çerkes Soykırımı yaptığını kabul etmiştir. Her iki Cumhuriyet de Çerkes Soykırımını kınamış ve Rusya Federasyonu'nun Çerkes Soykırımını kabul etmesini talep etmiştir.

Gürcistan, Çerkes Halkının talebi üzerine parlamentosunda 20 Mayıs 2011 tarihinde aldığı kararla Çerkes Soykırımını tanıyan ilk Birleşmiş Milletler üyesi ülke olmuştur. Gürcistan Parlamentosu’nun aldığı bu karara göre, 1763-1864 yılları arasındaki savaş sırasında Rus İmparatorluğu, Çerkeslere karşı Etnik Temizlik politikası uygulamış ve Çerkeslerin anavatanına başka bir etnik grubu (Rus nüfusunu) yerleştirmiştir. Bağımsız gözlemcilere göre Çarlık Rusyası, Çerkes sivilleri cezalandırmayı amaçlayan barbarca askeri faaliyetler başlatmış ve Çerkes nüfusunun büyük bir bölümünü tamamen yok etmiştir. Acımasızca planlanmış bu süreçte Çarlık Rusya'sının kasten yarattığı kıtlık ve bulaşıcı hastalıklar sivil nüfusun yok olmasına neden olmuştur.

Gürcistan Parlamentosu, 18 Ekim 1907 tarihli No. IV Lahey Anlaşması ve 1948 tarihli Soykırım Suçlarının Önlenmesi ve Cezalandırılmasına Dair Anlaşma uyarınca Çerkeslere karşı yürütülen eylemleri soykırım olarak ilan etmiştir. Çerkes Sorunu konusunda Rusya İmparatorluğu ile 21. yüzyılda aynı argümanlarla hareket eden Rusya Federasyonu, Ukrayna’yı işgal ederek her bakımdan aynı tavrı sergilemektedir. Eski düşünce tarzı ve eski dünya alışkanlığı olduğu düşünülen “işgal yoluyla toprak fethi,” Rusya Federasyonu tarafından modern dünyaya taşınmış ve bu durum tüm dünyayı daha da şaşkına çevirmiştir. Rusya Federasyonu tüm dünyanın gözü önünde kanlı ve barbarca saldırılarla önce bağımsız devletlerin topraklarında hibrit ve vekalet savaşları yürütmekte, başarısız olduğunda doğrudan savaş ve işgale başvurmaktadır.

Bugün Rusya Federasyonu, birçok gencin hayatını kaybettiği Ukrayna cephesine Çerkesleri zorla göndermektedir. Aileleri, bu gençlerin Rusya'nın yürüttüğü bu hukuksuz savaşta kullanılmaması için birçok protesto eylemi düzenlemişse de bu sonucun önüne geçememiştir. Çerkes gençlerinin Ukrayna cephesine ölüme gönderilmesi Rusya'nın soykırım politikasının modern yöntemlerle sürdürüldüğünü göstermektedir. Bu yöntem aynı zamanda Çerkes ve Ukrayna halkları arasında düşmanlık yaratmayı da amaçlamaktadır.

Çerkes Ulusu olarak Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü saldırı savaşını şiddetle kınıyoruz. Anavatanımızın 1864 yılında Rus Çarlığı tarafından işgali ile Ukrayna’nın bazı bölgelerinin Rusya Federasyonu tarafından işgali arasında hiçbir fark olmadığına inanıyoruz. Anavatanı Rus İmparatorluğu tarafından işgal edilmiş bir halk olarak Ukrayna Hükümeti’nin ve Ukraynalıların haklı mücadelesini destekliyoruz. Bu bakımdan Ukrayna Hükümeti ve halkıyla dayanışma Çerkes Halkı için son derece büyük önem arz etmektedir.

Bu nedenlerden dolayı, Ukrayna Parlamentosu'ndan, Çarlık Rusyası tarafından gerçekleştirilen Çerkes Soykırımını tanımasını talep ediyoruz. Ayrıca Ukrayna halkından Birleşmiş Milletler Dekolonizasyon Kararı çerçevesinde ulusumuzu Rus zulmünden kurtarmayı ve bağımsız bir devleti yeniden kurmayı hedefleyen Çerkes mücadelesine destek vermeye çağırıyoruz.

Saygılarımızla,

Kenan KAPLAN
Birleşik Çerkesya Konseyi Genel Başkanı

Ibragim YAGAN
Birleşik Çerkesya Konseyi Genel Başkan Yrd.

Selçuk BAĞLAR
Birleşik Çerkesya Konseyi Genel Başkan Yrd.

Dr. Mustafa CANBEK
Birleşik Çerkesya Konseyi Genel Sekreteri.