Adıgey’de Miras Vakfı kuruldu

Adıgey Cumhuriyetinde Çerkes kültürel mirasının korunmasına yönelik çalışmalar yapmak amacıyla kurulan Miras Vakfı gençliğe seslendi.  


Kısa bir süre açılan vakıf sitesinde yayınlanan, Genel Müdür Gazi Çemso imzalı “Tarihi-kültürel miras gençliğin hizmetinde” başlıklı metinde şu ifadelere yer veriliyor: “Tarihimizin farklı dönemlerindeki egemen rejimlerin, bilim ve sanat entelektüeline, tarihi-manevi miras konusunda derin incelemeler yapılmasına, vatandaşlarımızın da geçmişiyle ilgili objektif bilgi almasına izin vermediği gerçeği göz önünde bulundurulursa, geleneksel, manevi ve maddi değerlerimizin korunması için daha çok şey yapılması gerekiyor. Karmaşık ve çok yönlü meselelerin çözümüne, sadece Çerkes halkının değil, çok uluslu Kafkasya ve Rusya’nın geniş katmanlarının katılımı olmazsa, kültürel mirasını koruyamaz ve yeni nesillere devredemeyiz”.

Adıgey’in Tahtamukay bölgesinde kurulan Miras Vakfı’nın kuruluş amaçları şu şekilde belirlendi:

1. Çerkesçe eğitimi metotlarının geliştirilmesine teşvik;

2. Yeni Nart efsaneleri araştırmalarını yayınlanması;

3. Çerkesçe toponimlerinin araştırılması ve korunması;

4. Çerkes tarihindeki anlamsız klişeleri aşarak şimdiye kadar yayınlanmamış arşiv belgelerinin tanıtılması;

5. Mutfak, tarım, hayvancılık, çevrecilik alanlarındaki bilgi ve becerilerin, gelenek ve göreneklerin modern günlük yaşamın organik parçaları halinde canlandırılması;

6. Çerkeslerin Kafkasya, Slav, Türk halkları ile etnik kültür ilişkileri, Avrupa kültürü ve özellikle de Akdeniz bölgesi ile ilişkileri hakkında araştırmaların teşvik edilmesi.

Eski Kültür Bakanı Gazi Çemso'nun genel müdürü olduğu vakfın mütevelli heyetinde şu isimler yer alıyor:

Bersir Batırbi: Filolog, Adıgey Devlet Beşeri Bilimler Araştırma Enstitüsü müdürü, vakfın mütevelli heyeti başkanı.

Begeldi Amerbi: Ekonomist, AMKOR şirketi genel müdürü.

Hotko Samir: Tarihçi, Adıgey Devlet Beşeri Bilimler Araştırma Enstitüsü araştırmacısı.

Wunaroko Raisa: Filolog, Adıgey Devlet Üniversitesi Adıge bilim merkezi başkanı.

Tsey Recep: Adıgey Beşeri Bilimler Araştırma Enstitüsü enformasyon, bilgisayar bölüm başkanı.

Ajans Kafkas