Açumıj Hilmi’nin Çerkesce-Türkçe, Türkçe- Çerkesce Bitki İsimleri Sözlüğü Çıktı!


Açumıj Hilmi tarafından hazırlanan Çerkesçe-Türkçe, Türkçe Çerkesçe Bitki İsimleri Sözlüğü Maykop'da basıldı. 

Açumıj Hilmi tarafından hazırlanan  Çerkesçe-Türkçe, Türkçe Çerkesçe Bitki İsimleri Sözlüğü Maykop'da basıldı. Sözlük cep kitabı ebatlarında olup, redaktesi Adıge Cumhuriyeti Çeraşe Tembot Sosyal (Beşeri) Bilimler Araştırma Enstitüsü Başkanı Filoloji bilim dalında Prof. Dr. Bırsır Batırbıy’e ait.

Sözlüğün denetmeni ise, Mıyekuape Devlet Teknoloji Üniversitesi öğretim görevlilerinden filoloji bilim dalında Prof. Dr. Khuako Fatimet. Sözlük ayrıca Adıge Cumhuriyeti Çeraşe Tembot Sosyal (Beşeri) Bilimler Enstitüsünce onaylanmış.

2015  Nisan ayında Mıyekuape’de Magarin kitabevi tarafından 300 nüsha olarak ofset kağıda 120 sayfa olarak basıldı

Sözlükte bitki isimlerinin Çerkesçe ve Türkçelerinin yanı sıra bilimsel isimleri de veriliyor. Ayrıca bazı bitkilerin siyah beyaz resimleri de kitapta yer almakta.

Açumıj Hilmi’nin  АДЫГАБЗЭ  -ТЫРКУБЗЭ- ТЫРКУБЗЭ – АДЫГАБЗЭ- ПСЭУШЪХЬЭХЭМ ЯГУЩЫIАЛЪ (ÇERKESÇE – TÜRKÇE, TÜRKÇE– ÇERKESÇE  HAYVANLAR SÖZLÜĞÜ)  kitabının hazırlıkları  ise devam ediyor.

Bitki isimleri sözlüğü için detaylı bilgi: http://turkce-cherkesce.blogspot.ru/2015/04/ii-i.html

Açumıj Hilmi’nin 2014 yılında basılan Türkçe-Çerkesce sözlüğü için detaylı bilgi: