Soydaşlarımızın sorunları görüşüldu


Bu günlerde, Suriyeden gelmiş olan soydaşlarımıza yardım etmek üzere kurulmuş olan komisyonun olağan toplantısı yapıldı. Toplantıyı komisyon başkanı Adıge Cumhuriyeti hükümeti başbakanı Kumpıl Murat yönetti.

Toplantıya AC. Başbakan ayrdımcısı Nataliya Şirokova,  Adıge Cumhuriyeti parlementosu milletvekili Mırze Canbeç, Adıge Cumhuriyeti ulusal işler yurtdışında yaşayan soydaşlar ve basından sorumlu komite  başkanı Şhalaho Asker, yurtdışından gelmiş soydaşların yaşama adaptasyonu merkezi başkanı Ğuçetl Ashad ve ilgili çeşitli kurumların komisyonda yer alan temsilcileri katıldılar.

Şhalaho Asker Suriyeden gelmiş soydaşlarımızın buradaki yaşama adaptasyonlarının sağlanması ve onlara yardımcı olmak üzere yaptıkları şeylerden bahsetti. Onun belirttiğine göre günümüz itibariyle Adıgeyde Suriyeden gelmiş 136 aile yaşıyor. Toplam nüfusları ise 600 kişi civarında. Bunlar arasında 89 genç, üniversitede eğitim görüyor.

Soydaşlarımız sadece Mıyekuapeye değil pek çok Adıge köyüne de yerleştiler. Soydaşlarımız en çok Afıpsıp idaresine bağlı bölgede yerleşikler. Günümüz itibariyle burada 133 kişi yaşıyor. Devlet kurumlarına, dönmüş olan soydaşlarımızın verdiği yardımla 14 konut inşaa edildi, bunlardan 12'sine aileler yerleştiler. Şu an bunlara temeli yeni atılmış 6 ev de ilave olacak. Bunun yanısıra günümüz itibariyle soydaşlarımız ayrıca dört tane de ev satın aldılar. Ayrıca Mefahablede de arsalar kiralık olarak veriliyor. Mıyekuapede ise soydaşlarımız 12 ev edindiler.

Toplantıda üzerinde konuştukları en üzücü olay ise Suriyeden gelen soydaşlarımızdan Mamhığe yerleşmiş bir ailenin evinin yanmış olmasının getirdiği sorunlardı. Kumpıl Murat bu aileye en kısa sürede gereken yardımın temin edilmesini sıkı sıkı tembihledi.

Şhalaho Asker aynı zamanda sağlık alanında ve sosyal tesislerden faydalanmaları anlamında, okullara, ana okulu ve kreşlere kaydolmaları hususunda soydaşlarımızın çözülmüş problemlerinden de bahsetti.

Konuşmasında; Adıgeye geri dönenlerin en büyük sorunu dil bilmiyor olmaları. AC. Eğitim bilim bakanlığının açtırdığı kurslar bu konuda yeterli gelmez, gelecekte de bu konu üzerine çalışmalar yapılmalı. 2015 yılından itibaren 'yabancı ülke vatandaşlarının Rusya Federasyonundaki haklarının durumu' isimli federal kanunda yeni uygulamalar yürürlüğe girecek. Bu kanun çerçevesinde yurt dışından gelenlerin oturum ve çalışma izni alabilmeleri için Ruscayı ve Rusyadaki kanunları bildiklerini gösterir evrak almaları gerekecek.

Komisyonun belirttiğine göre Rusça öğretilen okullardan, bu konuda, devlet testini yapacaklar arasına Adıge Devlet Üniversitesi de alındı. Aynı zamanda Suriyeden gelmiş olan soydaşlarımız Adıge Devlet Gimnazyumunda Rusça öğreniyorlar. Böyle olmasına rağmen üst sınıflarda okuyan öğrencilerin üniversite sınavlarında sorunları olduğunu da belirtti.

AC. Hükümeti Başbakanı soydaşlarımızın çocuklarının üniversite sınavlarına daha iyi hazırlanmaları hakkında talimat verdi. Geçen yıl iki kişinin rusça sınavlarını veremediğini de örnek olarak gösterdi. Bu yıl rusça sınavında kompozisyon da yazılacak olmasının işlerini daha da zorlaştırdığını söyledi. Bunu göz önüne alan AC. Eğitim Bilim Bakanlığı üniversite sınavına girecek olan öğrenciler için ek dersler organize ettiler. Aynı zamnda soydaşlarımızın çocuklarının kreşlere alınması konusuna da büyük özen gösteriyorlar. Mıyekuape belediyesinin verdiği talimatla bu yıl dokuz çocuk bu şekilde kreşe alındı.

Soydaşlarımıza parasal olarak yardımcı olmak üzere oluşturulmuş vakfın büyük faydası geliyor. AC. Hükümeti bu vakfa özel bir ihtimam gösteriyor. Günümüz itibariyle bu vakfın toplamış olduğu tüm para ailelere öğrencilere paylaştırıldı.

Kumpıl Murat soydaşlarımızın açısından karşılaştıkları sorunlar hakkında da sorular sordu. Savaştan çıkıp gelmiş olan soydaşlarımızın doğru-dürüst bir yaşamları olması için özen gösterilmesi yardımcı olunması gerektiğini belirtti. Bu konuda bakanlıkların, yerel idarelerin belediyelerin çalışmalarını daha da yoğunlaştırmalarının gerektiğini de söyledi.

Yurtdışından gelmiş olan soydaşlarımızın yaşama adaptasyonu merkezi ile Mıyekuape iş ve işçi bulma kurumunun anlaştıklarını Adıgeye geri dönmüş olanlara iş bulma  konusundaki sorunları çözüyorlar. Bu yıl içerisinde kendi arzuları ile 18 kişinin müracaat yaptığını ve her birine iş bulunduğunu da belirttiler.

Başbakan, Suriyeden gelen soydaşlarımızın akrabalarını bulmaları hususunda da onlara yardımcı olunması gerektiğinin altını çizdi.

Kumpıl Murat; '- Bunun faydası geldiğini gördük. Adıgeyde yaşayanların, geri gelmiş soydaşlarımızdan akrabalarına yardım ettiklerini çokca görüyoruz. Sülale ile alakalı işlere, kutlamalara davet ediyor tamamen kaynaşıyorlar. Bu yüzden bu konu ile alakalı çalışmalara daha fazla önem vermeliyiz' dedi.

Bunun yanısıra yapılan bayram kutlamalarına Suriyeli gençlerin daha fazla iştirak etmelerinin sağlanması gerektiğini de söyledi.

Toplantı sonunda komisyon çalışanları gelecek yıl yapılması gerekenleri de konuşarak belirlediler.

P'AT'IKO Aniyet

Çeviri; AÇUMIJ Hilmi

Kaynak: ADIGE MAKH