Khuade’nin Avukatlari; Onun Suçlu Olduğunu Gösteren Tek Bir Kanıt Yok


28 Aralık 2016 tarihli duruşmada ilk önce savcılık temsilcisi konuştu, daha sonra ise Adnan Khuade nin kendisi ve avukatları konuştular. 

Maykop Şehir mahkemesinin  en son oturumunda; Savcılık tarafı Mahkemeden Khuade’nin görevli memura rüşvet vermeye teşebbüs suçunun işlendiğini ve bununla ilgili kanunen gösterilen cezanın kendisine verilmesini isterken, savunma tarafı ise müvekkillerinin gerçekte bu suçu işlediğine dair hiç bir kanıtın olmadığını söyledi. 

28 Aralık 2016 tarihli duruşmada ilk önce savcılık temsilcisi konuştu, daha sonra ise Adnan Khuade nin kendisi ve avukatları konuştular. Kavkaz Uzel muhabirine duruşmada olanları Khuade’nin avukatı İland Abregov şu şekilde anlattı.

"Savcılık temsilcisi konuşmasını uzatmadan, Khuade’nin davanın başında ki görevli memura rüşvet vermeye teşebbüs değil de, görevli memura küçük çapta rüşvet vermeye teşebbüs suçundan kanunda öngörülen süre olan 2 yılın tutukluluk ve maddi ceza olmaksızın cezanın verilmesini istedi. Ancak zaten Khuade bu belirtilen sürenin 9 ayını tutuklu olarak geçirmiş oldu. Savcılığın istediği ceza talebinden kastettikleri ise,  bu süre zarfında Maykop’dan çıkış yasağı olup, kontrollü serbestliktir.

Savcılık bundan başka mahkemeye; görevli memurların Khuade’ye tuzak kurmadıklarını, onu takip ederek olayla ilgilide onun aleyhine herhangi bir suç üretmediklerini, savunma tarafının iddia ettiği gibi onun STK faaliyetleri sebebiyle politik motifler taşımadığını iddia ettiler.

Ancak savcılığın bu iddiasını zaten mahkemedeki deliller kendi kendine çürütmektedir. Daha önceki duruşmalardan birisinde polis tarafından, Khuade’nin İçişleri Bakanlığı tarafından Anti Rusya faaliyetlerinde bulunan bir kişi olarak kayıt altında tutulduğu rapor edilmiştir. Bu raporda Khuade’nin Rusya aleyhine faaliyetlerde bulunduğu, Çerkeslerin soykırıma uğratıldığına dair çalışmalar yaptığı bildirilmiştir. Sadece bu raporda Khuade’nin anti Rus faaliyetleriyle hangi suçu işlediği yani bölücülük mü veya ekstremist faaliyetlerde mi bulunduğu açıklanmamış, hangi kanunlara karşı geldiği bildirilmemiştir.

İşte bu rapor Adıgey güvenlik güçlerince Khuade’ye karşı zaten bir önyargı içinde olduklarını ve onu gtakip altında bulundurduklarını kanıtlamaktadır.

Diğer taraftan olayla ilgili video kayıtlarında görüldüğü üzere, en başta görevli trafik memurlarına bir ihbar gelmekte ve bu ihbarla trafik memurlarının arabasının Khuade’nin arabasını takibe başladığı görülmektedir. Bu videoda geçen diyaloglar ve görüntüler savunma tarafı olarak bizim iddialarımızı kanıtlamaktadır.

Bu video kayıtlarında görüldüğü üzere, görevli memurlar trafikte hata yapan bir arabanın peşinde olmayıp, özellikle Khuade’nin kullandığı arabayı takip ettiklerini biliyorlardı. Olay sırasında kayıtlarda görüldüğü üzere, yaklaşık 45 dakika Khuade’ye senli benli samimi konuşmalar yaparak rüşvet vermeye teşvik ettiler. Hatta bu konuşmaların iki yerinde Khuade rüşvet teklif etmediğini söylemektedir. Duruşmalar sırasında bu memura neden Khuade ile senli benli konuştuğunu, neden sürekli olarak kameranın çekim yapmadığını, söylediğini sorduğumuzda bize hiç bir cevap verememiştir."

Mahkeme hiç bir gerekçe göstermeden savunma tarafının ekspertiz isteğini reddetti

Savunma tarafı daha önce duruşmada izlenen video kayıtlarında yaşananlarla ilgili ekspertize gidilmesini istemiş ancak mahkeme heyeti bu isteklerini herhangi bir gerekçe göstermeden reddetmişti. Savunma tarafının istediği, video materyalleri ile ilgili teknik ekspertiz, ikincisi konuşmalarla ilgili dil ekspertizi ve son olarak da psikolojik ekspertiz idi.

İland Abregov bu konuyla ilgili olarak;

"Biz aslında Ekspertiz e gidilmesini isterken bu ekspertizin sonucunda ne çıkacağını bilmeden riskede girmiştik. Ancak olayın aydınlığa kavuşması ve izlenen bu video kayıtlarının bizde uyandırdığı şüphelerin ancak bu şekilde sona ereceğini düşünüyorduk. Ancak mahkemenin bu isteğimizi reddetmesinden sonra bu şüphelerimizde haklı olduğumuzu görmüş olduk. Bu durumda mahkemenin bu ekspertiz sonucunda bir çok kirli çamaşırın ortaya çıkabileceği, olayın çok daha büyük boyutlara gelebileceği ve bizim beraat isteğimizi kanıtlayacak delillere ulaşılacağı korkusuyla savcılık lehine hiç bir geçerli sebep göstermeksizin bu isteğimizi reddetti."

Yine mahkeme, savunma tarafının olayla ilgili tutulan resmi tutanağın deliller içinden çıkarılması isteğini de reddetmişti. Bu konuyla ilgili olarak ise Abregov;

 "Tutulan tutanakta belirtilen inceleme süresi, kayıtlarda gösterilen süreden çok fazla olup birbirini tatmamakta, o yüzdende delil özelliğini yitirmektedir. Eğer bizim bu isteğimiz kabul edilseydi o zaman deliller içinde gösterilen paralarda deliller içinden çıkarılmış olacaktı."

Abregov mahkemede şahit olarak gösterilen kişilerle ilgili olarak da; 

"Bu şahitlerden birisi mahkemeye ilk önce olay yerinde bulunmasının bir rastlantı olduğunu söyledi. Ancak daha sonra biz kendisine polislerin içinde kendisinin daha önce tanıdığı birisi olup olmadığını sorduğumuzda, daha önceki ifadesini değiştirerek bu sefer evet daha önce tanıdığı bir kişinin kendisini arayarak olay saatinde ve yerinde orda olmasını istediğini itiraf etmişti. Bu da şahitlerin daha önce ayarlandığını ve bu yaşananların daha önceden kurgulandığını göstermektedir."

Konuya esas olan, sürücü koltuğu ve yanındaki koltuğun arasına konulduğu iddia edilen iki adet beşer bin rublelik destelerle ilgili olarak ise Khuade;  bu paraları kendisinin oraya koymadığını aksine o paraların zaten kendisinden önce orada olduğunu söyledi. 

Abregov bununla ilgili olarak; "O paralar Khuade’nin paraları değildi. Herhalde trafik memurlarının paralarıydı ve Khuade’den önce oraya konulmuştu. Araba olaydan önce bir incelemeye tabi tutulmadığı için bunu kanıtlayamayız. Khuade’nin mahkemeye anlattığına göre, görevli memur onun pasaportunu eline alıp içini açarak içinde pasaportun seri numarası kısmından 5 rakamını seçerek iki kez bu rakamın üzerine tıklayarak ona 10 bin ruble istediğini ima etmiştir. İşte bu yüzden olayın bir provokasyon olduğu açıktır. Ve kanunlara göre bir suç söz konusu olsa bile, provokasyon sonucu işlenmişse suç olma hüviyetinden çıkar."

Mahkemeye 5 Ocaktaki duruşma ile devam edilecek.

Kaynak: http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/295194/

Çeviri : Кушу Ф.