Valeri Hatujukov, Adnan Khuade İçin Rusya Federasyonu Başsavcılığına Mektup Yazdı


Kabardey  Balkar İnsan Hakları Derneği Başkanı Valeri Hatujukov

Valeri Hatujukov:Adnan Khuade’ye Yapılan Suçlamanın Hiçbir  Dayanağı  Yok ve Politik Bir Karakter Taşımakta

Rusya Federasyonu Başsavcılığı, Yuri Yakovleviç Çayka’ya

Sayın Yuri Yakovleviç;

Ekteki  Adıge Khase başkanı  Zaurbi Çunduşko Turkubieviç'in tarafımıza yazmış olduğu dilekçe de  görüleceği üzere;

Çunduşko  Zaurbi bu dilekçesinde bir dizi olayı kanıt göstererek, Maykop şehri sakinlerinden Türkiye’li repetriant, Rus ve Türk vatandaşı ve STK aktivisti Adnan Khuade’ye karşı güvenlik güçlerinin yürütmüş olduğu soruşturma ve davanın ne denli yasa dışı ve maksatlı olduğunu açıklamakta.

Yine bu dilekçede görüleceği üzere, aslında Adnan Khuade  2013 yılından beri bir takım uydurma sebepler yaratılarak güvenlik güçlerince yasadışı gözaltı ve idari yargılamalara maruz bırakılmaktadır.

Hatta bu dilekçede yazıldığı ve medyada da yazıldığı üzere, Adnan Khuade’yi 2014 yılında onun davetiyesi ile Suriye’den gelen Muhammed Balkar’ın yenilenen pasaportunun İŞID mensuplarının çaldığı pasaportlarla numaralarının aynı çıkması sebebiyle İŞID ile dahi ilişkilendirilmeye çalışılmıştır.

Mevcut duruma göre Adnan Khuade, Rusya Ceza Kanununun 291 nolu kanununun 3 e 3 maddesine göre(Trafik memurlarına 10 bin ruble rüşvet vermeye teşebbüs) ile suçlanmaktadır.

Ayrıca burada hatırlatacak olursak, suçlama savcılık tarafından bu kanunun yeni versiyonu ile değil eski versiyonuyla yapılmaktadır. Bu kanunla ilgili olarak 03 Temmuz 2016 tarihinde yeni bir düzenleme yapılarak 291.2 eklenerek 10  bin rubleyi aşmayan miktarlarda bir rüşvet söz konusu olduğu durumlarda bunları küçük çapta rüşvet kapsamına alınarak buna uygulanacak cezaları da oldukça hafifletmiştir. 

Bu kanun hakkındaki düzenleme belki yaşanan bu olaydan sonra yapılmış olsa bile bilineceği üzere, sanıkların lehine olan durumlarda yani cezanın hafiflemesi durumlarında kanunların geriye doğruda kapsayacağı prensibini de unutmamamız gerekmektedir.

Bu eski kanunun uygulanması baştan ve sonrasında da onun tutuklu olarak yargılanmasının temel sebebi olmuştur.

Bu yüzden mahkemenin en son aldığı 3 ay daha tutuklu kalması kararına sanık avukatlarınca itiraz edilmiştir.

Tüm bu yapılanlar Adnan Khuade’ye,  guvenlik güçlerinin ve Maykop mahkemesinin ne kadar taraflı ve önyargılı olarak uygulamalarda bulunduklarını açıkça göstermektedir.

Bundan başka duruşmalarda izlendiği kadarıyla, davaya konu olan rüşvet konusunda trafik memurlarınca açık bir provokasyon yapıldığı görülmektedir. Yine olayda bahsi geçen bir miktar paranın onun tarafından verildiğine dairde kesin bir delil yoktur. Yine dava da olayın şahitleri olan kişilerin daha öncede başka ceza davalarında bu gibi görevler aldıkları görülmektedir.

Mevcut durumda Adnan Khuade’nin tutukluluk durumu ev hapsi şekline çevrilmiş durumdadır.

Yukarıda ortaya konulan kanıtlar, Adnan Khuade’ye yapılan suçlamaların hiçbir dayanağı olmadığını ve ona karşı yapılan bu uygulamaların politik motifler içerdiği gerçeğini ortaya koymaktadır.

Dikkate alınması gereken en önemli şeyde, Adnan Khuade meselesinin bölgede toplumsal bir soruna dönüşmekte olduğudur. Bu konuyla ilgili Adnan Khuade’yi koruyan, gerek Kuzey Kafkasya da gerekse Türkiye’de yaşayan Kuzey Kafkas kökenlilerce bir çok protestolar düzenlenmektedir.

Ekte size olan başvurumuzun nedeni olan, Rusya Federasyonu savcılığına ilişkin 2202-1 nolu kanunun 26,27,29,30 F3 maddeleri gereği yukarıda açıklamasını yaptığım Adnan Khuade davasıyla ilgili bir an önce gerekli tedbirlerin alınmasını ve bu davada gerekli kararların alınması için katkılarınızı saygılarımla arz ederim.                               

Kabardey Balkar İnsan Hakları Derneği Başkanı

V.N.Hatujukov

Kaynak: http://zapravakbr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=745:2015-05-18-11-13-59tr&catid=4:doc&Itemid=6


Çeviri : Кушу Ф.

Cherkessia.net, 29 Eylül 2016