Çerkesler yeni bir örgüt altında birleşecek


Karaçay-Çerkes ve Kabardey-Balkar Cumhuriyetleri Çerkes sivil kuruluşları, 17 Mart’ta yapılan toplantıda, Çerkes kültürünün gelişimi ve korunmasıyla ilgilenecek bölgeler arası ortak bir örgütün kurulması önerisinde bulundu.

Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti Adıge Khase gençlik örgütü başkanı Timru Jujuyev, “Adıge Khase’nin kapatılma girişimi, farklı bölgelerden birçok Çerkesi oldukça üzdü. Birçoğu Adıgey ve Kabardey-Balkar’dan buraya gelmek istedi, ancak mahkemenin verdiği durdurma kararı gerginliği azalttı. Sadece Kabardey-Balkar’dan bir heyet geldi. Karaçay-Çerkes Adalet Bakanlığı İdaresi ve Yüksek Mahkeme’ye, verdikleri karardan ve STK’ların önemini anlamalarından ötürü teşekkür ediyoruz” dedi.

Toplantı katılımcılarından olan Kabardey-Balkarlı Çerkes aktivist Eldar Borov, Adıge Khase hareketinin lağvedilme girişiminin siyasi bir girişim olduğunu ifade etti.

Borov, “Bu durum, bir elin beş parmağından birinin kesilmesine benziyor. Bundan dolayı bizler hemen buraya gelmek ve Karaçay-Çerkes’de kardeşlerimize desteklerimizi ifade etmek istedik. Hareketin lağvedilme girişiminin siyasi bir arka planı olduğu konusunda şüphemiz yok. İfade etmek isterim ki, mahkemenin anlaşmazlığın barışçıl yolla giderilmesi konusundaki kararı tek doğru karardır” dedi.

Toplantıda, Çerkesleri birleştirecek bölgeler arası bir “Khase”nin kurulması önerisinde bulunuldu. Toplantı katılımcılar bu fikri destekledi ve kurucular kongresi için belgeleri hazırlamaya karar verdiler. Yeni örgütün kuruluş hazırlığı ile ilgili bir sonraki toplantı tarihi 16 Nisan olarak belirlendi. Borov’un düşüncesine göre, yeni kuruluş Çerkeslere problemlerini birlikte çözme ve kenetlenme imkanı verecek.

Kabardey Kongresi Başkanı Aslan Beşto, bölgelerarası bir örgütün kurulması fikrinin çok önceden gündeme geldiğini, bu örgütün Dünya Çerkes Birliği’nin alternatifi olarak düşünülmediğini ifade etti. DÇB’nin fonskiyonunu üstlenmek veya ona karşı durmak gibi bir çabalarının olmadığını ifade eden Beşto, kurulacak yeni örgütün güncel olaylara daha hızlı ve gerektiği şekilde tepki vermeyi amaçladığını kaydetti.

Kavkazki Uzel’in verdiği bilgilere göre Beşto, “Tek bir halkın ortak bir tarihi, kültürü ve ortak talepleri vardır. Buna bağlı olarak, farklı bölgelerde bile olsak ortak kültürel alanda ortak gelişim için birleşmeyi istiyoruz” dedi.