Seçmeli Anadil Dersi İçin Önemli Duyuru

Değerli velilerimiz,

Anadilde seçmeli ders için sınıf açılması konusunda gerekli sayının bulanamadığı merkezlerde de okul yönetimlerine dilekçelerinizi mutlaka verin. 5. sınıfa gidecek öğrenci sayısı bir kişi bile olsa, bu dilekçelerin okul yönetimlerine verilmesi son derece önemlidir.

1.) 10 kişilik dilekçe Adığece ve Abazaca seçmeli dil dersi sınıfının açılması yeterlidir. Özel okullarda sayı koşulu aranmamaktadır. Sadece 6 dilekçede sınıf açılma onayı İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından kararlaştırılacaktır.

2.) Müfredat ve gerekli materyaller Talim Terbiye kuruluna teslim edilmiştir. Ders kitaparı da dahil olmak üzere gerekli çalışmalar Kafkas Dernekleri Federasyonu tarafından sağlanacaktır.

3.) Müracaat dilekçelerinin kayıt tarihi ve nosu da alınarak bir örneğinin en yakın derneğimize ulaştırılması, gerekli koordinasyonun sağlanması açısından önem taşımaktadır. Ayrıca yaşanan sorunlarda bildirildiği takdirde federasyonumuzca takibi yapılıp sorunlar çözülecektir.

4.) Birbirine yakın iki okulda dilekçe sayısının 10 kişiyi bulması halinde ise okullardan birinde derslik açılabilecektir.

5.) Bu yasal haktan hiçbir tereddüt yaşanmasına gerek olmadığının güzel bir örneği; Balıkesir’de Çerkes olmayan 4 çocuğun Adığece ve Abazaca seçmeli dil dersine müracaat etmesi olarak paylaşılmıştır. Bu imkanın en iyi şekilde değerlendirilmesi için, çeşitli okullardan velilerimiz irtibat bilgilerini bizimle paylaşmışlardır. Derneğimizden, ilgili okula dair bilgi alabileceğiniz kişilerle iletişim kurmanıza yardım edilecektir.