Çerkes Soykırımı’nı Tanıması İçin Moldova’ya Başvuruda Bulunuldu


Dünyanın birçok ülkesinden Çerkes aktivistler, Rus İmparatorluğu tarafından işlenen Çerkes Soykırımı’nı tanıması için Moldova’ya, Moldova’nın bağımsızlık günü olan 27.08.2015 tarihinde başvuruda bulundular. Başvuru Moldova Başkanı Nicolae Timofti, Moldova Parlamentosu Başkanı Candu Andrian ve Başbakan Valeriu Strelet’e gönderildi. 


Moldova Cumhuriyeti Başkanı, Ekselansları Nicolae Timofti

Moldova Parlamentosu Başkanı, Ekselansları Candu Andrian

Moldova Başbakanı, Ekselansları Valeriu Streleț


Konu:  Rus İmparatorluğu Tarafından İşlenen Çerkes Soykırımı’nın Tanınması Talebimiz.


18 ve 19. yüzyıllarda, vatanımız Çerkesya topraklarını ele geçirmek amacıyla, Rusya İmparatorluğu tarafından, biz Çerkes Halkı’na karşı, Çerkes Halkı’nın çok büyük bir çoğunluğunun yok edildiği bir soykırım gerçekleşmiştir. Geride sağ kalanlar ise, topraklarından zorla çıkarılarak, toplu şekilde sürgün edilmiş, bu sürgün sırasında da, Rusya İmparatorluğu’nun planladığı gibi yüz binlerce insan ölmüştür. Rus Makamları’na ve Rus Generallerine ait olan bir slogana göre :”Rusya İmparatorluğu’na, Çerkesler değil, Çerkeslere ait topraklar lazım” idi.

Sürgün olayları, 1864 yılından sonra da farklı bahaneler ve görünümler ile devam ettirilmiş, bir biçimde eski yurdunda kalmayı başarmış olan bir avuç Çerkes’in bile vatanlarını terk etmeleri için her türlü baskı uygulanmıştır. Buna ilişkin belgeler arşivlerdedir, ayrıca bizzat görgü tanıkları tarafından yayınlanmış belgeler de vardır.

Bugün, Çerkes Halkı’nın sadece onda biri, 700.000 civarında bir nüfus, tarihi Çerkesya’nın ufak bir parçası olarak nitelenebilecek olan parçalı topraklarında dağılmış ve bölünmüş bir şekilde yaşamaktadır. Çerkes Halkı, tek bir halk olmasına rağmen, Sovyet yönetimi ve onu izleyen Rusya Federasyonu yönetimi tarafından birbirinden kopuk, farklı siyasi birimlerde, sanki farklı halklarmış gibi farklı adlandırmalarla ve birbirlerinden izole edilmiş bir şekilde yaşamaya mahkum edilmiştir.

Günümüzde, Çerkes Soykırımı ve Sürgünü nedeniyle, Çerkes nüfusunun % 90’ı kendi toprakları dışında, dünyanın elliden fazla ülkesine dağılmış olarak yaşamak zorunda bırakılmıştır. Sürgünde yaşayan Çerkeslerin, bir temel insan hakkı olarak, “yerli bir halkın kendi vatanı ile ilişki kurma hakları” yok ölçüsünde kısıtlı tutulmaktadır. Rusya Federasyonu, sürgündeki Çerkeslerin, Çerkesya topraklarına dönmesini, acil insani nedenlerle olsa dahi, reddetmektedir. Suriye’de devam etmekte olan iç savaşta, iki ateş arasında kalan ve savaşın bütün acılarını hala yaşamakta olan Çerkesler’in, kendi topraklarına ölüm tehlikesi sebebiyle dönme talepleri, Rusya Federasyonu tarafından dikkate dahi alınmamıştır.

Ayrıca “Çerkes Sorunu”nu, tamamen demokratik, hukuki ve barışçıl yollarla dillendiren Çerkes aktivistler gözaltına alınmış, taciz edilmiş ve açık ya da kapalı şekillerde tehdit edilerek baskı altına alınmıştır. Söz konusu durum çeşitli formlarda hala devam etmektedir.

Rusya Federasyonu’nun birimleri olan Kaberdey-Balkar Cumhuriyeti Parlamentosu, 7 Şubat 1992 tarih ve (№977–XII-B) sayılı kararında ve Adıgey Cumhuriyeti Parlamentosu, 29 Nisan 1996 tarihli ve 64-1 numaralı kararında, Rus-Çerkes Savaşı sırasında Çerkeslere karşı bir soykırım yapıldığını kabul ederek kınamışlardır, ve Rusya Federasyonu’nun Çerkes Soykırımı’nı kabul etmesini talep etmişlerdir.

Gürcistan, 20 Mayıs 2011 tarihinde, Çerkes Halkı’nın talebi üzerine, Parlamentosu’nda aldığı bir karar ile Çerkes Soykırımı’nı tanıyan Birleşmiş Milletler üyesi ilk ülke olmuştur.

Gürcistan Parlamentosu tarafından alınmış olan bu karara göre, Rusya İmparatorluğu, 1763-1864 yılları arasında gerçekleşen savaş süresince Çerkeslere karşı etnik temizlik yapmış ve Çerkeslerin topraklarına başka etnik grupları (Rus nüfusu) devlet eliyle getirip yerleştirmiştir. Sivilleri cezalandırma amacı güden askeri faaliyetlere girişerek, bağımsız gözlemcilere göre, Çerkes nüfusunun önemli bir bölümünü tamamen yok etmiştir. Yapay olarak açlık yaratmış, sivil nüfusa yönelik bulaşıcı hastalıkları yaymıştır.

Gürcistan Parlamentosu, 18 Ekim 1907 tarihli IV no’lu Hague Sözleşmesi ve 1948 tarihli Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’ne göre, Çerkeslere karşı icra edilen fiillerin soykırım olduğunu açıklamıştır.

Dünyanın bir çok yerinde yaşayan Çerkes sivil haklar savunucuları ve aktivistler bir araya gelerek, 21.06.2014 tarihinde Çerkes Soykırımı’nın tanınması için Ukrayna Devleti’ne başvuruda bulunmuşlardır. Ukrayna Devleti bu başvuruya cevap vermiş ve Ukrayna Devlet Başkanı, Ekselansları, Sayın Petro Poroşenko, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’na konuyu çalışmaları için talimat vermiştir. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, 07.07.2014 tarihli cevap dilekçesi ile, Sayın Poroşenko’nun verdiği bu talimatı ifade etmiş ve milletvekili Sayın Oleg Lyaşko’nun, Ukrayna Yüksek Rada'sına (Parlamentosu) ''Çerkes Halkına yapılan soykırımın görüşülmesi ve tanınması'' hakkında bir kanun teklifi sunduğu ve bu teklifin № 4203 sayısı ile kaydedildiğini açıklamıştır. Söz konusu kanun teklifinin amacının ise : “Rusya İmparatorluğunun 1763-1864 yılları arasında Kafkasya'daki sömürge politikaları sonucu Çerkes (Adıge) halkına yapılan soykırımın tanınması sorunu üzerine bilimsel ve tarihsel dayanaklarla birlikte siyasi ve hukuki işlemleri başlatmak” olduğu belirtilmiştir. Bahsedilen kanun teklifi daha sonra, Ukrayna Yüksek Radası yeni yasama döneminde,13.02.2015 tarihinde ve 2140 numara ile, milletvekili Sayın Dimitro Volodimiroviç tarafından yenilenmiştir. Kanun teklifi, şu anda İnsan Hakları, Ulusal Azınlıklar ve Uluslararası İlişkiler Komitesi’nde ilerleme kaydetmektedir.  

Amerika Birleşik Devletleri’nin New Jersey eyaletinde Wayne, Prospect Park, Haledon ve adlı idari birimler, sırasıyla 21 Mayıs 2014, 19 Temmuz 2014 ve 17 Temmuz 2014 tarihlerinde Çerkes Soykırımı’nı, somut gerekçelere dayanarak tanımışlardır.

Çerkes Soykırımı’nın tanınması amacıyla, bir diğer başvuru,11.11.2014 tarihinde Polonya’ya, dünyanın birçok yerinden Çerkes sivil haklar savunucuları ve aktivistler tarafından yapılmıştır. 

Çerkes soykırımının tanınması amacı ile en son başvuru ise,11.03.2015 tarihinde  Litvanya’ya yapılmıştır. Bu başvuru üzerine, Litvanya Cumhuriyeti Başkanı   Dalia Grybauskaitė’nin ofisinden verilen 30.03.2015 tarihli cevapta, başvurunun ilgili olması sebebiyle Litvanya Dışişleri Bakanlığı’na gönderildiği belirtilmektedir. Yine Litvanya Cumhuriyeti Başbakanı Algirdas Butkevičius’in ofisinden gönderilen 19.03.2015 tarihli cevapta, başvurunun bizatihi sayın Başbakan Algirdas Butkevičius’a iletildiği hususu vurgulanmıştır.  

Çerkes Soykırımı’nın tanınması için en son başvuru, 08.05.2015 tarihinde Estonya’ya yapılmıştır. Bunun üzerine,  Estonya Parlamentosu “Riigikogu”, Çerkes aktivistleri davet etmiş ve onlarla 04.06.2015 tarihinde bir toplantı düzenlemiştir. Bu toplantıda Eston milletvekiller, Riigikogu Dış İşler Komitesi Başkanı Hannes Hanso, Eerik-Niiles Kross, Artur Talvik, Jüri Adams, Mart Nutt ve Johannes Kert hazır bulunmuşlardır (http://www.riigikogu.ee/en/press-releases/others/members-of-the-riigikogu-met-with-the-representatives-of-the-circassian-community/). Estonya Parlamentosu “Riigikogu” nun, Çerkes Soykırımı’nı tanıması beklenmektedir. 

Çerkes Sorunu, Çerkes Soykırımı ve Sürgünü neticesinde ortaya çıkmış bir sorundur ve bu sorunu çözme yükümlülüğü altındaki ülke Rusya Federasyonu’dur. Çerkes Sorunu hakkında, 21.yüzyılda bile Rusya İmparatorluğu’na ait argümanlarla hareket eden Rusya Federasyonu’nun, aslında diğer bütün konularda da aynı şekilde hareket ettiği, Ukrayna’nın toprak bütünlüğü içinde yer alan Kırım’ı işgal etmesiyle ve Ukrayna’nın doğusunda yaşayan Rusça konuşanlara yönelik baskılar bulunduğu gibi asılsız bahaneler öne sürerek aslında bütün bir Ukrayna’yı işgal etmeyi hedeflemesiyle ve hemen ardından özellikle Doğu Avrupa’ya ve bu arada Polonya’ya yönelttiği açık tehditlerle gün yüzüne çıkmış bulunmaktadır. Herkes tarafından çok iyi bilinmektedir ki, Transdinyester zaten aynı çerçeve içerisinde girmektedir. Bir eski çağ alışkanlığı olan “fütuhat-toprak işgal ederek büyüme” düşüncesi, Rusya Federasyonu tarafından, üstelik bütün dünyayı da hayretler içerisinde bırakarak, modern çağa taşınmıştır.

 “Çerkes Problemi”, ulusal ve uluslararası özelliklere sahip olduğu kadar, aynı zamanda bir “değerler” problemidir, bu yüzden “Çerkesya”yı “Baltık-Karadeniz-Hazar Denizi” alanı içerisinde görmekteyiz. Çerkesler, Borjomi Deklerasyonu’nda belirtilen Avrupa değerlerinden yanadırlar.  

Belirtilen sebeplerden dolayı, Çerkes Soykırımının tanınması talebimizi Yüksek Makamlarınıza arz ederiz.


Saygılarımızla.

1. HAPİ CEVDET YILDIZ, BANDIRMA/TÜRKİYE.
2. MAHMUT Bİ, BURSA/TÜRKİYE.
3. ALMİR ABREG, MAYKOP/ÇERKESYA.
4. KHUADE ADNAN , MAYKOP/ÇERKESYA.
5. ADEL BASHQAWI , AMMAN/ÜRDÜN.
6. ANDZOR AKHOKHOV, NALÇİK/ÇERKESYA
7. UTIJ ABDULLAH TEBER, İSTANBUL/TÜRKİYE
8. MERETIKO KENAN KAPLAN, İSTANBUL/TÜRKİYE 
9. PROF.DR. ŞURDUM GÜNSEL AVCI, İSTANBUL/TÜRKİYE 
10. DR. KARDEN MURAT YILDIRIM , İSTANBUL/TÜRKİYE.
11. KUBE NURHAN FİDAN, İSTANBUL/TÜRKİYE. 
12. GUKAY BİLLUR AKTÜRK,İSTANBUL, TÜRKİYE  
13. JUDE SAİM SEZGİN, SAMSUN/TÜRKİYE 
14. ŞOGEN EMİNE ARSLANDOK SEZGİN, KAYSERİ/ TÜRKİYE
15. ŞHALAXHO RAGIP METE , SAKARYA/TÜRKİYE.
16. YRD.DOÇ.DR. GUT'E MAHMUT BİLGE  BAŞTÜRK,ESKİŞEHIR/TÜRKİYE  
17. THAMOKUE CIHAT ULUS, KAYSERİ/TÜRKİYE
18. HABRACHO MURAT OZDEN ,İSTANBUL/TÜRKİYE
19. HUŞT SEMIH AKGUN, İSTANBUL/TÜRKİYE
20. DR. OMER AYTEK KURMEL ,İSTANBUL/TÜRKİYE.
21. TAMARA BARSIK  , DUBAİ, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
22. JADE WUMAR DENİZ – SAKARYA/TÜRKİYE.
23. HATKO VURAL BAYRAM , İSTANBUL/TÜRKİYE
24. ÇUŞHA WUMAR, İZMİR/TÜRKİYE.
25. ISHAQ MOLA , AMMAN/ÜRDÜN
26. YEŞI MUSTAFA SAADET, İSTANBUL/ TÜRKİYE.
27.  BALKAR SELÇUK, VAN/TÜRKİYE
28. GINA HABOUKH/AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 
29. THATL SACİT TUNÇ, İSTANBUL/TÜRKİYE.
30. HATX YALÇIN KARABULUT, İSTANBUL/TÜRKİYE
31. YEKUAŞ CENK AVCI,İSTANBUL/TÜRKİYE 
32. ŞOGEN FARUK ARSLANDOK ,İSTANBUL/TÜRKİYE
33. ŞEWLOK ERDİNÇ ÜNSALAN – K.MARAŞ/TÜRKİYE.
34. ALI BERZEG, NEW YORK/AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 
35. THAĞUŞE EMRE AKCAN ,SAKARYA/TÜRKİYE
36. KALEKUTE ENVER SAĞLAM , İSTANBUL/TÜRKİYE
37. MIQOD NAHİDE DEMIR AYBAT – KONYA/TÜRKİYE
38. AWTLE MUSTAFA YÜKSEL,SAMSUN/TÜRKİYE
39. HAK’AŞE ERKAN BATIR , KAYSERİ/TÜRKİYE
40. MELGOŞ İLHAMİ DEMİR, TOKAT/ TÜRKİYE
41. DR. YETKİN İNANOÖZ, İSTANBUL/TÜRKİYE
42. KHUAKO FEHİM SARAÇ, İSTANBUL/TÜRKİYE
43. KUEKUE CANER , KAYSERI/TÜRKİYE
44. DR. MURAT DEMİRHAN, ANKARA/TÜRKİYE
45. ŞEWCEN OMER ERKAN,MÜNİH/ALMANYA
46. YEKUAŞ YÜKSEL NİDA,MANİSA/TÜRKİYE
47. KUBE PERVIN MATSON, GÄVLE / İSVEÇ
48. BAĞ OGUZ BAĞCI,MELBOURNE/AVUSTRALYA
49. ŞEWOŞF NEFIN GÜÇLÜ,AMSTERDAM/ HOLLANDA
50. PSHIGHUSE TEKNUR BASOK, İSTANBUL/TÜRKİYE
51. MAUŞE HÜSEYİN ULAMLI, YOZGAT/TÜRKİYE 
52. MERZEY EROL, KAYSERI/TÜRKİYE
53. ŞEWCEN CEVAHIR ERKAN, MÜNİH/ALMANYA
54. IEZELDEEN SHOAIB , TIDAHOLM/İSVEÇ
55. SARAH ASHMOZ , KFAR KAMA/İSRAİL.
56. AYBAK ASHMOOZ , KFAR KAMA/İSRAİL.
57. SUSAN ASHMOZ , KFAR KAMA/İSRAİL.
58. LAUSTEN ASHMOOZ , KFAR KAMA/İSRAİL.
59. NEBAL SHAPSO , KFAR KAMA/İSRAİL
60. GUNAY SHAPSO , KFAR KAMA/İSRAİL
61. ASIM SHAPSO , KFAR KAMA/İSRAİL
62. ARIF NASH , KFAR KAMA/İSRAİL
63. BELLA SHJASH , KFAR KAMA/İSRAİL
64. WAFA HAKHU , KFAR KAMA/İSRAİL
65. MERVAT LABAY , KFAR KAMA/İSRAİL.
66. YAHYA HAKHO , KFAR KAMA/İSRAİL.
67. GORKOJ JUSHAN , KFAR KAMA/İSRAİL
68. BEBARS A. SHAWGAN , KFAR KAMA/İSRAİL
69. MOHAMMAD H. SHAWGAN , KFAR KAMA/İSRAİL 
70. AZMI THAWKHO , KFAR KAMA/İSRAİL
71. JAMEEL SHJASH , KFAR KAMA/İSRAİL
72. SUHAILA SHJASH , KFAR KAMA/İSRAİL
73. MARYAM NATKHO , KFAR KAMA/İSRAİL
74. ESMAEL LABAY , KFAR KAMA/İSRAİL
75. ALI LABAY , KFAR KAMA/İSRAİL.
76. ADAM LABAY , KFAR KAMA/İSRAİL.
77. AMIR LABAY , KFAR KAMA/İSRAİL.
78. HAROUN HAKHO , KFAR KAMA/İSRAİL.
79. SAFWAN HAKHU , KFAR KAMA/İSRAİL.
80. MOHAMMAD LABAY , KFAR KAMA/İSRAİL.
81. OMAR NAPSO , KFAR KAMA/İSRAİL
82. LINA SHAPSO , KFAR KAMA/İSRAİL.
83. RANIA GORKOJ , KFAR KAMA/İSRAİL
84. NAPSO HAROUN , KFAR KAMA/İSRAİL
85. SANA'A LABAY , KFAR KAMA/İSRAİL.
86. YACOUB LABAY , KFAR KAMA/İSRAİL.
87. HALA LABAY , KFAR KAMA/İSRAİL.
88. ADNAN LABAY , KFAR KAMA/İSRAİL.
89. MARIAN LABAY , KFAR KAMA/İSRAİL.
90. ISMAIL ASHMOZ , KFAR KAMA/İSRAİL.
91. LINDA LABAY , KFAR KAMA/İSRAİL
92. ABDEL RAHMAN LABAY , KFAR KAMA/İSRAİL
93. SAMARA ASHMOZ , KFAR KAMA/İSRAİL.
94. FADEL ABZAKH , KFAR KAMA/İSRAİL.
95. AZIZ KHAWAJ , KFAR KAMA/İSRAİL.
96. MOHAMMAD SHOGAN , KFAR KAMA/İSRAİL.
97. LANA SHOGAN , KFAR KAMA/İSRAİL.
98. SUAD HARSHOUQ , KFAR KAMA/İSRAİL.
99. HAROUN THAWKHO , KFAR KAMA/İSRAİL
100. FOUAD SHOSH’HA , KFAR KAMA/İSRAİL.
101. TAMBI SHOSH’HA , KFAR KAMA/İSRAİL.
102. SYLVIA ECHLIEN , KFAR KAMA/İSRAİL
103. LISA THAWKHO , KFAR KAMA/İSRAİL
104. MARYAM SHOSH’HA , KFAR KAMA/İSRAİL.
105. ALI AMIN SHJASH , KFAR KAMA/İSRAİL.
106. ALI HADISH , KFAR,KAMA, İSRAİL.
107. BASMA NASH , KFAR KAMA/İSRAİL
108. ZAKARIA KHAWAJ , KFAR KAMA/İSRAİL
109. FIRAS ZAWER , KFAR KAMA/İSRAİL
110. NOUR BEY  NATKHO , KFAR KAMA/İSRAİL
111. NOURA NAPSO , KFAR KAMA/İSRAİL.
112. MERVAT KHAWAJ , KFAR KAMA/İSRAİL
113. HAROUN JINDAR , KFAR KAMA/İSRAİL.
114. BADER THAWKHO , KFAR KAMA/İSRAİL
115. MOHAMMAD A. LABAY , KFAR KAMA/İSRAİL
116. ADAM A. SHOBASH , KFAR KAMA/İSRAİL
117. IMAD SHABSOUGH , AMMAN/ÜRDÜN
118. IHSAN KHOUN , ÇERKES DİASPORASI
119. ANAS BASHMAF , KFAR KAMA/İSRAİL
120. LINAH THAWKHO , KFAR KAMA/İSRAİL
121. IBRAHIM THAWKHO , KFAR KAMA/İSRAİL
122. IBRAHIM KHAWAJ , KFAR KAMA/İSRAİL
123. SHINA KHAWAJ , KFAR KAMA/İSRAİL
124. JULIAN CHOS’HA , KFAR KAMA/İSRAİL
125. JAM HORAN , KFAR KAMA/İSRAİL
126. MONA KHAWAJ , KFAR KAMA/İSRAİL
127. SARA NAPSO , KFAR KAMA/İSRAİL
128. SAID LAMBER , KFAR KAMA/İSRAİL
129. HUDA ABERG , KFAR KAMA/İSRAİL
130. ISHAQ GORKOJ , KFAR KAMA/İSRAİL
131. NAPSO FOUAD , KFAR KAMA/İSRAİL
132. JAN OMAR , KFAR KAMA/İSRAİL
133. NAFNA SHOGAN , KFAR KAMA/İSRAİL
134. FAKHER SALEH , KFAR KAMA/İSRAİL
135. ISHAQ NASH , KFAR KAMA/İSRAİL
136. LANA AQBI – OTAWA/KANADA 
137. NOUR M. GHOSH , ÇERKES DİASPORASI
138. HAZAR M. GHOSH , ÇERKES DİASPORASI
139. SARAH THAWKHO , KFAR KAMA/İSRAİL
140. MEJD GHOTOQ , ÇERKES DİASPORASI
141. ZACK BARSAQUA , NEW JERSEY/USA.
142. BELAL BEYRAM BASHKOUR , ÇERKES DİASPORASI
143. MAHER AQBI ,AMMAN/ÜRDÜN
144. NIZAR KOKH ,AMMAN/ÜRDÜN
145. JANET BASHQAWI ,AMMAN/ÜRDÜN
146. MALIK LIBZO ,AMMAN/ÜRDÜN
147. AHMED DAGHESTANI ,AMMAN/ÜRDÜN
148. JAWAD HABI ,AMMAN/ÜRDÜN
149. TAMBI BIYOUK ,AMMAN/ÜRDÜN
150. HAMID ABZAKH ,AMMAN/ÜRDÜN
151. ZAINA BASHQAWI ,AMMAN/ÜRDÜN
152. AMIN ANSOUQA ,AMMAN/ÜRDÜN
153. NATALIE QAZAN ,AMMAN/ÜRDÜN
154. DR. ROUHI SHHALTOUGH – AMMAN/ÜRDÜN 
155. MOHAMMAD SHAHANKARI – AMMAN/ÜRDÜN 
156. FAWZI AZOUQA ,AMMAN/ÜRDÜN
157. DR. LISA JARKASI , MELBOURNE/AVUSTRALYA
158. HASAN NABAS , AMMAN/ÜRDÜN 
159. SAID SHUQOM ,AMMAN/ÜRDÜN
160. AYMAN AZOUQAH ,AMMAN/ÜRDÜN
161. ADNAN YUNS AFEMAJ , ZARQA/ÜRDÜN.
162. MAZEN LEBZO ,AMMAN/ÜRDÜN
163. MOHAMMAD HAMZOUQ ,AMMAN/ÜRDÜN
164. SARI I. SHAWASH ,AMMAN/ÜRDÜN
165. KAMAL BARSEQ ,AMMAN/ÜRDÜN
166. SAMAR BLANGABS ,AMMAN/ÜRDÜN
167. DANA WAJOKH, NEW JERSEY/AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
168. OMAR SHABSOUGH , AMMAN/ÜRDÜN 
169. AHMAD BASHQAWI – TORONTO/KANADA 
170. OTHMAN SHABSOUGH ,AMMAN/ÜRDÜN
171. MADEEN SOBER , AMMAN/ÜRDÜN 
172. NADER ABZAKH , AMMAN/ÜRDÜN 
173. SAWSER HATUKAY, KFAR,KAMA, İSRAİL 
174. ABDALRAHMAN KARAF , ŞAM/SURİYE
175. AMMAR TOU , HUMUS/SURİYE
176. TSEY İLHAN DEMIRBAŞÇA, YALOVA/TÜRKİYE                                       
177. BİRANT NECATİ KIZILKAYA,YALOVA /TÜRKİYE                                      
178. NAJE  BERK  ATLI ,KONYA/TÜRKİYE                                                          
179. YEDIÇ ÇAGATAY ÖZBAY,MÜNİH/ALMANYA                                  
180. SOKUR ABDULMETİN SUNGUR, ANKARA/TÜRKİYE   
181. ŞİD TACETTIN ÇETİNKAYA, KAYSERI/TÜRKİYE     
182. DR. REEM DAHSHAN , FRESNO/AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
183. OMRAN BALKER, FRESNO/AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
184. "MAHA MIRZA, FRESNO/UNITED STATES OF AMERICA
185. AHMAD BASHQAOY , FRESNO/AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
186. RA’EDA TSEY , ÇERKES DİASPORASI
187. RANYA BEYRAM , ÇERKES DİASPORASI
188. HANA HAJIBEK , ÇERKES DİASPORASI
189. SANA VAROUQA, ARKANSAS/AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
190. DALAL SHAKER – NEW JERSEY/AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
191. ZUHAIR BASHQAWI , CHICAGO/AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
192. C-ANA ASSOCIATION , KFAR KAMA/İSRAİL

27.08.2015