Türkiye’de Mahkemeler, Türkçe Soyadlarını Çerkesçe Aile Adları İle Değiştiriyor

Bu çerçevede Khuade Adnan da, “Güzey” olan soyadını, mahkeme kararı ile “Khuade” olarak değiştirmiştir. İstanbul Anadolu 13.
Asliye Hukuk Mahkemesi, 4 Ağustos 2015 tarihinde yaptığı duruşmada, Khuade Adnan’ın bu talebini kabul etmiş ve resmi kayıtlarda “Güzey” olan soyadı, “Khuade” olarak değiştirilmiştir. Mahkeme tarafından, gerekçeli karar yazıldığında, söz konusu karar ayrıca sitemizde yayınlanacaktır.

2 Temmuz 1934 tarihinde çıkartılan 2525 sayılı Soyadı Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile Türkiye’de yaşayan Çerkeslere, yüzlerce ve hatta binlerce yıldır kullandıkları ve soyadı fonksiyonu gören kendi aile adları yerine, kendileri ile hiç bir ilgisi olmayan uydurulmuş Türkçe soyadları verilmişti. Çünkü, söz konusu kanunun 3. maddesine göre; “… aşiret ve yabancı ırk ve millet isimleriyle….olan soyadları kullanılamaz.” denilmekteydi.

Çerkeslerin kendi aile adlarını, resmen soyadı olarak kullanmaları, insan haklarının bir gereğidir. Çerkes Soykırımı ve Sürgünü neticesinde parçalanmış Çerkes aileler, dünyanın neresinde olursa olsun, birbirlerini aile adları ile tanımakta, bulmakta ve bağlantılarını sürdürmektedirler. Her insan aile hayatına saygı gösterilmesi hakkına sahiptir. Her insan, kendi soyadını istediği şekilde belirleme ve belirlediği soyadını kullanma hakkına da sahiptir.

Bu çerçevede Khuade Adnan da, “Güzey” olan soyadını, mahkeme kararı ile “Khuade” olarak değiştirmiştir. İstanbul Anadolu 13. Asliye Hukuk Mahkemesi, 4 Ağustos 2015 tarihinde yaptığı duruşmada, Khuade Adnan’ın bu talebini kabul etmiş ve resmi kayıtlarda “Güzey” olan soyadı, “Khuade” olarak değiştirilmiştir. Mahkeme tarafından, gerekçeli karar yazıldığında, söz konusu karar ayrıca sitemizde yayınlanacaktır.

Khuade Adnan, Rusya Federasyonu vatandaşlığını aldığı zamanlarda, kendisine verilen pasaportta “Güzey” olan soyadını, yine “Khuade” olarak değiştirmişti.

Khuade Adnan tarafından açılan davaya ilişkin dava dilekçesi aşağıda yer almaktadır.

Türkiye’de yaşayan tüm Çerkesleri, kendilerine sonradan verilmiş ve kendileri ile herhangi bir ilgisi bulunmayan soyadlarını, Çerkes aile adları ile değiştirmeye davet ediyoruz. Böylelikle, dünyanın neresinde olursa olsun Çerkesler, birbirlerini tanıyabilecekler, soyadı sayesinde kendi milletleri, geçmişleri ve kökleri ile bağlantılarını hiçbir şekilde unutmayacaklardır. Hızlı asimilasyon sürecinde, Çerkes aile adlarının, resmen soyadı olarak kullanılması, önemli bir mirasın yitip gitmesine engel olacaktır.

Hiç kimse çocuklarımıza, “nereden geldiklerini söylemiyor” ise,  çocuklarımızın “nereye gideceklerini bilememeleri” onların suçu değil. Umulur ki, Çerkes aile adlarının resmen soyadı olarak kullanılması, hiç kimse çocuklarımıza “nereden geldiklerini söylemese” bile, “nereye gideceklerini bilmelerine” yardımcı olur.

Cherkessia.net/Moderasyon

11.08.2015