Dağıstan’da teknoloji ve internet forumu “RİF. Kafkasya”


Rusya İnternet Forumu “RİF. Kafkasya” 28-29 Ağustos’ta Dağıstan’da yapılacak.

Forum çerçevesinde, aralarında Kafkasya ve Transkafkasya bölgelerinden enformasyon ve telekomünikasyon temsilcilerinin de bulunduğu 600 delege ve katılımcı bir araya gelecek.

Forumda, katılımcılar arasında tecrübe alışverişinde bulunulacak ve internete giriş rakamları, Runet’in (Rusya İnternet) gelişimi ve dijital hegemonya gibi konular tartışılacak.

Konferans iki gün devam edecek ve iki özel uzmanlık alanından oluşacak.

İlk gün forumun açılışı yapılacak, açılış çerçevesinde Dağıstan yönetimi temsilcileri, hükümet üyeleri ve proje organizatörü yöneticiler konuşacak.

Konferansın ikinci günü açık havada festival şeklinde gerçekleşecek. Hazar denizi kıyısında “Digital Piknik” yapılacak. Ayrıca teknoloji alanında uzmanlar tebliğ sunacak.

“RİF. Kafkasya” projesinin organizatörü RAEK (Rusya Elektronik Haberleşme Birliği), Dağıstan Cumhuriyeti Basın ve Enformasyon Bakanlığı, Atlas Media ve ONE TOUCH.