Kaffed MEB Önünde Basın Açıklaması Yaptı


Kafkas Dernekleri Federasyonu, Ortaokullarda okutulan seçmeli Adıge dili dersi için  ikinci bir müfredatın kabul edilmesini yaptığı basın açıklamasıyla protesto etti. Bakanlık önünde toplanan kalabalık grup, ellerinde bayraklar ve "Anadil Resmi Alfabe İle Öğretilir", "Alfabeme Dokunma Müfredata Dokunma","MEB Sabotaja Ortak Olma" , "Latin Harflerle Arapça??? Latin Harflerle Osmanlıca???" yazılı pankartlarla sloganlar attı. Basın açıklamasına bazı sivil toplum kuruluşları ile MazlumDer, Eğitim İş Sendikası temsilcileri de destek verdi.    

Grup adına basın açıklaması Kaffed Genel Başkanı Yaşar Aslankaya tarafından okundu. Açıklama sonrasında Yaşar Aslankaya başkanlığında bir heyet Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Ahmet Emre Bilgili ile görüştü. Yapılan görüşmede bir dil eğitiminin resmi alfabe ile yapılması, müfredatta birlik olması ve iki ayrı müfredatın eğitim program tekniğine uymadığı ve uygulamada yeni sorunlar yaratacağı vurgulandı. Sayın Müsteşar yardımcısı anlatılanları ilgiyle dinledikten sonra konuyu Bakan ve Müsteşara tekrar ileteceğini ve sonuçla ilgili olarak bilgi vereceklerini söyledi. 

Basın açıklamasıyla ilgili yazılı ve görsel basında çıkan haberler için tıklayınız:

http://www.sondevir.com/sondakika/320633/meb-onunde-cerkesce-eylemi.html
http://www.haberahval.com/haberiniz-1282160-meb-onunde-cerkesce-eylemi
http://www.radikal.com.tr/kayseri_haber/kayseri_kafkas_dernegi_uyelerinden_eylem-1337148
http://www.diyadinnet.com/HABER-143040-meb-%C3%B6n%C3%BCnde-%C3%A7erkesce-eylemi-ankara
http://www.haberankara.com/haber/29658/istanbulda-cerkesler-mebi-protesto-etti.html
http://ohaber.com/kaffed-dil-resmi-alfabe-ile-ogretilmelidir-h-515715.html

Kaffed Genel Başkanı Yaşar Aslankaya tarafından okunan basın bildirisini okuyucularımızın dikkatine sunarız.

Değerli Basın Emekçileri

MEB Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokullarında Çerkesce (Adıge) seçmeli ders eğitiminde uygulanmakta olan müfredat, anavatanımız Kafkasya'da 80 yıldır kullanılan resmi alfabe ile hazırlanmıştır. Kafkas Dernekleri Federasyonu tarafından hazırlanan bu müfredat 
7 Eylül 2012 tarihinde 153 sayıyla Talim Terbiye Kurulu tarafından kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Bu uygulama başarıyla devam ederken, Adige Dil Derneği tarafından latin harflerle hazırlanmış ikinci bir müfredat 27 Şubat 2015 tarihinde Bakan tarafından imzalanarak ve MEB-Tebliğler Dergisinin Nisan sayısında yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı müfredat uygulamalarında her dersin tek müfredatı ve tek alfabesi vardır. Değil bir dil dersinin, nakış dersinin bile tek bir müfredatı vardır. Ancak bugün bakanlık tarihinde bir ilk yaşanmış ve ortaokullardaki Çerkes (Adıge) dili seçmeli dersinin iki ayrı müfredatı ve iki ayrı alfabesi olmuştur.
Bu durum Milli Eğitim Bakanlığının “eğitim programı tekniklerine” aykırıdır. 
Bu durum şimdiye dek özenle korunan “müfredatta birlik ilkesine” aykırıdır.
Uzmanların verdiği bilgiye göre; 
Bu müfredatın kabul edilmesi yürütmeye aykırıdır ve hukuki açıdan dava konusudur.  
Bu müfredatın kabul edilmesi.bakanlıkça gözetilmesi gereken bilimselliğe aykırıdır.

Sayın Basın Mensupları
Dünya üzerinde konuşulan her bir dilin farklı harf ve sembollerle hazırlanmış resmi alfabeleri vardır. Bir milletin resmi dili, gerek yasal açıdan gerekse dilbilimsel açıdan kendi resmi alfabesi ile öğretilmelidir. Hali hazırda kullanılan müfredat resmi kiril alfabe ile hazırlanmıştır. Bakanlık tarafından yeni kabul edilen müfredat ise latin harflerle hazırlanmıştır. Latin alfabe müfredatının kabul edilmesi bakanlığın isminin başındaki “Milli” ifadesine dahi aykırıdır.

Mecbur bırakıldığımız durum; Bulgaristan veya Yunanistan’da yaşayan Türkleri  Türkçeyi resmi latin alfabesi yerine  kiril alfabesi veya Yunan alfabesi ile öğrenmeye zorlamak ile benzer bir durumdur.
İçine düşürüldüğümüz durum; Osmanlıcayı latin harflerle öğretmeye benzer bir durumdur.  
Buradan Milli Eğitim yetkililerine soruyoruz;
Sadece belki daha kolay öğretilir diye, Osmanlıca dersi için latin harflerle hazırlanmış müfredatı kabul eder misiniz? 
Sadece öğrencilerin bildiği harflerdir diyerek, Arapçanın öğretiminde Latin harflerle hazırlanmış bir müfredatı kabul eder misiniz?
Resmi alfabesinden farklı olan bir alfabe ile dili öğretmeye çalışmak, o dile dolayısıyla o dilin sahibi olan millete saygısızlık değil midir? 

Sayın Basın Mensupları
Seçmeli Adıge Dili derslerinde Latin Alfabe müfredatı uygulanmaya başlarsa; 
*Yeni müfredat ve kitapların basımı ve dağıtımı için fazladan emek, zaman ve maddi kaynak harcanacaktır.  
*Okul idareleri iki ayrı müfredat ve kitap için iki ayrı öğretmen ve sınıf temin etmek zorunda kalacaktır. 
*Dersi seçmek konusunda birçok çekincesi olan veli ve öğrencilerin önüne “iki ayrı alfabeden birini seçmek” gibi yeni bir çekince konulmuş olacaktır. 
*Anadilimizin resmi alfabesinden farklı bir alfabeyle öğretilmesi, öğrencileri anadillerini doğru öğrenme hakkından mahrum bırakacaktır.
*Ve yine bu öğrencileri, bugüne kadar anavatanımızda resmi alfabeyle üretilmiş zengin edebiyat ve eğitim materyallerini kullanmaktan mahrum bırakacaktır. 

Latin harflerle müfredat seçmeli Adıge dili eğitimine vurulmuş bir darbedir.
Latin harflerle müfredat seçmeli Adıge dili eğitimine yapılmış bir sabotajdır. 

Milli Eğitim Bakanlığını kararlarını geri çekmeye ve müfredatın uygulamasını iptal etmeye çağırıyoruz. Aksi taktirde, Türkiye’de yaşayan Çerkeslerin en örgütü olarak, üyelerimiz arasında adeta infial uyandıran söz konusu müfredatın yürütmesinin durdurulması ve idari işlemin iptal edilmesi için her türlü hukuksal yola başvuracağımızı bildiririz. 

Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederiz.

Yaşar Aslankaya
Genel Başkan