11 Şubat 2015 Çarşamba

Modern engizisyon ateşleri Kafkasya’yı yakacak

Madina Hakuaşeva
Kabardey-Balkar Beşeri Bilimler Araştırma Enstitüsü, Çerkes Filolojisi bölümü öğretim üyesi Madina Hakuaşeva, SK-News için özel üniversitelerin kapatılmasının Kafkasya’yı nasıl etkileyeceğini yazdı.

Rusya genelinde üniversiteler ve enstitüler kapatılıyor. Bazı bilgilere göre bunların sayısı yaklaşık 300’ü buldu. Sayıları aşırı derecede artan, rekabetsiz üniversiteleri ortadan kaldırma fikri haklı gibi görünüyor. Ancak, genel yolsuzluk ortamında işin rengi ister istemez değişiyor. Sonuç olarak sadece zayıf üniversiteleri değil, diğerlerini de yakıyorlar.

Bundan çok talep gören üniversiteler de etkileniyor. Örneğin saygın idare ve öğretim kadrosuna, mükemmel maddi ve teknik altyapıya sahip Kabardey-Balkar İşletme Enstitüsü bunlardan biri. Diğer taraftan bir iki odadan ibaret şaibeli tabela üniversitelerine bir şey olmuyor. Eğitim kurumlarını kapatmakla devlet bütçesinin tasarruf etmesi söz konusu değil, çünkü özel enstitüler finansal olarak bağımsız. Acı olan da bu. Böyleleri birilerinin beklentilerine cevap vermiyor. Özellikle finansal açıdan bağımsız ve kendi kendine yetiyor olmak günümüzde oldukça büyük bir ayıp, bazen de cezalandırılması gereken bir suç.

Belki de özel eğitim kurumlarını yok ederek devlet kurumları adına rekabeti ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Fakat bu da çok saçma. Yolsuzluk ortamında maddi yetersizlikler ve eğitim seviyesinin düşüşü ile buralar daha da kullanılamaz hale gelecek, özel üniversitelerin ortadan kaldırılması da gençlere büyük zarar verecek.

Belki de her şey daha basittir, mülkiyetin yeniden taksimi sonunda üniversitelere de ulaşmıştır... Tepede bir şeyler konuşuluyordur... Ama günlük yaşantımızın karanlığında her zaman olduğu gibi hiç bir şey görülmüyor...

Üniversitelerin kapatılması bütün Rusya için sancılıysa da bazı farklı bölgeler için, mesela Kafkasya için bunun çok daha ağır, yıkıcı sonuçları olabilir. Bu sonuçlar hemen kurumların kapatılmasının ardından meydana gelmeyecek, zamanla kötüleşen kaçınılmaz bir süreç olacak.

Kabardey-Balkar Cumhuriyetinde, Kafkasya genelinde olduğu gibi işsizlik oranı yüksek. Halkın önemli bir bölümü yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Şimdiki krizden önce de bu aileler çocuklarını ülkedeki devlet yüksek eğitim kurumlarında okutma imkanına sahip değildi. Başka şehirlere göndermekten söz etmiyoruz bile. Onların imdadına kurtarıcı olarak özel yüksek eğitim kurumları seçeneği yetişti. Adaylar burada geleceğe bilet aldılar.

Ancak, tahminlere göre şiddetini arttıracak olan kriz döneminde bu imkanlar minimize edilecek. Maddi imkansızlıktan dolayı eğitim için Kabardey-Balkar sınırları dışına çıkamayacak genç kız ve erkekler ordusu yolda. Bu şartlarda yerel eğitim kurumlarına destek verilmesi gerekirken tam tersi bir durumla karşı karşıya geliyoruz. Teftişler yapılıyor ve yerel kurumlar haklı, haksız yere kapatılıyor. Doğrusunu söylemek gerekirse sadece haksız yere....

Sonucu tahmin etmek zor değil. Çocuklarımızı iç açıcı olmayan bir gelecek bekliyor: lümpen, asosyal öğeler haline gelmek. Böyle bir durumun yeni toplumsal patlamalara yol açmasını, radikal protest düşünceleri tırmanışa geçirmesini beklemek doğal.

Kafkasya her zaman kendine has özellikleri olan, emsalsiz bir bölgeydi ve öyle kalacak. Kafkasya’nın kanunlarını ve özgün vasıflarını, cehalet, kibir veya ihmal ile göz ardı etmek çok ciddi sonuçlara neden olabilir. Çeçenya’daki iki savaş bunun trajik örneği. Savaşın ardından Kuzey Kafkasya'nın ‘sterilizasyonuna’ yol açıldı, ama bu tür ciddi örnekler bile siyasete hiç bir etkide bulunmuyor.

Henüz yakın bir zamanda yanlış dil politikasının hayata geçirilmesinin tanıkları olduk. Bazı devlet ileri gelenleri görülen o ki, bu tür konularda karar verici olması gereken tanınmış uzmanların düşüncelerini görmezden geldi. Halbuki, bu amaç için, bilimin, eğitimin, sanayinin gelişmesine yönelik bilimsel çalışmalar yürüten devlet kurumları oluşturuldu. Ama bugün, sadece eğitim değil, bilimsel kurumlar da ‘gereksiz’ görülüyor.

Bilimsel araştırma kurumları ile devlet arasındaki doğal bağ bir süredir ya tamamen kopuk ya da formalite icabı kuruluyor. Sonuç olarak derinlemesine düşünülmüş bilimsel devlet programları yerine daha ziyade bunların bilimsellikten uzak sahtelerine sahip oluyoruz. Belki de, şu anki mevcut krizin başlıca sebeplerinden biri tam olarak budur? Şu anda devletin bilimle ilişkisi engizisyon ve ‘cadı avı’ dönemini andırıyor. Yüksek eğitim kurumlarının ortadan kaldırılmasıyla ilgili mevcut projeler, Kabardey-Balkar Cumhuriyetinin ve genel olarak tüm bölgenin özelliklerinin toptan görmezden gelindiğini gösteriyor. Bu eğitim kurumlarının kuruluşu ve bugünlere gelmesi için verilen emekler, elde edilen başarılar gibi “tali” meselelerden bahsetmiyoruz bile.

Peki, bütün bunlar neden?

Birinci muhtemel yanıt: Bu işi ortaya atanların basiretsizliği yüzünden.

İkincisi: İcra edenlerin yolsuzluğu.

Üçüncüsü: Kabardey-Balkar’da sosyal gerginliği tırmandırmak isteyenlerin bilinçli provokasyonu.

Üç şık da doğru. Yapılan sadece yanlış bir iş değil, aynı zamanda suç. Ayrıca, Kabardey-Balkar halkının milli çıkarlarına aykırı, en önemlisi de gençlerimize vurulan bir darbe. Cumhuriyetimizde toplam üç devlet üniversitesi ve bir özel üniversite bulunuyor. Bugün bölgelerde daha iyi çalışan eğitim kurumlarını kapatmak, yüz kat fazla maddi kayba neden olacak, kontrol edilemez karanlık dönem felaketini yaklaştıracaktır. Bu şaibeli işin ardında gayretli finansörler ve politikacılar değil, geleceğimizi yakan orta çağ ‘kibir ateşlerinden’  memnun modern zalimler var...

Kaynak: Sk-News
Çeviri: Ajans Kafkas

ajanskafkas.com
Çerkesya
Diaspora
Çerkes Sorunu
Makale Almir Abreg:Çerkesya Ülkesinin Yok Oluşunu Düşündüğümde…

Anavatana Dönüş
Spor
Turizm