DÜNYA ÇERKES BİRLİĞİ’NİN VESAYETİNE HAYIR!

 Dünya Çerkes Birliği (DÇB) çalışmıyor.
 Sorun parasızlık veya kadrosuzluk gibi örgütsel zaaflar değil.
Esas sorun, DÇB’nin bürokratik oligarşi vesayeti altında olmasıdır.
 DÇB de Çerkes diasporasını vesayet altında tutuyor.
 Soçi-2014 fiyaskosu ve Suriye trajedisi bu tabloyu netleştirdi.
 Soykırım ve Sürgünün 150. yılında vesayet reddedilebilir mi?

DÇB 1991 yılında kuruldu. Rus termidoru denen yıllarda önemli işler yaptı. Rusya’nın bonapartizme geçtiği 2000 yılında o da "devletleştirildi". Artık DÇB Çerkes dünyasının çıkarlarını koruyan “sivil” bir örgüt değildi. Görevi statükoyu Çerkes diasporasından korumaktı.

Ama içi boşaltılmış da olsa,  DÇB’nin Rusya Federasyonu (RF) toprakları üzerinde yer alması Moskova’ya psikolojik avantaj sağlıyordu. Dikkat edilmediğinde Rusya Federasyonu Çerkes dünyasının legal ve meşru merkezi gibi görülebilirdi. Gerçekte ise DÇB Çerkesya’da bulunan, ama bürokratik oligarşinin çıkarlarına hizmet eden bir örgüttü.

Çerkes dünyası üzerinde vesayet kurma stratejisinin kökleri Soğuk Savaş yıllarına dayanıyor. 1950’li yılların başında Sovyet radyoları "Çerkes halkının Ekim Devrimi ile yeniden doğduğu" propagandasına başladı. Amaç, Çerkes diasporasında kuşaktan kuşağa aktarılan anavatan sevgisini Sovyet rejimine sempatiye dönüştürmekti. Soğuk Savaş koşullarında anavatan, en ileri örgütlenme biçimi kültür derneği olan köylü Çerkes diasporasının önündeydi.

Sovyetler Birliği yıkıldı, Rusya Federasyonu kapitalist ekonomiye geçti, ama Çerkes diasporasını vesayet altına almaya alışmış büyük devlet refleksi yok olmadı. Dün ile bugün arasında kopuşun yaşanmadığı tek alan jeopolitik çıkarların sürekliliği idi.

"DÇB kimin örgütüdür" sorusuna son 14 yıla bakarak "sessiz çoğunluğun" cevabını vermek mümkün değil. DÇB’ye yakın çevreler diasporanın iyi niyetli eleştirilerini bile anavatanın içişlerine müdahale olarak kabul ediyor, hatta arkasında batı komplosu arıyorlar. Peki ya DÇB’nin diasporayı–hadi ‘dizayn’ etmek demeyelim- yönetmesi? Veya anavatanın (siz bunu statüko olarak okuyun) diasporayı "yönetmesi" doğal bir hak mı? Anavatanda yaşayan bir başkanın diasporanın karmaşık dinamiklerini anlaması (böyle bir niyet olduğu var sayılsa bile) sosyolojik olarak mümkün mü? Hele bu insan bürokratik oligarşinin bir üyesi ise? Kime sadakat duyacak dersiniz?

DÇB Soçi-2014’de yanlış bir tercih yaptı; temsil etmekle yükümlü olduğu Çerkes halkının hassasiyetlerini dikkate almadı. Bürokratik oligarşinin çıkarlarına ve manipülasyonlarına teslim oldu.

Hizmet ettiği zihniyet, Çerkes halkını folklorik bir nesne olarak Soçi Sanat Müzesi’nin vitrinlerine hapsetti. Arkaik bir halk gibi gördüğü Çerkesler’in demokratik taleplerine kulak vermedi. Çünkü böyle bir halkın tarihi ve siyasi talepleri olamazdı.

Suriye trajedisi Çerkes dünyasını bilinçlendirdi. Suriye, Çerkesler için artık siyasi bir sorun. Türkiye ve Ürdün gibi ülkelerde yaşayan Çerkesler ise, benzer bir felaketi yaşamaları halinde anavatan kapılarının kendilerine açılmayacağının bilincine vardılar.

ÇERKES DİASPORASINA ÇAĞRI!

1. Diaspora örgütlenmeleri DÇB üyeliğinden çıkmalıdır!  

2. Diaspora ile Çerkesya’nın yeni küresel dayanışma örgütü kurulmalıdır!

3. Suriyeli Çerkes mültecilerin anavatan kapıları açılıncaya kadar, güvenli bir ülkede toplanmaları sağlanmalıdır!

4. Yeni küresel örgütün merkezi, siyasi aktivizme uygun bir ülke ve şehir olmalıdır!

5. Yeni küresel örgüt “sivil”, demokratik ve barışçıl karakterinden asla taviz vermemelidir!

6. Yeni küresel örgüt şeffaf ve Çerkes halkının denetimine açık olmalıdır!

7. Önümüzde ki 5 yıl boyunca “siyasallaşma” ve “dayanışma” hedeflerine odaklanılmalıdır!

8. Diasporanın sosyolojik olarak anavatana dönüşe hazır hale gelmesine çalışılmalıdır!

9. Anavatanda ki siyasi sorunlar, insan hakları ihlalleri, çevre katliamı, yolsuzluklar dünyaya duyurulmalıdır!

10. Çerkes Sorunu dünya çapında ele alınmalıdır!

11. Çerkes Siyaseti küresel ölçekte inşa edilmelidir!

"MATEM YILI"NI DİRİLİŞ VE MÜCADELEYE  DÖNÜŞTÜRELİM!

ÇERKES SÜRGÜN ve SOYKIRIMININ 150. YILI OLAN 2014'TE,

ÇERKESYA İLE EŞİT BİR İLİŞKİNİN İLK ADIMI İÇİN,

DÜNYA ÇERKES BİRLİĞİ’NİN VESAYETİNE  HAYIR DİYELİM!

7 Nisan 2014

ÇERKESYA YURTSEVERLERİ