K.Ç.C. Adalet Bakanlığı, Karaçay Çerkes Adıge Khase'nin Kapatılması İçin Yargıtayda Dava Açtı

KÇC Adıge Khase Başkanı Muhammed Çerkesov

11 Mart 2016, kavkaz-uzel

10 Mart 2016 tarihinde Yargıtay’da açılan davanın ön duruşması gerçekleşti. Söz konusu dava 24 Şubat'da açılmış olup, davada Adıge Khase nin Rusya Federasyonu kanunlarına riayet etmediği, ayrıca derneğin kendi kuruluş ana sözleşmesinde belirtilen faaliyet sınırlarının dışına taştığı iddia edilmekte.

Yapılan ön duruşmada söz alan KÇC Adalet bakanlığı temsilcisi Zaur Batasev mahkemeye yaptığı açıklamalarda; 

Söz konusu derneğe daha önce yapılan kontrollerde ortaya çıkan ihlallerle ilgili olarak defalarca uyarılarda bulunulduğunu, yapılan bu uyarılara uyulmadığı takdirde derneğin kapatılması tehlikesinin bulunduğunu dernek yetkililerine bildirildiğini söyledi. Batasev; En son olarak dernekten kontrol için bazı evrakların 22 Subat 2016 tarihine kadar kendilerine ulaştırılmasını istediklerini bu evraklar ulaşmadığı içinde 24 Şubat 2016 tarihinde mahkemeye müracat ettiklerini belirtti. Ayrıca 29 Şubat 2016 tarihinde bahsi geçen dernekten istenen evraklarla ilgili olduklarını düşündükleri bir zarfın posta yoluyla kendilerine ulaştığını, ancak zarfın açıldığında zarfın içinde bu evrakların yerine boş kağıtların çıktığını belirtti.

Batasev bunun dışında daha öncede Adıge Khase’nin en son yapmış olduğu 27 Haziran 2015 tarihli seçimli olağan kongresinde birçok kanuni ihlallere rastlandığını belirtti. Batseyev, Gerek kongrenin toplanmasının, gerekse kongrenin yapılış şeklinin kanunlara uymadığını, kongreye katılanlar arasında hak eşitsizlikleri tespiti yapıldığını söyledi. Kongre kararlarına ilişkin hazırlanan protokolde de yetkisi olmayan kişilerin karar merciinde görev aldıklarının görüldüğünü söyleyen Batseyev, Derneğin başkanının da derneğin faaliyet sınırları içinde görevlerini yerine getirmeyip, bu şekilde birçok basın açıklamasını dernek adına yapmış olduğunu belirtti.

Tüm bu iddialar karşısında Dernek başkanı Muhammed Çerkesov mahkemeye yaptığı açıklamada haklarındaki tüm bu iddiaların yersiz ve uydurma olduğunu, Adalet bakanlığınca bahsedilen kurallar kanun ve nizamların kendilerinden istenen şekilde hepsinin harfiyen yerine getirdiklerini söyledi. Bahsi geçen evrakları 20 Şubat 2016 da postaya verdiklerini ancak bahsedildiği gibi zarfın içinde boş kağıtlar olduğu iddiasının ise saçma olup istenirse bu evrakların birer nüshalarının kendilerinde olup mahkemeye takdim edebileceklerini belirtti.

M. Çerkeso, mahkemede bahsi geçen dernek hakkındaki iddiaların yersiz ve anlamsız olduğunu, kendilerinin bu sorunları Adalet Bakanlığı ile dostane bir şekilde çözmek istediklerini söyledi.  Çerkesov ayrıca, derneğin faaliyetleri hakkında istenen evrak ve açıklamalar varsa mahkeme sırasında tüm bu açıklama ve evrakları mahkemeye sunabileceklerini belirterek, mahkemeye sorunların dostane bir şekilde aşılarak çözüme ulaştırılmasını teklif etti.

Mahkemeyi yöneten yargıç Faina Karasova tüm bunlardan sonra Adıge Khase’den alınan evrakların Adalet Bakanlığına teslim edildiğini belirterek, konuyla ilgili mahkemenin 16 Mart da görüşülmesine başlanıp kısa bir süre içinde en geç 24 Martta karara bağlanacağını açıkladı.

Muhammed Çerkesov Kavkazky Uzel muhabirine konuyla ilgili yaptığı açıklamada; mahkemede iddia edildiği gibi Adıge Khase’nin kuruluş sözleşmesinde belirtilen faaliyetlerin dışına kesinlikle çıkmadığını ve Rusya Federasyonu kanunlarını kesinlikle ihlal etmediklerini bildirdi. Bunun kanıtının da, derneğe 18 Agustos 2015 de Adalet Bakanlığı tarafından yapılan konrollerde düzenlenen akdin olduğunu bu akit de, Adalet Bakanlığının kendisi tarafından derneğin Kanun ve nizamlara göre hareket ettiği, Ana sözleşmede belirtilen faaliyetler dahilinde faaliyetlerine devam ettikleri ibaresinin yazıldığını belirtti. 

Ancak görüldüğü üzere mahkemede tüm bunların aksi iddia edilmesinin oldukça şaşırtıcı olduğunu söyledi. Yine iddialarda yer alan kendisinin basın organlarına yetkisi haricinde açıklamalarda bulunduğu konusuna ise hiç anlam veremediğini belirterek; "Ben kongre sırasında yaptığım konuşmada halkımızın sosyo ekonomik ve kültürel sorunlarına değinerek bazı uyarılarda bulunmuştum. Hatta bundan kısa süre sonra hükümet yetkilileri bu uyarılar üzerine söz konusu Çerkes yerleşim yerlerine ziyaretlerde bulunmuşlar, bahsi geçen sorunları yerinde inceleyerek çözme konusunda çalışmalara başlamışlar, bunların sonuçlarından birisi olarak mesela Psauçe-Dahe köyünde ihtiyaçlar doğrultusunda birde okul açılmıştı. Tüm bunlar bizim dile getirdiğimiz şeylerin doğru olduğunu ortaya koymaktadır." dedi.

Çerkes İş Dünyası Organizasyonu Başkanı Ali Aslan ise, Adıge Khase aleyhine açılan bu davayla ilgili tarafımıza yaptığı açıklamada; "Bugün bölgemizde 300 den fazla STK faaliyet göstermektdir. Özellikle geçtiğimiz yıl bu STK lara yapılan baskılar sonucu Kanun ve nizamlara harfiyen riayet etmeye alıştırılmıştık zaten. Bu yüzdende hele hele Adıge Khase’nin kanun ve nizamlara riayet etmemesi mümkün değildir. Bize göre KÇC hükümet yetkilileri zaten epey zamandır Adıge Khase’den diğer STK ların aksine doğruları dile getirdiği için hoşnut değildiler. Ancak 2002 yılında açılışı yapılan derneğe bu tür bir kapatma girişimi ilk defa oluyor." dedi.

Hatırlatma; Daha önce verdiğimiz bir haberde İstanbul da yapılan protestolarda Çerkes aktivistler yaptıkları açıklamalarda Rusya da repetrianlarla ilgili olarak baskıların daha da artacağı uyarısında bulunmuşlardı. KÇC de bahsi geçen kongrede hükümet yetkililerine benzer uyarılarda bulunularak iddia edildiği gibi Suriye den gelen Çerkeslerin geri dönmeyeceklerini, hükümetin göçmenler konusunda yaptığı çalışmalarda kabilecilik yapmayarak adil davranması gerektiği uyarıları yapılmıştı.

Haber: Asya Kapaeva


Çeviri : КУШУ Ф.