Kafkas Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Toplandı


Kafkas Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu 10 Ocak 2016 saat 10.00’da Federasyon Genel Merkezi’nde toplandı. Toplantıda gündem maddeleri ile Başkanlar Kurulu toplantısında gündeme getirilecek görüş ve öneriler üzerinde görüşmeler yapılarak gerekli kararlar alındı.

Federasyonun mali durumu ve devam etmekte olan işler konusunda bilgilendirme ve değerlendirmeler yapıldı.

21 Mayıs akabinde gerçekleşecek organizasyonlarla ilgili Yönetim Kurulu Üyeleri’nin görüşleri alındı ve bir 21 Mayıs komisyonu oluşturuldu. Komisyonun ön hazırlık yaparak çalışmalarını tavsiye organı olan Başkanlar Kurulu’nda sunması, sonrasında Başkanların önerileri gözetilerek Yönetim Kurulunun bir karar alması konusunda görüş birliğine varıldı.

Etkili bir plan yapılarak verimli bir süreç oluşturulması amacıyla Tüzük Tadilat komisyonu kuruldu.Örgütlenme,kültürel faaliyetler,insan hakları çalışmaları konusunda iyileştirme ,organizasyon adı ve yapısı  gibi diğer tüm konular üzerinde çalışılması kararlaştırıldı. 

Anadil konusunda hâlihazırda yapılanlar ve yapılması gerekenler değerlendirildi. Seçmeli ders, Eğitici eğitimi ve 21 Şubat Dünya Anadil Günü görüşülen önemli konu başlıkları oldu.

Adigey, Kabardey ve Abhazya çalışma grupları oluşturuldu. Ayrıca kurum olarak Abhazya ile iletişimimizin daha sağlıklı ve hızlı olması açısından bir Abhazya-Kaffed temsilcisi belirlenmesine karar verildi.

7. Olağan Genel Kurul’da gelen talepler doğrultusunda Yönetim kuruluna tavsiye karar verebilecek özerk bir Gençlik Meclisi kurulması konusunda görüş birliğine varıldı.
Nart Akademi Çalışma Komisyonu oluşturuldu ve yapılacak bilimsel çalışmalar konusunda fikir beyan edildi.

Son olarak Suriye Krizi ile ilgili yapılması gerekenler başlığı altında toplumumuzda genel olarak bir motivasyon düşüklüğünün olduğu ancak hala yardıma ihtiyacı olan soydaşlarımız için yürütülen kampanyaların canlandırılması gerektiği konusunda görüş birliğine varıldı.