KAFFED'den "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" Mesajı


Hakların Korunması İhtiyacı Artıyor 

Bu yıl Dünya İnsan Hakları Gününe halkımızın, ülkemizin ve dünyanın sorunlarının katlanarak arttığı bir ortamda giriyoruz.

Dünyada farklılıklara tahammül ve saygı azalırken bu durumu düzeltecek etkili çabaları ne yazık ki göremiyoruz. Özellikle bölgemizdeki savaşlar halklara yıkım getirirken Suriyeli Soydaşlarımız da bu durumdan olumsuz şekilde etkilenmektedir.

Ülkemizde iç barış ve huzurun teminatı olan demokrasi ve insan hakları alanında bariz bir gerileme yaşanırken tüm kesimlerin şikâyet ettiği derinleşen bir kutuplaşma ile karşı karşıyayız. 

Asimilasyon, ret ve inkâr politikalarında AB reform sürecinde başlayan iyileşme, sürecin duraksaması ile ortadan kalkmıştır. AB üyelik müzakerelerinin canlanmasını ve bu politikalarda evrensel insan hakları normlarına dönülmesini talep ediyoruz. Azınlıkların korunması kendi vakıf ve derneklerinin değil devletlerin sorumluluğundadır.

Anavatanımızda da hak ve özgürlüklerin kullanımı konusunda önemli daralmalar yaşanıyor. Son günlerde yaşanan Türkiye-Rusya geriliminin olumsuz etkilerinin azaltılması için tüm taraflarla diyalog halindeyiz.

Ambargolar ve tanınmama nedeni ile dünya ile eşit ve adil ilişkiler kurması engellenen Abhazya'ya ulaşım yaşanan son gelişmelerle daha fazla engellenmeye başlanmıştır. Aynı aileden bir kısmının Türkiye'de bir kısmının Abhazya'da yaşadığı gerçeği karşısında seyahat hürriyetine konulan bu kısıtlamalar acilen kaldırılmalıdır.

Dünya İnsan Hakları Günü ve Haftasının barış ve huzura giden yolda adımlar atılmasına vesile olmasını diliyor, halkımızı gerek kendi hakları gerekse evrensel insan hakları mücadelesi bağlamında aktif rol almaya çağırıyoruz.

                   Yaşar Aslankaya
Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED)
                      Genel Başkanı