“Cigetlerin (Zikhlerin) Etnik Kimliği ve Gürcistan Tarihi’nde Cigetya” Başlıklı Uluslararası Bilim Konferansı


11-12 Aralık 2015 tarihinde, Çerkes (Adige) Kültür Merkezi, Profesör Giorgi Rogava’nın 110.doğum yıldönümü’ne adanmak üzere, “Cigetlerin (Zikhlerin) Etnik Kimliği ve Gürcistan Tarihi’nde Cigetya” Başlıklı Uluslararası Bilim Konferansı tertip edecektir. 

(Profesör Giorgi Rogava’nın 110.Doğum Yıldönümü’ne Adanmıştır) 

11-12 Aralık 2015 tarihinde, Çerkes (Adige) Kültür Merkezi, Profesör Giorgi Rogava’nın 110.doğum yıldönümü’ne adanmak üzere,  “Cigetlerin (Zikhlerin) Etnik Kimliği ve Gürcistan Tarihi’nde Cigetya” Başlıklı Uluslararası Bilim Konferansı tertip edecektir. 

Çalışma Konuları:

•  Zikh/Cigetlerin Etnik-Linguistik Kimlikleri 

•  Gürcistan İçerisindeki Zikhiya/Cigetya Bölgesi 

•  Zikh/Cigetlerin Etnik Kültürü 

•  Yabancı Kaynaklarda Zikh/Cigetler

•  Çerkes-Kartvel Etnik, Linguistik ve Kültürel İlişkileri 

•  Abhaz-Adige Grubu Halkların Etnik Kökenleri Konusu 

•  Abhaz-Adige ve Kartvel Dillerinin Yapısı Konusu (Etno-Linguistik Analizler)

Çalışmalar elektronik olarak sunulmalıdır. Söz konusu çalışmalar, circassianculture@gmail.com şeklindeki e-mail adresine, MS Word ve PDF formatlarında gönderilmelidir. Materyaller 600 kelimeyi aşmamalıdır (Gürcü Harfleri ile yazılan metinler Sylfaen, Rusça ve İngilizce yazılan metinler Times New Roman yazı tipinde olmalıdır). 

Konferans metinleri yayınlanacaktır. 

Çalışma dilleri: Gürcüce,İngilizce ve Rusça’dır. 

Önemli Tarihler:

Makale sunumu için son tarih:15 Ekim 2015 
Katılımın Onaylanması:15 Kasım 2015 
Konferans Tarihi: 11-12 Aralık 2015

Adres:   Sanapiro Str. 4, Tbilisi 0105, Rep. of Georgia.