Düzce Üniversitesi Çerkez Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Öğrencilerini Bekliyor


Dünyada bir ilke öncülük ederek Fen Edebiyat Fakültemiz Kafkas Dilleri ve Kültürleri bölümü bünyesinde açtığı Çerkez Dili ve Edebiyatı bölümü ile dört yıllık lisans eğitimi veren Üniversitemiz,  2015-2016 eğitim öğretim yılında da yeni öğrencilerini bekliyor.

Dünyanın en büyük Çerkez topluluğunun yaşadığı Türkiye’de, Adige yaşam felsefesinin öğrenilmesini, araştırılmasını ve yaşatılmasını amaçlayan Çerkez Dili ve Edebiyatı bölümümüz, aynı zamanda Türkiye’nin kültür zenginliklerinden önemli bir ögeyi ortaya koymayı hedeflemektedir.

Üniversitemiz ile Adige Cumhuriyeti Maykop Devlet Üniversitesi arasında gerçekleştirilen protokol çerçevesinde, Çerkez Dili ve Edebiyatı bölümümüz eğitim kadrosuna dahil olan Prof. Dr. Mira Khachemizova, Doç. Dr. Susana Shkhalakhova ve Doç. Dr. Ruzana Doleva’nın da dahil edilmesiyle bir profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşan akademik kadromuza bu yıl yeni öğretim üyeleri eklenerek bölümümüzün eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri devam edecek.

İstanbul ve Ankara’ya iki buçuk saatlik mesafeyle ulaşım kolaylığı olan, Düzce ilimiz Konuralp yerleşkesinde bulunan Çerkez Dili ve Edebiyatı bölümü, Türkçe-Sosyal 2 puan türü ile öğrenci kabul ediyor.  Çerkez Dili, Çerkez Dili ve Edebiyatı, Toplum Dilbilimi ve Çerkez Kültürü konularına odaklı olan bölümümüzde, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında lisans programına ek olarak yüksek lisans programı açıldı ve 10 yüksek lisans öğrencisi alındı. Gelecek dönem 15 yeni yüksek lisans öğrencisinin alınarak yüksek lisans programının sürekliliğinin sağlanması planlanıyor. Ayrıca yüksek lisans sonrası öğrencilerimiz, Rusya Federasyonu’nun Adige Cumhuriyeti’nde Adige Devlet Üniversitesi’nde doktora yapma imkanı elde edecek.

Bölümden Çerkez Dili Filoloğu ünvanı ile mezun olacak öğrencilerimiz, Üniversitemizde öğretilen İngilizcenin yanında iyi derecede kazandıkları Çerkez Dili ve Rus Dili yeterlilikleriyle, Türkiye ile Rus Federasyonu arasında hızla gelişen sosyokültürel ve ekonomik ilişkilerin de etkisiyle önemli iş fırsatlarına sahip olabilecek. Mezunlarımız, Ülkemiz ile Rusya arasındaki ticari, ekonomik ve bilimsel alanlardaki firmalar ile iki ülke arasındaki ilişkilerde rol oynayan resmi ve özel nitelikli vakıf, dernek ve kurumlarda görev alabilir.  Filolog olmak isteyen öğrencilerimiz de Dilbilimi ve Toplum Dilbilimi alanlarında bilgilerini derinleştirebilir ya da lisansüstü eğitimi alarak toplumsal araştırmalar gerçekleştirebilme becerileri ile akademik kariyeri seçebilir.

Mezunlarımız, başta T.C. Dışişleri Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere Ülkemizdeki ilgili birimlerde iş imkânı bulabilecekleri gibi resmi ve özel müzelerde, özel kuruluşların kültür ve turizmle ilgili faaliyet gösteren acentelerinde ve birimlerinde de çalışma olanağı elde edebilecek.

Kaynak: duzce.edu.tr