HDP Çerkesler için broşür hazırladı


HDP(Halkların Demokratik Partisi) Çerkes halkının taleplerini içeren bir broşür düzenleyerek dağıtıma sunmak üzere paylaştı. 

Hazırlanan broşürü sizlerle paylaşıyoruz. 

Bu arada bir grup Çerkes, Çerkesler ve Genel Seçim çerçevesinde birleşerek ilkeler ve taleplerini kamuoyuyla paylaşarak imzaya açmıştı. 

Aşağıda HDP broşüründe yer bulan bu talepleri paylaşıyoruz.

TALEPLERİMİZ: 

Çerkes olarak, varlığımızın ve kültürümüzün resmi düzeyde tanınması, Dilimizin ve kültürümüzün asimilasyona karşı korunması için başta anadilde eğitim hakkı olmak üzere kültürel ve demokratik haklarımızın verilmesi, Mevcut kültürel değerlerimizin kayıt altına alınabilmesi, korunabilmesi ve gelecek nesillere aktarılabilmesi için gerekli bilimsel çalışmaların yapılması, bunun için ilgili bakanlıklarca bütçelerin ayrılması,

Anavatan Kafkasya ile sürgün dolayısıyla kopartılan tarihsel bağlarımızın daha güçlü kurulabilmesi için çifte vatandaşlığımızın önündeki engellerin kaldırılması,

Çerkesler’in 19. yüzyılda yaşadıkları soykırım ve sürgünün tescili, Abhazya’ya doğrudan ulaşımın sağlanması, Abhazya’nın bağımsızlığının tanınması, Güney Osetya’nın bağımsızlığının tanınması. 1994 ve 1999 savaşları sonrası Türkiye’ye gelen Çeçenlere mülteci statüsü verilmeli, insanca yaşam koşulları sağlanmalı, faili meçhul cinayetler aydınlatılmalıdır.