Adıge Cumhuriyeti sosyo ekonominin stabilizasyonu için


Adıge Cumhuriyetinin sosyo ekonomik stabilizasyonunu sağlamak amacıyla kurulmuş komisyonun ilk toplantısı dün (10 Şubat) yapıldı. Toplantıyı AC. Başbakanı ve bu komisyonunda başkanı olan Kumpıl Murat yönetti.

Toplantıya Cumhuriyetimizde üretim sektöründe çalışan büyük kuruluşların ve yine cumhuriyetimizde faaliyet gösteren bankaların idarecileri de katıldı. Toplantıda cumhuriyetimizde sosyo-ekonomik stabilizasyonun sağlanması yönünde yapılması gerekenler,  işsizlik oranının artmaması için yapılması gerekenler vd. konular üzerine duruldu.

Komisyon Başkanı, Başbakan Kumpıl Murat toplantının başlangıcında RF. Hükümeti Başbakanı Dmitri Medvedev'in talimatları doğrultusunda bu komisyonun cumhuriyetimizde kurulduğunu öncelikli olarak belirtti.

Adıge Cumhuriyeti ekonomisinin bir bütün olarak ele alınması halinde gösterdiği gelişimde duraklamanın olmadığını fakat başka başka alanlarda görülen eksikliklerin ekonomiye kötü yansıyabileceği kaygılarınında olduğunu belirtti.

Daha sonra AC. Ekonomik kalkınma ve ticaret bakanlığı tarafından hazırlanan cumhuriyetimizde sosyo-ekonomik stabilizasyonun teminini amaçlayan planı bakan tanıttı. Bu plan üç yıllık bir dönemi kapsıyor ve her türlü sektörde daha önce alınmış kararların devamı niteliğinde, eğer kriz sebebiyle engellerle karşılaşılmayacak olursa kararlaştırılan her bir hususun yaşama geçirilmesi için çalışacaklar. Buna rağmen kriz ortamının getirdiği zorluklar gözönüne alınarak küçük ve orta ölçekli ticari kuruluşların, tarım ve hizmet sektörleri gözetilecek devlet desteği verilecek.

Hükümet Başbakanı her bir bakanlığa ilgili konularda görevlendirmeler yaptı, eksiklere dikkatlerini çekti. Gıda ürünlerindeki fiat artışlarının yüksekliğini halkın hissetmemesi için üreticiden direk satışların yapıldığı panayırların daha sık düzenlenmesi, bu panayırların sadece Mıyekuapede değil Cumhuriyetimizin farklı farklı bölgelerinde de gerçekleştirilmesinin sağlanması yönünde sıkı talimatlar verdi. İlaç fiatlarının stabilizasyonun sağlanması için de ilgili kurumlara talimat verdi.

Kumpıl Murat; '-Küçük ve orta ölçekli ticaret ile meşgul olanlara sağlanan desteklerden insanların yeterince haberdar olmaması sebebiyle bu niteliklerdeki kurumlar yeterince bu imkandan faydalanamıyor. Günümüzde, böylesi kurumlarda zorluklarla karşılaşıyorlar, bu yüzden elinizdeki tüm olanakları kullanarak devletin onlara destek olacağından kendilerini haberdar etmelisiniz' dedi.

Toplantıya davet edilmiş üretici ve ticaret erbabı firmaların yöneticileride konuştular. Onlar kendilerine krizin etkilerinin vurmadığını, ilerlemeye devam ettiklerini fakat çeşitli başka sorunları olduğunu dile getirdiler. Bu sorunlar daha ziyadesi ile bankalarlar aralarında olan şeyler. Kumpıl Murat Banka idarecilerine yönelerek bu konuda uygulayabilecekleri çıkış yollarını değerlendirerek söz konusu kurumlara yardımcı olmaları talimatında bulundu.

Toplantıda bunların yanısıra kırsal kesimde yaşayanların tarlalarını ekmelerinde destek olunursa krizin etkilerinin hissedilmesine engel olunacağı da belirtildi. Başbakan, Tarım bakanlığı ve kırsal kesimle ilgili komitenin işbirliği içerisinde bu konuya eğilmeleri talimatını verdi.

Kumpıl Murat; '- 2008 yılındaki krizle şu anki kriz birbrinden farklı olmakla birlikte bir önceki kriz bize öğretici oldu. O dönemde uyguladığımız çıkış yollarının pek çoğu bu günde bize yardımcı olacak niteliklerde. Bizim için en önemli olan şey ekonominin gerilemesine müsaade etmeden gelişmesi yönünde çalışmaktır.  Çünkü insanların yaşam kaliteleri bununla alakalı. Bu gün belirlediğimiz şeyler için yarın olsun demeden bu günden çalışmaya  başlarsak krizden de çıkarız' dedi.

HUT Nefset

Çeviri; AÇUMIJ Hilmi