Turizm- İyi gelişmeler gösterildi


Her yıl bitiminde kurumlar, kuruluşlar bir önceki yılın değerlendirmesini yapıyorlar, çalışmalarını değerlendiyorlar. Adıge cumhuriyetinin ekonomik kalkınmasında katkısı olacak çalışmalardan birisininde turizm alanında olduğunu göz önüne alarak Adıge Cumhuriyeti Turizm ve Dinlence tesisleri Komitesi Başkanı Kaleşavo İnver ile sohbet ettik.

-İnver, Cumhuriyetimizde geçen yıl turizm alanında gösterilen başarılardan, çalışmalardan önce yine geçen yıl ülkemizin ekonomisinin farkedilir derecede küçülmesini gözönüne alarak değerlendirmeler yapalım, çünkü pek çok şey bununla ilintili.

- Ülkemizin zor bir dönemden geçiyor olmasının bize de zararı dokunmamış değil. Bölgemize dinlenmeye gelenlerin imkanları ve rublenin değeri de düşmüş durumda.

Buna rağmen-bununla ilintili olmadan Adıge Cumhuriyetinde turizm alanında gelişmeler gösterdik. 2014 yılında bir önceki yıla, 2013 yılına kıyasla  bölgemize gelen turist sayısında yüzde 3'lük bir artış var. Geçen yıl gelen turistlerin sayısı 324,4 bin kişiye ulaştı.

Bununla ilintili olarak turizm hizmetlerinden elde edilen gelirde de artış oldu, 374,8 milyon rubleye ulaşıldı.

- Geçtiğimiz yıl Adıgey tarafından hazırlanan Rusya federasyonu (2011-2018 yılları arası) iç turizm programını  kabul ettirebildiniz. Bu program çerçevesinde yapılması gerekenlerin gerçekleştirilmesine cumhuriyetimiz hazır mı?

- Evet gerçektende iki büyük projemiz var. Yaşama geçirilmeleri için büyük yatırım yapmak gerekiyor. 'Leğo-Nakhe Kapıları' ve 'Cennet' projesi çerçevesinde yapılacak harcamalar için merkezin bütçe oluşturacağına şüphemiz yok. Bu konuda Adıge Cumhuriyeti ve Federal Turizm  Ajansı arasında anlaşma imzalandı. İlk aşamada elimize geçen 350 milyon rubleyi daoğalgaz ve su şebekesinin çekiminde kullanacağız. Proje kapsamında Adıge cumhuriyetininde salması gereken parayı salacağına şüphemiz yok.

- İnver bir başka projeye 'Mıyekuapenin 12 yıldızı' projesine de değinmek istiyorum. Pek çok kişi henüz bu projeyi ve nasıl olacağını bilmiyorlar, bize anlatırmısın.

- Mıyekuape'nin 12 yıldızı projesi yürüyüş ve bisikletli turizme yönelik bir çalışma olacak. Bu proje 2014 yılının son ayında Rusya Federasyonu Kültür Bakanlığınca en iyi proje olarak seçildi. Bu proje kapsamında Mıyekuape'nin turistik öneme sahip güzel yerlerine ulaşılmasını sağlayacak bisikletle gezilecek yollar yapılacak, tarihi, kültürel ve doğa anlamında önemi olan yerlere anıtlara, müzelere bu gezi yolu ulaşacak. Kent içerisindeki parklar ve bahçeler insanların hoşuna gidecek şekilde düzenlenecek. Kent sakinlerince yeterince değerlendirilemeyen yerlerimizden birisi de içerisinde Mezdah restoranın bulunduğu arazi. Bu bölge dinlenilebilecek içerisinde gezilebilecek şekilde düzenlenirse insanların uğrak yeri olacağına da şüphe yok.

- Son yıllarda Adıgeyin çeşitli bölgelerinde büyük katılımların olduğu etkinlikler gerçekleştiriliyor. AC. Turizm ve dinlence tesisleri komitesi de bu etkinliklere aktif katılımda bulunuyor. Geçtiğimiz yıl böylesi ne gibi etkinlikler gerçekleştirdiniz?

- Sadece turizm amaçlı olmamak kaydıyla, Adıge gelenek-göreneklerinin de canlandırılması amacını taşıyan kutlama günleri; Çerkes peyniri günü, halıjo günü, Çerkes kabağı, Çerkes armutu günleri düzenledik. Ayrıca her yıl spor-turizm etkinliği olan İnterralli Şhaguşe'yi düzenliyoruz. Çerkes Armutu ile alakalı düzenlediğimiz etkinliklerde ilgi çekiciydi. Gelecekte de Adıgey'de yaşayanlar ve cumhuriyetimize dinlenmeye gelenlere yönelik milli yaşamımız- geleneklerimizle alakalı etkinlikler düzenleyeceğiz.

- Gerek yakın çevremizdeki gerekse Rusya içerisindeki diğer bölgelerde yaşayanların artık cumhuriyetimizi daha iyi tanımaya sahip olduğumuz dinlence tesislerini zaman içerisinde artık daha iyi bilmeye başladıklarına şahidiz. Bu konuda en çok neyin faydası geldi?

- Komitemizin ana sorumlulukları arasında gördüğü şey cumhuriyetimizin tıurizm anlamında sahip olduğu potansiyelin  daha fazla sayıdaki kişiye ulaştırılmasıdır. Bu amaçla farklı tanıtım etkinliklerine iştirak ediyoruz. 2014 yılı içerisinde Moskova'da gerçekleştirilen dünya çapındaki turizm fuarlarından İnturmarket 2014 ve Mitti-2014'ün etkinliklerine katıldık. Adıgey bu etkinliklerde çeşitli kupalar, ödüller kazandı stantları başka bölgelerin sunumları arasından dereceye girdi. Bu sunumlarda Rusya'nın büyük tur operatörlerinden 20'si ile çeşitli anlaşmalar yaptık.

Nisan ayında Rostov-na-Donu da düzenlenen turizm festivalinin organize edilmesinde Adıge cumhuriyeti de aktif görev aldı. Bu festival katılımcılarınında çalışmalarımız çok hoşuna gitti.

Dünya turizm sergilerinden LTB BerLin-2014'te turizm firması Lağo-Nakhe Adıgey'in güzelliğini ve sahip olduğu turizm potansiyalini sergilkedi ve burada dinlence tesislerinin tanıtımı yapıldı.

Çalışmalarımızda daimi surette basın olanaklarından da faydalanıyoruz. Adıgeyde yayınlanmakta olan gazete-dergi ve televizyon yayınları yanısıra NTV, NTK, Orbit, YUNT, Kuban yıldızı vd. televizyon kanallarında da cumhuriyetimizle alakalı programlar gösterildi.

- İnver, işlerinizin kolaylaşması, tüm dünyaca cumhuriyetimizin tanınması, Adıgeyde turizmin gelişmesi temennisinde bulunuyoruz.

ŞAVKO Aslanguaş

Çeviri; AÇUMIJ Hilmi