İlk başlayan Adıgey


Geçtiğimiz 2014 yılında Cece rayonuna bağlı Dondukovske kasabasında tarımsal ticari çekirdek merkezi yapımına başlandı. Bu projenin hayata geçirilmesi için günümüzde alt yapı çalışmaları yapılıyor.

AC. Başı Thakuşıne Aslan 16 ocak tarihinde çalışmaların nasıl yürütüldüğünü yerinde görmek üzere Dondukovske kasabasına gitti. Ona AC. Hükümeti başbakanı Kumpıl Murat, Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı Tl'ıxase Mahmud vd. eşillik ettiler.

Tarımsal ticari çekirdek merkezin inşasını yürütmekte olan 'Yujgazstroy' firmasının yöneticisi Andrey Tugulukov'un verdiği bilgiye göre doğalgaz hattı düzenlendi, sadece yapılmış tesislere doğalgazın çekilmesi işlemi geriye kaldı. Yeraltından suyun çekilmesi ve depolanması için gerekenlerin inşasını ise bu yılın temmuz ayının sonuna kadar  bitirme arzusundalar. Yaklaşık iki kilometre uzunluğunda su boruları döşendi, yeraltından su çekilecek bir kuyu tamamlandı ikincisi içinde hazırlıklar devam ediyor.

Cumhuriyet başının sorduğu soru üzerine bu ayın 26'sına kadar elektirik dağıtım santrali için gerekli malzemelerin temin edilip elektrik işlerine de başlanacağını söyledi.

Thakuşıne Aslan projenin ilk aşaması olan altyapı çalışmalarının ilerliyor olmasından memnun kaldı, kendi görüş açılarını dile getirdi, üzerinde en çok durmaları gereken konuları belirtti. Bu projenin Cumhuriyet ve rayon açısından öneminin altını çizdi.

Başkan daha sonra; 'Yurtdışından ürünler ihraç etmeden, kendi ürünlerimizi üretmemiz, bunları işler hale getirmemiz yolunda bu projenin hizmet edeceğini' söyledi. Ardından; ' Bir bütün olarak Rusyayı ele alacak olursak böylesi bir projeye ilk başlayan biz olduk. RF. Başbakanı Dmitri Medevedev buna değer vererek, tüm diğer subyektlere bunun iyi örnek olması ve onlarında kısa bir zaman içerisinde böylesi çalışmlara başlamalarının gerekli olduğunun altını çizdi. Bu yüzden her birimiz bu projenin umduğumuz üzere faydalı olması yönünde çalışmalıyız' dedi.

Dondukovske Kasabasında yapılacak olan tarımsal ticari çekirdek merkez toplamda 57 hektarlık bir alana yayılacak. Bu alanda 10 hektar inek, domuz, koyun, hindi  üzerine çalışacak olan 36 firma ve seralar ile idari birimlerin yer alacağı kısıma ayrıldı. Bunun yanısıra  çeşitli sebze yetiştirimi ve hayvancılık alanlarında çağdaş olanaklardan faydalanılarak daha iyi üretim yapılmasını araştıracak kısımlar oluşturulacak, ürünlerin saklanacağı depolar yapılacak.

Bu nproje için toplamda bir milyar on milyon rublelik yatırım yapılacak. Proje yaşama ayrı ayrı kısımlar halinde geçirilecek. Yapılan harcamalarda bu şekilde kısım kısım olacak. Geçen yıl bu çekirdek yapının oluşturulması için federal bütçeden 135 milyon ruble, Cumhuriyet bütçesinden 33 milyon 770 bin ruble  salındı. Bu miktarın henüz 40 milyon rublelik kısmı kullanıldı. İçinde bulunduğumuz yıl içerisinde de federal bütçeden 336,7 milyon ruble salınacak cumhuriyet bütçesinden de katkıda bulunulacak.

Adıge Cumhuriyeti ekonomik kalkınma ve ticaret bakanı Tl'ıxase Mahmud'dan edindiğimiz bilgiye göre tarımsal ticari çekirdek merkezde çiftçiler eğitilecek çağa uygun yeni yöntemlere yönlendirilecekler. Daha sonra bu çiftçiler ya çekirdek yapıya bağlı çiftlikleri, depoları kiralayabilecek ya da kendileri yenilerini açabilecekler. Bu çerçevede cumhuriyetimizde yürütülecek olan  destek programlarından da faydalanabilecekler.

Projede öngürüldüğüne göre  tarımsal ticari çekirdek yapı 2016 yılı sonlarına kadar tamamlanmış olacak.

Bu arada belirtmemiz gereken bir şeyde cumhuriyetimiz idarecilerinin küçük ve orta ölçekli  ticaretin gelişmesi konusuna özenle eğildikleridir. Bu çerçevede farklı farklı programlar üzerine çalışıyorlar, tüm yerel yönetimlerin küçük ölçekli işletmelere yönelik hazırladıkları programlar var. Mıyekuapede Ticaret Çekirdek yapı oluşturuldu, bunun yanısıra rayon ve kentlerde de ticaret merkezleri açılı.

HUT Nefiset

Fotoğraf A. GUSEV tarafından çekildi

Çeviri; AÇUMIJ Hilmi