29 Ocak 2015 Perşembe

Maksim ŞEVÇENKO: “Adıgey, Gelişimi İçin Gerekli Çok şeye sahip”


İnsanı en çok sevindiren ve umutlandıran şey, değişik kökenli toplulukların burada, Adıgey’de yan yana ve barış içinde, bir arada yaşadıklarını görmem oldu, - dedi Şevçenko. – İç huzursuzluğu olmayan bir Kafkas cumhuriyetine gelmiş bulunuyorum, burada birçok kişiyle içtenlikli dost olmuş ve onlarla ilişki kurmuş oldum. Adıgey’i geliştirecek ve ona gelir sağlayacak çok sayıda kaynak var, bu da beni sevindirdi. Yatırım için çekici bir yöre, İKEA’nın bir şubesinin burada açılmış olması da bunu kanıtlıyor. Leğo-Naka (Lago-Naki) çok güzel bir yayla yöresi, değişik düzeyde doğal değerleri barındırıyor. 

Geçen hafta AC Başı/ Łıŝhe Thakuşıne Aslan, Adıgey’i ziyaret eden ünlü Rus gazetecisi, aynı zamanda RF Devlet Başkanı katında mevcut İnsan Hakları Koruma Kurulu üyesi, “Kavkazskaya politika” internet sitesi baş redaktörü Maksim Şevçenko’yu ağırladı.

Şevçenko Adıgey’de iki gün kaldı. Bu arada  Adıge Cumhuriyeti yöneticileri ile de buluştu, sivil toplum örgütleri toplantılarına katıldı ve değişik yerleri ziyaret etti. 24 Ocak 2015 Cumartesi günü Adıge Cumhuriyeti Gazeteciler Birliği’nin düzenlediği  Basın Konferansında bir konuşma yaptı.

Bize cumhuriyetimizde gördüğü şeyleri, izlenimlerini anlatarak konuşmasına başladı. En başta da AC Łıŝhesi Thakuşıne Aslan’ın kendisini kabul etmesi ve sıcak bir karşılamada bulunması nedeniyle kendisine teşekkürlerini sunduğunu öncelikle belirtti.

- İnsanı en çok sevindiren ve umutlandıran şey, değişik kökenli toplulukların burada, Adıgey’de yan yana ve barış içinde, bir arada  yaşadıklarını görmem oldu, - dedi Şevçenko. – İç huzursuzluğu  olmayan bir Kafkas cumhuriyetine gelmiş bulunuyorum, burada birçok kişiyle içtenlikli dost olmuş ve onlarla ilişki kurmuş oldum. Adıgey’i geliştirecek ve ona gelir sağlayacak çok sayıda kaynak var, bu da beni sevindirdi. Yatırım için çekici bir yöre, İKEA’nın bir şubesinin burada açılmış olması da bunu kanıtlıyor. Leğo-Naka (Lago-Naki) çok güzel bir yayla yöresi, değişik düzeyde doğal değerleri barındırıyor.

Sözleri arasında Adıge ulusunun tarihine ve bugünkü durumuna ilişkin bir dergi yayınlanır ve bu dergide bilimsel yazılara yer verilirse yararlı olacağını, ilgi çekeceğini, bunun güzel ve ilginç bir atılım olabileceğini belirtti.

Konuşmasını tamamladıktan sonra gazete muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Bunlar politika, ulusal sorunlar ve diğer konulara ilişkindi. Soru ve yanıtları eksiksiz vermek uzun bir yer kaplayacağından bunların bazılarını sunmakla yetinme durumundayız.

Soru: Maksim, Federal Merkez'de  liberalizm ağır bastırıyor, buna karşın siz, daha çok yurtsever görüşleri savunuyorsunuz. Yurtseverlikle gazeteciliği nasıl bağdaştırıyorsunuz?

Yanıt: Ben demokrat biriyim, baskın yanım bu. Rusya, insanların özgürce yaşadığı, konuştuğu, dolaştığı ve ticaret yaptığı demokratik bir ülke olmalı, bunuı istiyorum. Demokratizm liberalizmle uyuşmuyor, bunu kesin olarak ifade edeyim. Kişi olarak liberalizmi desteklemiyorum. Onların görüşlerinde insanlık diye bir şey yok, sadece zulüm var.

Soru: Federal ajanslar/ medya, Adıgey’den söz etmesi gerektiğinde, Adıgey’i iyi yönleri ile değil, kötüler arasından biri olarak göstermeyi yeğliyor. Söz gelişi, basit bir öğrenci çatışmasında bile, olayı abartıp duyurmayı iş  ediniyor. Doğru bir tutum mu bu sizce?

Yanıt: Kötü olay, her zaman için daha ilgi çekici, basın mensupları da çoğunlukla öyle davranıyorlar, ama… Öğrenciler arasında bir çatışma çıktığında göz ardı etmek de gerekir, çünkü onu istismar edecek çok sayıda çevre olabilir. Çatışma kız yüzünden mi çıktı, yoksa etnik çatışmaya yol açacak bir ateşleme mi söz konusu, bunu öğrenmek gerekir. Bizim internet sitemiz daha çok bu gibi konular üzerinde duruyor. Burada “Kavkaz politika” sitesinin Adıgey’e ilişkin bir kötüleme yazısı yayınlamadığını, yayınlamayacağını, asla bir kötüleme kampanyası, niyeti peşinde olmadığını belirtmek isterim. Önceleri ne idiysek sonraları da öyle kalacağız. Bu nedenle sizinle birlikte çalışmaya da hazır olduğumuzu belirtmek isterim. Cumhuriyetinizin gelişmesi, söz gelişi, yeni bir açılış yapıldığında ya da yeni bir şey inşa edildiğinde, bunları yayınlayacak gazeteciler de vardır, bunları bulmak ve onlarla birlikte çalışmak, diyalog kurmak gerekir. Cumhuriyetiniz bağlamında bunun taşıdığı önem yadsınamaz.

Soru: Ukrayna’daki çatışmaları bir enformasyon savaşı olarak da değerlendirmek olanaklıdır. Size göre, Rusya bu krizden  başarılı olarak nasıl çıkabilir?

Yanıt: Ukrayna’da yaşanan yıkımı ben bir enformasyon savaşı olarak görmüyorum, öyle görmeyi de uygun bulmuyorum. Orada bir iç savaş var. Savaşı başlatanlar da o ülkenin yöneticileridir.

Soru:Kafkasya’yı niçin tanımak ve öğrenmek istiyorsunuz, ilginizi en fazla çeken şey nedir?

Yanıt: Kafkasya Rusya’ya örnek olacak bir yöre. Uygarlığın kendine özgü  özelliği olan bir  yöresi, böyle görüyorum burasını, gelenek ve göreneklerini, dilini ve ülkesini korumuş çok sayıda ulusu barındıran bir yöre. Bu insanların hepsi  bir arada barış içinde yaşıyorlar. Kafkasya’yı olduğu gibi beğeniyor veilginç buluyorum, insanları bana moral veriyorlar. 

ĤUT   Nefset

Adıge mak, 27 Ocak 2015

Çeviren; Hapi Cevdet Yıldız


Çerkesya
Diaspora
Çerkes Sorunu
Makale Almir Abreg:Çerkesya Ülkesinin Yok Oluşunu Düşündüğümde…

Anavatana Dönüş
Spor
Turizm