Polonya’ya Çerkes soykırımı tanıma başvurusu


Cumhurbaşkanı Ekselansları Sayın Bronisław Komorowski;

Polonya Parlamentosu (Sejm) Başkanı Ekselansları Sayın Radosław Sikorski

Polonya Senatosu Başkanı Ekselansları Sayın Bogdan Borusewicz;

Polonya Başbakanı Ekselansları Sayın Ewa Kopacz;

18 ve 19. yüzyıllarda, vatanımız Çerkesya topraklarını ele geçirmek amacıyla, Rusya İmparatorluğu tarafından, biz Çerkes Halkı’na karşı, Çerkes Halkı’nın çok büyük bir çoğunluğunun yok edildiği bir soykırım gerçekleşmiştir. Geride sağ kalanlar ise, topraklarından zorla çıkarılarak, toplu şekilde sürgün edilmiş, bu sürgün sırasında da, Rusya İmparatorluğu’nun planladığı gibi yüz binlerce insan ölmüştür. Rus Makamları’na ve Rus Generallerine ait olan bir slogana göre :”Rusya İmparatorluğu’na, Çerkesler değil, Çerkeslere ait topraklar lazım” idi.

Sürgün olayları, 1864 yılından sonra da farklı bahaneler ve görünümler ile devam ettirilmiş, bir biçimde eski yurdunda kalmayı başarmış olan bir avuç Çerkes’in bile vatanlarını terk etmeleri için her türlü baskı uygulanmıştır. Buna ilişkin belgeler arşivlerdedir, ayrıca bizzat görgü tanıkları tarafından yayınlanmış belgeler de vardır.

Bugün, Çerkes Halkı’nın sadece onda biri, 700.000 civarında bir nüfus, tarihi Çerkesya’nın ufak bir parçası olarak nitelenebilecek olan parçalı topraklarında dağılmış ve bölünmüş bir şekilde yaşamaktadır. Çerkes Halkı, tek bir halk olmasına rağmen, Sovyet yönetimi ve onu izleyen Rusya Federasyonu yönetimi tarafından birbirinden kopuk, farklı siyasi birimlerde, sanki farklı halklarmış gibi farklı adlandırmalarla ve birbirlerinden izole edilmiş bir şekilde yaşamaya mahkum edilmiştir.

Günümüzde, Çerkes Soykırımı ve Sürgünü nedeniyle, Çerkes nüfusunun % 90’ı kendi toprakları dışında, dünyanın elliden fazla ülkesine dağılmış olarak yaşamak zorunda bırakılmıştır. Sürgünde yaşayan Çerkeslerin, bir temel insan hakkı olarak, “yerli bir halkın kendi vatanı ile ilişki kurma hakları” yok ölçüsünde kısıtlı tutulmaktadır. Rusya Federasyonu, sürgündeki Çerkeslerin, Çerkesya topraklarına dönmesini, acil insani nedenlerle olsa dahi, reddetmektedir. Suriye’de devam etmekte olan iç savaşta, iki ateş arasında kalan ve savaşın bütün acılarını hala yaşamakta olan Çerkesler’in, kendi topraklarına ölüm tehlikesi sebebiyle dönme talepleri, Rusya Federasyonu tarafından dikkate dahi alınmamıştır.

Ayrıca “Çerkes Sorunu”nu, tamamen demokratik, hukuki ve barışçıl yollarla dillendiren Çerkes aktivistler gözaltına alınmış, taciz edilmiş ve açık ya da kapalı şekillerde tehdit edilerek baskı altına alınmıştır. Söz konusu durum çeşitli formlarda hala devam etmektedir.

Rusya Federasyonu’nun birimleri olan Kaberdey-Balkar Cumhuriyeti Parlamentosu, 7 Şubat 1992 tarih ve (№977–XII-B) sayılı kararında ve Adıgey Cumhuriyeti Parlamentosu, 29 Nisan 1996 tarihli ve 64-1 numaralı kararında, Rus-Çerkes Savaşı sırasında Çerkeslere karşı bir soykırım yapıldığını kabul ederek kınamışlardır, ve Rusya Federasyonu’nun Çerkes Soykırımı’nı kabul etmesini talep etmişlerdir.

Gürcistan, 20 Mayıs 2011 tarihinde, Çerkes Halkı’nın talebi üzerine, Parlamentosu’nda aldığı bir karar ile Çerkes Soykırımı’nı tanıyan Birleşmiş Milletler üyesi ilk ülke olmuştur.

Gürcistan Parlamentosu tarafından alınmış olan bu karara göre, Rusya İmparatorluğu, 1763-1864 yılları arasında gerçekleşen savaş süresince Çerkeslere karşı etnik temizlik yapmış ve Çerkeslerin topraklarına başka etnik grupları (Rus nüfusu) devlet eliyle getirip yerleştirmiştir. Sivilleri cezalandırma amacı güden askeri

faaliyetlere girişerek, bağımsız gözlemcilere göre, Çerkes nüfusunun önemli bir bölümünü tamamen yok etmiştir. Yapay olarak açlık yaratmış, sivil nüfusa yönelik bulaşıcı hastalıkları yaymıştır.

Gürcistan Parlamentosu, 18 Ekim 1907 tarihli IV no’lu Hague Sözleşmesi ve 1948 tarihli Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’ne göre, Çerkeslere karşı icra edilen fiillerin soykırım olduğunu açıklamıştır.

Dünyanın bir çok yerinde yaşayan Çerkes sivil haklar savunucuları ve aktivistler bir araya gelerek, 21.06.2014 tarihinde Çerkes Soykırımı’nın tanınması için Ukrayna Devleti’ne başvuruda bulunmuşlardır. Ukrayna Devleti bu başvuruya cevap vermiş ve Ukrayna Devlet Başkanı, Ekselansları, Sayın Petro Poroşenko, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’na konuyu çalışmaları için talimat vermiştir. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, 07.07.2014 tarihli cevap dilekçesi ile, Sayın Poroşenko’nun verdiği bu talimatı ifade etmiş ve milletvekili Sayın Oleg Lyaşko’nun, Ukrayna Yüksek Rada'sına (Parlamentosu) ''Çerkes Halkına yapılan soykırımın görüşülmesi ve tanınması'' hakkında bir kanun teklifi sunduğu ve bu teklifin № 4203 sayısı ile kaydedildiğini açıklamıştır. Söz konusu kanun teklifinin amacının ise : “Rusya İmparatorluğunun 1763 – 1864 yılları arasında Kafkasya'daki sömürge politikaları sonucu Çerkes (Adıge) halkına yapılan soykırımın tanınması sorunu üzerine bilimsel ve tarihsel dayanaklarla birlikte siyasi ve hukuki işlemleri başlatmak” olduğu belirtilmiştir.

Amerika Birleşik Devletleri’nin New Jersey eyaletinde Wayne, Prospect Park, Haledon ve adlı idari birimler, sırasıyla 21 Mayıs 2014, 19 Temmuz 2014 ve 17 Temmuz 2014 tarihlerinde Çerkes Soykırımı’nı, somut gerekçelere dayanarak tanımışlardır.

Çerkes Sorunu, Çerkes Soykırımı ve Sürgünü neticesinde ortaya çıkmış bir sorundur ve bu sorunu çözme yükümlülüğü altındaki ülke Rusya Federasyonu’dur. Çerkes Sorunu hakkında, 21.yüzyılda bile Rusya İmparatorluğu’na ait argümanlarla hareket eden Rusya Federasyonu’nun, aslında diğer bütün konularda da aynı şekilde hareket ettiği, Ukrayna’nın toprak bütünlüğü içinde yer alan Kırım’ı işgal etmesiyle ve Ukrayna’nın doğusunda yaşayan Rusça konuşanlara yönelik baskılar bulunduğu gibi asılsız bahaneler öne sürerek aslında bütün bir Ukrayna’yı işgal etmeyi hedeflemesiyle ve hemen ardından özellikle Doğu Avrupa’ya ve bu arada Polonya’ya yönelttiği açık tehditlerle gün yüzüne çıkmış bulunmaktadır. Bir eski çağ alışkanlığı olan “fütuhat-toprak işgal ederek büyüme” düşüncesi, Rusya Federasyonu tarafından, üstelik bütün dünyayı da hayretler içerisinde bırakarak, modern çağa taşınmıştır.

Bu noktada önemle üzerinde durmak gereklidir ki ; Çerkes Halkı ile Polonya Devleti ve Halkı arasında derin tarihsel köklere sahip ve aynı zamanda geleneksel bir nitelik taşıyan dayanışma, Çerkes Halkı için son derece önemli ve değerlidir.

Polonya, ilki 1795, ikincisi 1 Eylül 1939 olmak üzere iki kez istilaya uğramış ve tarih sahnesinden silinmek istenmiştir. Rus işgali altındaki Polonya, 1830 ve 1863 yıllarında olmak üzere, iki kez Rus despotizmine karşı özgürlük bayrağını yükseltmiştir. Polonya’daki bu her iki savaş sırasında Çerkesya da, aynı düşmana karşı kesintisiz bir savaş halinde idi. Öyle ki, birçok Polonyalı yurtsever, Rus birliklerinden firar ederek ya da sürgünde oldukları ülkelerden gelerek, Çerkes Özgürlük Savaşına katılmıştır. Katılım sadece savaşla sınırlı kalmamış, Yurtsever Polonyalılar, Çerkesya’nın modernleşmesi için katkılarda bulunmuş, birçoğu Çerkesçe öğrenmiş, ve Çerkesler ile evlenerek akrabalık ilişkileri kurmuşlardır.

Fiilen savaşanların yanı sıra, ayrıca birçok Polonyalı Yurtsever, Çerkes Özgürlük Savaşının desteklenmesi için politik faaliyetlerde bulunmuş, maddi ve manevi destekler sağlamışlardır. Adı Çerkes tarihine geçmiş olan bu kişilerden biri de Adam Çartoreski’dir. Çerkes Kurtuluş savaşının son dönemine fiilen katılan Polonyalı gönüllü savaşçılar ile komutanları Teofil Lapinski'yi de saygıyla anıyoruz. Bu değerli miras; iki halk arasında oluşmuş yakın dostluk ilişkileri, Çerkes halkının belleğinde tazeliğini sürdürmektedir.

Belirtilmelidir ki, Mareşal Józef Piłsudski Rus/Sovyet mahkumu milletlerle işbirliğinin önemini bilen vizyon sahibi bir liderdi .Bu çerçevede Polonya, 1920’li ve 1930’lu yıllarda Promete hareketine ev sahipliği yapmıştır.

Promete ruhunun 1989’da yeniden doğması ile Polonya, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin NATO ve Avrupa Birliği’ne katılmalarına yardımcı omuş. Ukrayna ve Gürcistan’ın modern Avrupalı devletler olmalarına katkıda bulunmuştur.

22 Kasım 2007 günü merhum eski Devlet Başkanı Lech Kaczyński’nin de katıldığı törenle Tiflis’te, Promete heykeli dikildi. Promete ruhu Kafkasya’da da yaşıyordu. Başkenti Tiflis’e Promete heykeli diken Gürcistan, 2011 yılında Çerkes Soykırımı’nı tanımıştır. Bizler, Promete heykellerinin bir gün Çerkesya’nın başkentini de süsleyeceğine inanıyoruz. Büyük çoğunluğu Dünya’nın dört bir yanına sürgün edilmiş olan, kendi yurdunda kalabilenlerin ise dağıtılmış ve birbirinden koparılmış vaziyette Kremlin baskısı altında bulunduğu Çerkes halkının sesini, Batı dünyasına duyurması için Promete hareketinin çok önemli olduğuna inanıyoruz.

“Bizim ve sizin özgürlüğünüz için” (Za naszą i waszą wolność) Çerkes Soykırımının tanınması talebimizi Yüksek Makamlarınıza arz ederiz.

Saygılarımızla.

Başvuru sahipleri;

1. HAPİ CEVDET YILDIZ- BANDIRMA/TÜRKİYE, Tarihçi, Araştırmacı,Cherkessia.net sitesi yazarı. 2. MAHMUT Bİ- BURSA/TÜRKİYE, Tarihçi, Araştırmacı,Cherkessia.netsitesi yazarı.

3. KHUADE ADNAN – MAYKOP/ÇERKESYA, Çerkesya Yurtseverleri Çerkesya Temsilcisi.

4. ADEL BASHQAWI – Amman/ÜRDÜN, Çerkes Aktivist.

5. IYAD YOUGHAR- AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, Uluslararası Çerkes Konseyi Başkanı.

6. ALMİR ABREG-TARİHÇİ-MAYKOP/ ÇERKESYA

7. AÇUMIJ HİLMİ ÖZEN- MAYKOP/ÇERKESYA ,Cherkessia.net sitesi yazarı.

8. KUBE NURHAN FİDAN – İSTANBUL/TÜRKİYE,Cherkessia.net sitesi yazarı- Çerkesya Yurtseverleri eş sözcüsü.

9. ŞALAXHO RAGIP METE - SAKARYA/TÜRKİYE, Öğretmen, Çerkesya Yurtseverleri eş sözcüsü.

10. KABARD ANDZOR- Çerkes aktivist – MOSKOVA/RUSYA FEDERASYONU

11. BEŞTO ASLAN -Çerkes aktivist- NALÇİK /ÇERKESYA

12. ANDZOR AHAHOV- Çerkes aktivist- NALÇİK/ÇERKESYA

13. ÇEŞ RUSLAN- Çerkes Birliği Koordinatörü- NALÇİK/ÇERKESYA

14. HABRAÇÖ MURAT ÖZDEN -İSTANBUL/TÜRKİYE, Maltepe Çerkes Derneği Başkanı.

15. HUŞT SEMİH AKGÜN – İSTANBUL/TÜRKİYE, Yazar, Çerkesya Yurtseverleri Aktivisti.

16. Dr. ÖMER AYTEK KURMEL -İSTANBUL/TÜRKİYE, Araştırmacı -Cherkessia.net sitesi yazarı.

17. ZOHER THAWCHO -İSRAİL/KFAR KAMA, Çerkes Kültür Merkezi.

18. Dr. KARDEN MURAT YILDIRIM - İSTANBUL/TÜRKİYE, Avukat, Çerkesya Yurtseverleri eş sözcüsü.

19. JADE WUMAR DENİZ – SAKARYA/TÜRKİYE, Cherkessia.net sitesi Editörü.

20. HATKO VURAL BAYRAM - İstanbul/TÜRKİYE-Cherkessia.net sitesi yazarı

21. ÇUŞHA WUMAR- İZMİR/TÜRKİYE, Filolog, Cherkessia.netsitesi yazarı.

22. YEŞI MUSTAFA SAADET- İSTANBUL/ TÜRKİYE, Çoğulcu Demokrasi Partisi Genel Başkan Yardımcısı

23. BALKAR SELÇUK- VAN/TÜRKİYE, Öğretim Görevlisi - Yazar.

24. GINA HABOUKH -AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ,Çerkes aktivist.

25. THATL SACİT TUNÇ- İSTANBUL/TÜRKİYE, Maltepe Çerkes Derneği, Yönetim Kurulu Üyesi.

26. HATX YALÇIN KARABULUT- İSTANBUL/TÜRKİYE, Maltepe Çerkes Derneği Yönetim Kurulu Üyesi.

27. ŞOGEN FARUK ARSLANDOK -İSTANBUL/TÜRKİYE, Bankacı. 28. ŞEWLOK ERDİNÇ ÜNSALAN – K.MARAŞ/TÜRKİYE,Cherkessia.netsitesi yazarı.

29. THAĞUŞE EMRE AKCAN -SAKARYA/TÜRKİYE, Çerkesya Yurtseverleri Aktivisti.

30. KALEKUTE ENVER SAĞLAM - İSTANBUL/TÜRKİYE, Yazar, Gaziosmanpaşa Adıge Khase- Çerkes Derneği Yönetim Kurulu Üyesi.

31. MIQOD NAHİDE DEMİR AYBAT – KONYA/TÜRKİYE, Konya Çerkes Derneği Başkanı.

32. ŞAŞ’E ASLAN – MAYKOP/ÇERKESYA, Gazeteci, Natpressru.info Genel Yayın Yönetmeni.

33. TSEY YILMAZ DÖNMEZ- AMASYA/TÜRKİYE, Adıge Dil Derneği Başkan Yardımcısı. 34. HAK’AŞE ERKAN BATIR - KAYSERİ/TÜRKİYE, Avukat, Gusips.netyazarı.

35. MELGOŞ İLHAMİ DEMİR- TOKAT/ TÜRKİYE, Kozlu Kafkas Derneği Başkanı

36. Dr.YETKİN İNANÖZ- İSTANBUL/TÜRKİYE, Avukat

37. KHUAKO FEHİM SARAÇ- İSTANBUL/TÜRKİYE, Yönetici

38. ÖMER PİHAVA- PARİS/ FRANSA

39. KUEKUE CANER - KAYSERİ/TÜRKİYE, Çerkesya Yurtseverleri Aktivisti

40. MURAT DEMİRHAN- ANKARA/TÜRKİYE, Doktor, İnşaat Mühendisi

41. SHEWCEN ÖMER ERKAN-MÜNİH/ALMANYA,Tscherkessische İnstitut München Derneği Yönetim Kurulu Üyesi.

42. YEKUAŞ YÜKSEL NİDA-MANİSA/TÜRKİYE, Manisa Çerkes Derneği Yönetim Kurlu Üyesi

43. KUBE PERVİN MATSON- GÄVLE / İSVEÇ, Söz yazarı, Müzisyen

44. BAĞ OĞUZ BAĞCI-MELBOURNE/AVUSTRALYA

45. ŞEWOŞF NEFİN GÜÇLÜ-AMSTERDAM/ HOLLANDA, Avukat

46. İSHAQ MOLA- Amman-ÜRDÜN/Çerkes Aktivist

47. PŞIĞUSE TEKNUR BAŞOK- İSTANBUL/TÜRKİYE Çerkesya Yurtseverleri aktivisti

48. MAUSHE HÜSEYİN ULAMLI- YOZGAT/TÜRKİYE Çerkesya Yurtseverleri altivisti

49. MERZEY EROL- KAYSERİ/TÜRKİYE Çerkesya Yurtseverleri aktivisti

50. UFUK ALİ BAYSAN- PARİS/FRANSA - Çerkes aktivist

51. ZEYNEP PİHAVA - PARİS/FRANSA - Çerkes aktivist

52. HAXHU KOÇAS - Kfar-kama/İSRAİL - Özgür Çerkesler Hareketi Başkanı

11.11.2014