Gürcü bilim insanı Maryam Bejıtşvili "Çerkes Kılavuzu" çıkarttı

Genç bilim insanı Mariyam Bejitaşvili’nin “Çerkes Kılavuzu” kitabının tanıtımı Tiflis'te yapıldı. Yazarın ilk kitabının tanıtımına Gürcü bilim insanları, gençler, Çerkes ve İnguş misafirler katıldı; Mariyam'ın ilk kitabından ötürü mutlu oldular.

Tiflis Çerkes Kültür Merkezi’nin çıkattığı ‘‘Çerkes Kılavuzu’’ kitabının baş redaktörlüğünü, kültür merkezi başkanı Merab Çuha yaptı. Kitabın yazarı Mariyam’ın deyimiyle, kitabın basım sayısının azlığı üzüntü veririci ve herkese ulaşamıyor. Sunuma gelen misafirler kitabın şimdi yayınlanmasının önemini belirttiler. Katılımcıların deyimiyle, Kafkas halkları birbirlerini yeterince tanımıyor.

Gürcü bilim insanı Bejan Horave, kitabın 2014 de çıkışının önemini belirterek; Rus-Çerkes savaşının ve Çerkes halkının yok edilişinin 150. yılına denk geldiğini belirtti. Bunun yanı sıra Gürcü ve Çerkes halklarının bağlarınıda belirtti.

İnguşya'dan gelen bilim insanı Zeynep Zarahova, Mariyam'ın kitabına büyük değer verdi. Kafkas halklarının yakınlaşmasına genç yazarın katkısını belirtti.
Kitabın yazarı Mariyam Bejitaşvili 26 yaşında .Tiflis Çerkes Kültür Merkez' inde çalışıyor. Bu kitap için 1,5 yıl çalıştı.

Mariyam Bejitaşvili: “Kılavuz” bilimsel halk diliyle yazıldı, resimlerle desteklendi. Çerkeslerin şimdiki davranış biçimleri, geçmiş tarihten neler kaldı; bunlar “Çerkes Kılavuzu”nun vermesi gereken cevaplar. Gürcü yüksek öğretimine yönelik olan bu kitap, Çerkesya'nın tarihsel zirvesini, değerlerini gösteriyor.

Çerkes kıyafetiyle ilgili tüm haberler, yazılması gerekenler, müzik aletleri, gelenek-görenekler, ulusal günlerin belirtilmesi için özen gösterdim. Amerika, Türkiye, Ürdün’deki Diaspora Çerkesleri ile görüşmek benim için olağan üstüydü. Bu benim için canlı bir dönemdi, bilimsel yanıyla da büyük bir tecrübe.

Timur Derogue : Bu kitap Çerkeslere, Çerkesya'ya yönelik. Çoğu Gürcüler Çerkeslerin kim olduğunu, dünyaya bakışını bilmiyor. Kitap bunları öğrenmeye yardımcı olacak.

Gürcü bilim insanı Mariyam Bejitaşvili'nin kitabı; davranış gelenekleri, anlatım, gelenek-görenek, atlar, ulusal günler-bayramlar olarak bölümlere ayrılıyor. Kitap 130 sayfadan oluşuyor.

“Çerkes kılavuzu”  kitabı yakında Rusça ve İngilizceye de çevrilecek.

Çerkes Laris

Kaynak: Tuapse Press